Správa o udržateľnom rozvoji 2022


dan

Rok 2022 bol pre nás veľkým nadýchnutím po covidovej dobe a rekordným obdobím z hľadiska predajov a výroby. Vďaka tomu sme získali možnosť viac prispieť miestnym komunitám, odmeniť našich zamestnancov a pripraviť sa na náročný rok 2023. Pokračovali sme na našej ceste k udržateľnej budúcnosti s dôrazom na kroky smerujúce k uhlíkovej neutralite. Som pyšný na náš tím, ktorý výzvy roku 2022 znamenite zvládol.

Dan Timotin Generální ředitel, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Ocenenia

csr_2022_our_year csr_2022_our_year

 

Máme za sebou rok,
ktorý bol hneď z niekoľkých hľadísk rekordný:

  • Rekordný objem výroby – 471 miliónov litrov
  • Rekordný objem predaných nápojov – 480 miliónov litrov
  • Najviac predaných šálok Costa Coffee – 21,5 milióna šálok
  • Najviac predaných prémiových alkoholických nápojov – 611-tisíc litrov

To všetko sa nám podarilo zároveň so znížením našej uhlíkovej stopy v celom hodnotovom reťazci o viac než 2 tisíc ton CO2 a so zachovaním skvelej úrovne pomerových environmentálnych ukazovateľov:


Náš úspech pomáha

 
Vďaka skvelým výsledkom sme mohli navýšiť našu podporu komunitných a environmentálnych projektov, odviesť o takmer 25 miliónov Kč viac na dani z príjmu a na Slovensku prostredníctvom asignácie dane prispieť takmer o 18-tisíc EUR viac neziskovým organizáciám.

My je viac než ja

 
To všetko vďaka 869 zamestnancom, ktorí žijú našimi hodnotami, uvedomujú si naše poslanie a pracujú na našej vízii byť jednotkou v oblasti nápojov pre našich zákazníkov 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

PRINT_SK_CCH_posters B2 50x70cm [3mm]_core PRINT_SK_CCH_posters B2 50x70cm [3mm]_core


Pre doplňujúce otázky k tejto správe nám prosím píšte na [email protected]