Governance
Ako sa nám darilo?


 

Rekordný rok 2022 pre nás znamenal vyše 471 miliónov litrov vyrobených nápojov. Z toho 441 miliónov litrov sme vyrobili vo výrobnom závode Praha-Kyje a 30 miliónov litrov v Tepliciach nad Metují. Časť produkcie sa vyváža a časť predávaných nápojov sa, naopak, dováža z ďalších krajín CCHBC. V Českej republike a na Slovensku sme tento rok predali rekordných viac než 480 miliónov litrov nápojov. Predali sme 21,5 milióna šálok kávy a 611 000 litrov prémiových alkoholických nápojov.


Cars Cars

Vďaka tomu sa nám podarilo zvýšiť čistý zisk spoločnosti po zdanení a úrokoch na 49 967-tis. Kč. Obrat spoločnosti sa opäť zvýšil na 8 773 623-tis. Kč a celkový majetok spoločnosti predstavoval 6 425 188-tis. Kč.

Kladné hospodárske výsledky nám umožnili odviesť daň z príjmu vo výške 40 637-tis. Kč, na tej sme zaplatili takmer o 24 miliónov Kč viac než v roku 2021. Aj daňová asignácia na Slovensku vo výške 21 434 EUR je výrazne vyššia ako 3 242 EUR v roku 2021. Tento rok si sumu rovným dielom rozdelili neziskové organizácie Slovenský Červený kríž a Úsmev ako dar, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.

V roku 2022 sme obslúžili 41 908 zákazníkov, z toho 452 nových.Riadenie a vlastnícka štruktúra spoločnosti 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Prahe – Českobrodská 1329. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom organizačnej zložky so sídlom na Kalinčiakovej ul. 33 v Bratislave. Jediným konateľom spoločnosti je jej generálny riaditeľ Dan Timotin, ktorý je zároveň vedúcim slovenskej organizačnej zložky. Ostatní členovia manažmentu vystupujúci napríklad v zmluvných vzťahoch konajú na základe plnej moci. Vrcholový manažment spoločnosti zastupuje jedenásťčlenný tím – takzvaný Senior Leadership Team (SLT), ktorý tvoria riaditelia jednotlivých oddelení. Za udržateľnosť bol v roku 2022 v rámci SLT zodpovedný Michal Dyttert.

 

STL STL

Naša firma je dcérskou spoločnosťou Coca-Cola HBC AG, akciovej spoločnosti so sídlom vo švajčiarskom Zugu. Akcie sa obchodujú na burzách v Londýne a Aténach. V roku 2021 spoločnosť vyplatila akcionárom dividendy vo výške 0,78 EUR na akciu. Od roku 2001 spoločnosť vyplatila akcionárom celkovo 4,5 miliardy EUR. Hodnotu cien akcií v roku 2022 citeľne ovplyvnil začiatok vojny na Ukrajine. Napriek tomu sa vďaka výkonnosti spoločnosti podarilo výkyvy počas roka vyrovnať a z poklesu hodnoty akcií na 14,61 GBP/kus sa cena do konca roka zvýšila na 19 GBP/kus. Rast hodnoty akcií pokračuje aj v roku 2023, pričom sa najvyššia obchodovaná cena akcií dostala na rozdiel necelej jednej libry od vrcholu na začiatku roka 2022.

akcie akcie

Akcie spoločnosti Coca-Cola HBC AG vlastní z 21 % spoločnosť The Coca-Cola Company, z 23 % zakladajúca spoločnosť Kar-Tess a 56 % voľne obchodujú ďalší drobní vlastníci. Viac informácií nájdete v centre pre investorov tu.


Stratégia firmy

Lokálna stratégia firmy vychádza z rámca, ktorý vedie celú skupinu CCHBC k dosiahnutiu jej vízie. Vízia, poslanie a hodnoty spoločnosti sa nachádzajú na úvodnej stránke tohto reportu. Stratégiu vytvorilo vedenie spoločnosti v spolupráci s externými konzultantmi tak, aby zodpovedala súčasnej situácii na lokálnom trhu, využívala sily medzinárodného zázemia a portfólia a smerovala k potrebám zákazníka. Práve preto na komunikácii stratégie manažmentu na úrovni o jeden stupeň pod Senior Leadership Team, v rámci takzvanej Guiding Coalition, spolupracoval Clientology Institute. Ten usporiadal sériu celodenných stretnutí približne pre 80 manažérov, kde stratégia získavala konkrétne implikácie. Na úrovni celého pléna zamestnancov sa stratégia komunikovala na výročnej konferencii. Stratégia je celoročne previazaná s internou komunikáciou a vychádza z nej aj oceňovanie najlepších zamestnancov.


Strategickým prioritám firmy podľa interného prieskumu pevne verí 80 % našich zamestnancov. To je o 8 % viac ako v roku 2021.


Riadenie rizík


Aj v roku 2022 sme pokračovali v integrácii interného systému ERS – systému pre riadenie rizík spojených s podnikaním. Systém stavia na pohotovej identifikácii potenciálnych rizík, ktoré by mohli spoločnosti brániť v dosiahnutí stanovených cieľov. Identifikované riziká vníma nielen ako hrozby, ale aj ako príležitosti, ktoré môžu vyplynúť z ich včasného adresovania. Systém je súčasťou holistického programu odolnosti našej firmy a na úrovni skupiny ho vedie Chief Risk Officer, ktorý je v úzkom kontakte s poverenými kolegami v Česku a na Slovensku. Tento tím v Česku a na Slovensku každý mesiac predkladá identifikované riziká Senior Leadership tímu a zapisuje ich do spoločného registra. Riziká sa potom adresujú. V registri sa zoraďujú podľa dôležitosti a trendu. Dvakrát ročne sa celý tím zodpovedný za odolnosť firmy zúčastňuje na konferencii, na ktorej sa diskutuje o najdôležitejších trendoch a kľúčových rizikách.

Coca-Cola Team Coca-Cola Team

Na ERS nadväzuje program IMCR – Incident Management and Crisis Resolution, ktorý predstavuje súbor pravidiel stanovujúcich predvídanie, sledovanie, komunikáciu a riešenie krízových situácií ovplyvňujúcich našu spoločnosť. Aj v roku 2022 sa uskutočnilo školenie osôb zodpovedných za IMCR a overenie pripravenosti tímu.

V roku 2022 sme v rámci IMCR riešili 2 dôležité riziká. Ako preventívne opatrenie prebiehali pravidelné stretnutia užšieho tímu IMCR a monitorovali sa databázy potenciálnych situácií, ktoré by mohli vyústiť do incidentu v rámci IMCR.

Z hľadiska riadenia rizík sledujeme aj vplyv environmentálnych a sociálnych aspektov na naše podnikanie. Medzi najdôležitejšie riziká monitorované v rámci integrovaného systému patria: krízy súvisiace so zamestnancami a s vedením firmy, bezpečnosť, dostupnosť vstupov pre výrobu a logistiku, legislatívne riziká a predpisy, správanie konkurencie na trhu, kontrola kvality a iné. Najdôležitejšie ekonomické trendy, na ktoré je potrebné reagovať úpravou celofiremnej stratégie, zhromažďuje na úrovni skupiny oddelenie Treasury.

 


Inovácie a kvalita


Do nášho rozvoja a inovácií sme v rokoch 2017 – 2022 už investovali viac ako 2,5 miliardy korún. Všetky tieto inovácie sú zamerané na vyššiu efektívnosť, konkurencieschopnosť, šetrné správanie k životnému prostrediu a na špičkovú kvalitu našich výrobkov. V roku 2022 sme okrem iného za 880 000 € inovovali plnenie sýtených nealkoholických nápojov do PET fliaš s objemom 1,5 l a 2,0 l. Úprava umožňujúca používanie neodnímateľných uzáverov na PET fľašiach stála 200 000 €. Za 120 000 € sme kúpili nové aplikátory štítkov na balíky a palety. 340 000 € predstavovalo investíciu do nového inšpektora prázdnych sklenených fliaš a za 45 000 € sme kúpili laserový prístroj na potlač PET fliaš do výrobného závodu v Tepliciach nad Metují.

 

Červený kříž Červený kříž

V našom širokom portfóliu sme zaznamenali veľké množstvo produktových inovácií. V júli sa Coca-Cola HBC stala výhradným distribútorom prémiových alkoholických nápojov Bacardi-Martini. Spolu s kávou zastúpenou v roku 2022 značkou Costa Coffee spoločnosť týmto partnerstvom rozšírila svoje pôsobenie v kategóriách, ktoré spoločne nazýva New Business. Ani zavedené značky nezostali pozadu a predstavili nové príchute. Coca-Cola prišla s príchuťou Zero limetka. Monster obohatil portfólio energetických nápojov s podielom ovocnej šťavy o novinku Monarch a predstavil Monster Nitro – prvý energetický nápoj u nás sýtený oxidom dusným pre hladkú a krémovú konzistenciu. Fanta osviežila našich spotrebiteľov novinkou Jahoda a Kivi, ktorá zohrala dôležitú úlohu v halloweenskej kampani. Fanta Shokata sa začala ponúkať v plechovke, broskyňové Cappy pre segment HoReCa v pohári.Obalové inovácie boli zamerané predovšetkým na udržateľnejšie riešenia, medzi ktoré patrilo zavedenie papierového držiaka na plechovky KeelClip, príprava na zavedenie neodnímateľných uzáverov na PET fľaše, odľahčovanie obalov a prechod nápoja Sprite na priehľadnú PET fľašu. Práve priehľadné PET fľaše sa môžu pri recyklácii znovu využiť na výrobu mierne zakaleného, opäť transparentného PET. Môžu sa používať aj na výrobu farbeného PET. Zo zelených PET budú vždy už len zelené, prípadne modré. Z modrých vždy už len modré. 

Kvalita našich produktov je našou vysokou prioritou, pravidelná laboratórna kontrola a senzorické testy nám dávajú istotu, že výsledný produkt, ktorý sa dostane ku spotrebiteľovi, bude vždy najvyššej kvality. Systémy na úpravu vody a pravidelná sanitácia výrobných zariadení spolu s certifikáciami dodávateľov surovín nám dávajú istotu, že sa naše nápoje dostanú na trh v najvyššej možnej kvalite. V roku 2022 sme v Českej republike a na Slovensku riešili len 22 spotrebiteľských reklamácií.

Hřensko Hřensko


Kalórie a označovanie produktov


Pri našom obchodovaní zohrávala významnú úlohu kategória nízkokalorických a nekalorických nealkoholických nápojov. V segmente sýtených nealkoholických nápojov tvorili nízkokalorické varianty, ako napríklad Coca-Cola Zero, 22,5 % objemu predaných nápojov, čo je o jeden percentuálny bod viac ako v roku 2021. Zero boli v roku 2022 takmer všetky novinky v tejto kategórii.

V Česku medziročne klesol ukazovateľ kalórií na priemerných 100 ml sýtených nealkoholických nápojov z 31,63 kcal/100 ml na 31,14 kcal/100 ml. Na Slovensku to bol pokles z 33,7 kcal/100 ml na 33,09 kcal/100 ml.

 

Natura - kojenecká Natura - kojenecká

 

Zloženie našich výrobkov dôkladne označujeme nielen v súlade s legislatívou, ale aj prostredníctvom Evolved Nutrition Labeling, po slovensky nutričných semaforov. Na našich produktoch ich využívame už od roku 2018 a na českom a slovenskom trhu stále patríme medzi potravinármi skôr medzi výnimky. Naši spotrebitelia tak presne, ľahko a bez dlhého skúmania vedia, aký produkt si podľa zloženia vybrať a zaradiť do svojej diéty.

Na Slovensku a v Česku sme súčasťou fóra Pi s rozumom a aktívne komunikujeme odporúčané správanie pri konzumácii alkoholu a skupiny, pre ktoré konzumácia nie je vhodná.Správame sa eticky


Etický kódex spoločnosti je všetkým zamestnancom k dispozícii na intranete firmy a na vybraných miestach aj v tlačenej podobe. Môžete si ho pozrieť tu. Všetci nováčikovia absolvujú v prvý pracovný deň školenie o zásadách jeho dodržiavania a školenie sa pravidelne obnovuje. Okrem toho sa etike venuje 2x ročne interná komunikačná kampaň, zakaždým s inou témou, ktorá práve rezonuje.


Terka Koubova

100 % zamestnancov v zóne vysokého rizika absolvuje každý rok školenie o zásadách protikorupčného správania. Každé školenie vychádza z platnej legislatívy a vždy pridávame konkrétne aktuálne prípady z praxe. Uvádzame uložené pokuty a dôsledky pre naše podnikanie. Účastníci si preto každoročne školenie pochvaľujú.

Tereza Koubová Legal Counsel a lektorka školení

Porušenie etického kódexu majú zamestnanci možnosť nahlasovať online formulárom, na právnom oddelení alebo oddelení HR. Okrem toho majú k dispozícii anonymnú linku Speak-up! Na tejto linke boli v roku 2022 zaznamenané 4 incidenty. Všetky boli podrobne prešetrené, ale ani v jednom prípade sa nezistilo porušenie spomínaného kódexu.

V roku 2022 prebiehal na Slovensku 1 a v Česku 1 súdny spor, v ktorom figurovala naša spoločnosť. Oba tieto spory zostali ku koncu roka neuzavreté.

Osobné údaje sa v našej spoločnosti uchovávajú v súlade s GDPR a pre prípad porušenia ich ochrany máme zavedený štandardný operačný postup. Informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi zamestnancov sú našim ľuďom k dispozícii na intranete. V roku 2022 sa v súvislosti s ochranou osobných údajov nevyskytol žiadny incident. Dodržiavanie zásad GDPR je predmetom pravidelne obnovovaného školenia.


Sme zodpovední voči deťomVánoční trhy Vánoční trhy

Zaviazali sme sa k zodpovednému marketingu prostredníctvom nášho členstva v európskej nápojovej asociácii UNESDA a dodržiavame tieto dobrovoľné záväzky: nerobíme marketing zameraný na deti mladšie ako 13 rokov; vyhýbame sa priamemu reklamnému osloveniu detí s cieľom presviedčať rodičov, aby im kúpili naše výrobky. Ďalej na základných a stredných školách neponúkame sladené limonády, ľadové čaje ani energetické nápoje. Naše chladiace zariadenia na školách nenesú žiadnu propagáciu nápojov, ich polepy sú neutrálne a nabádajú len na dodržiavanie pitného režimu.


Naši dodávatelia


 

V roku 2022 sme v Česku a na Slovensku využívali služby 792 českých, 171 slovenských a 200 zahraničných dodávateľov. To predstavuje podiel 83 % lokálnych a 17 % zahraničných dodávateľov. Na výber dodávateľov má výrazný vplyv aj ich certifikácia v oblasti udržateľnosti, ako je opísané v environmentálnej časti tohto reportu.

Coca-Cola Coca-Cola

Dôležitou skupinou sú dodávatelia našich ingrediencií, ako sú potravinárske plyny CO2 a Ni, sladidlá ako cukor, dextróza a glukózovo-fruktózový sirup (HFCS). Všetci dodávatelia ingrediencií podliehajú schváleniu The Coca-Cola Company pre konkrétny výrobný závod a produkt. Výrobok musí spĺňať technickú špecifikáciu podľa KORE – požiadaviek kvality The Coca-Cola Company – a musí získať autorizáciu LoA – Letter of Authorisation. Dodávatelia ingrediencií musia disponovať certifikátmi FSSC 22000, ISO 14001, GMP.

Nákup obalového materiálu sa riadi nákupnou politikou vydávanou oddelením nákupu na úrovni skupiny. Obaly rozdeľujeme na primárne a sekundárne. Dodávatelia primárnych obalov musia opäť spĺňať požiadavky KORE, mať autorizáciu od The Coca-Cola Company a LoA vrátane FSSC 22000, GMP a ISO 14001. Dodávatelia sa vyberajú na základe tendrov, ktoré sa uskutočňujú každé tri roky. Dodávatelia sú pravidelne hodnotení. Kritériami výberu sú kvalita, cena, dodacie podmienky a trvalá udržateľnosť.


Komunikácia so stakeholdermi


Prešov Prešov

 

S našimi zákazníkmi je v každodennom kontakte sieť našich obchodných zástupcov, ktorí s nimi diskutujú o tom, akým spôsobom je možné našu spoluprácu rozvíjať a spoločne rásť. V roku 2022 sme po prvýkrát uskutočnili prieskum medzi našimi zákazníkmi o ich ochote odporučiť našu spoločnosť. Výsledkom prieskumu je takzvané NPS – Net Promoter Score, ktoré sa pohybuje od –100 % do 100 %. V prvom hodnotení 1065 zákazníkov sme sa umiestnili na kladnej strane škály s 26 %. Najčastejšie sa sťažnosti týkali nedostupnosti výrobkov a ich cien. Kladne bola hodnotená stabilita spoločnosti ako partnera a kvalita výrobkov. Kvalita nášho zákazníckeho centra meria takzvaný Service level, ktorý ukazuje, koľko percent hovorov sme na našej linke schopní prijať do 20 sekúnd. Service level bol v roku 2022 na vynikajúcej úrovni 84,6 %. Interný ukazovateľ DIFOTAI, ktorý vyjadruje percentá správne zostavených, v správnom čase dovezených a správne fakturovaných dodávok, sa v roku 2022 zastavil na hodnote 92,96 %. Pri plnení výrobných plánov sme dosiahli presnosť 99,54 % a pri predpovediach predaja presnosť 68,4 %.


 

Komunikácia so zamestnancami prebieha prostredníctvom mixu nástrojov internej komunikácie, medzi ktoré patrí e-mail, interná televízia, intranet, facebooková skupina, nástenky, mikro- a celofiremné eventy alebo osobné stretnutia. Celofiremné stretnutie VOX, na ktorom vedenie spoločnosti prezentuje všetkým zamestnancom novinky, stratégie, plány a priority v hybridnom online/offline režime, sa v roku 2022 konalo 7-krát. Na tomto stretnutí vedenie pravidelne odpovedalo aj na vopred zozbierané otázky a otázky naživo, ktoré je možné posielať aj anonymne. Townhally najvyššieho vedenia so zamestnancami vo výrobe sa konali trikrát a naše vedenie sa vybralo za obchodnými tímami naprieč Českom a Slovenskom na takzvanú Roadshow – lokálne tímové workshopy a networking – celkovo deväťkrát. Okrem toho sa vedenie pravidelne stretáva so zástupcami spomínanej zamestnaneckej rady. Aj v roku 2022 sme usporiadali výročnú konferenciu pre všetkých zamestnancov, ktorá je oslavou dosiahnutých výsledkov a komunikačným kanálom plánov do budúcnosti.

stopzewling stopzewling

stopzewling stopzewling

 

Výrobný závod Natura oslávil v roku 2022 skvelých 30 rokov od začiatku výroby. Na oslave spojenej s jubileom mesta Teplice nad Metují nechýbal starosta mesta, rodiny našich zamestnancov, súčasný aj bývalý dlhoročný riaditeľ závodu alebo zástupcovia partnerských neziskových organizácií. Na podujatí sa zúčastnilo celkovo viac než 600 návštevníkov, ktorí mohli nazrieť do výroby alebo si užiť sprievodný program s premietaním dobových fotografií a atrakciami pre deti.


V miestnych komunitách v okolí našich výrobných závodov sme v pravidelnom kontakte so združeniami a s neziskovými organizáciami, ako aj s vedením miestnych samospráv. Získavame tak priamu spätnú väzbu o aktivitách, ktoré priamo ovplyvňujú našich susedov, a môžeme im pomáhať v úsilí budovať udržateľné komunity. V rámci komunikácie s mestskou časťou Praha 14 využívame najmä radu pre zapájanie verejnosti, v ktorej sme zastúpení, a v Tepliciach nad Metují komunikujeme priamo s vedením mesta.

Verejnosť sa môže na našu spoločnosť obrátiť prostredníctvom e-mailov [email protected] pre Česko a [email protected] pre Slovensko alebo telefonicky na čísle +420 283 015 801 pre Česko a +421 249 494 944 pre Slovensko. Investori a potenciálni investori môžu komunikovať prostredníctvom e-mailu: [email protected].


Audity a reporting


V rámci finančných auditov sme v roku 2022 prešli komplexným externým auditom od spoločnosti PWC, interným auditom COBC – compliance a protikorupčné správanie, komplexným interným skupinovým auditom procesov a sériou štvrťročných interných kontrol. Všetky tieto audity sme úspešne ukončili bez zistenia porušenia sledovaných pravidiel. Poverení zamestnanci sa rizikami identifikovanými počas auditov priebežne zaoberajú, aby v budúcich obdobiach neprerástli do problémov.

V prípade nefinančného reportingu okrem auditov podľa noriem ISO a iných externých noriem kvality a udržateľnosti uvedených v častiach o sociálnom a environmentálnom pilieri vyššie vykonávame množstvo interných auditov kvality systému Coca-Cola. Medzi najrozsiahlejšie audity patrí tzv. audit GAO. Auditu pravidelne podliehajú aj naše vstupy do skupinového Integrated Annual Reportu. Ten zhŕňa problematiku ESG na úrovni skupiny a za rok 2022 si ho môžete pozrieť tu.

Na interný reporting používame integrovaný systém Power BI, v ktorom sú k dispozícii aktuálne dashboardy s výsledkami finančných aj nefinančných ukazovateľov. Takto možno pravidelne a prehľadne vyhodnocovať aktuálne výsledky. Na mesačnej báze sa napríklad reportujú aj komunitné aktivity spoločnosti.

ISO a ďalšie spĺňané normy v tejto oblasti:

  • ISO 9001 – Systémy riadenia kvality
  • ISO 22000 – Manažment bezpečnosti potravín
  • FSSC – Certifikácia kvality potravín