Governance
Jak se nám vedlo?


 

Rekordní rok 2022 pro nás znamenal přes 471 milionů litrů vyrobených nápojů. Z toho 441 milionů litrů ve výrobním závodě v Praze-Kyjích a 30 milionů litrů v Teplicích nad Metují. Část produkce je vyvážena a část prodávaných nápojů naopak dovážena z dalších zemí CCHBC. V Česku a na Slovensku jsme letos prodali rekordních více než 480 milionů litrů nápojů. Prodali jsme 21,5 milionu šálků kávy a 611 tisíc litrů prémiových alkoholických nápojů.


Cars Cars

Díky tomu jsme mohli zvýšit čistý zisk společnosti po zdanění a úrocích na 49 967 tis. Kč. Obrat společnosti se znovu zvýšil na 8 773 623 tis. Kč a celková aktiva společnosti se vyšplhala na hodnotu 6 425 188 tis. Kč.

Pozitivní obchodní výsledky nám dovolily odvést daň z příjmu v hodnotě 40 637 tis. Kč, na té jsme odvedli o téměř 24 milionů Kč více než v roce 2021. Také asignace daně na Slovensku v hodnotě 21 434 EUR výrazně převyšuje 3242 EUR z roku 2021. Částku si letos rovným dílem rozdělily neziskové organizace Slovenský Červený kříž a Úsmev ako dar, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

V roce 2022 jsme obsluhovali 41 908 zákazníků, z nichž bylo 452 nových.Řízení a vlastnická struktura společnosti 

Coca-Cola HBC Česko a Slovensko je společností s ručením omezením se sídlem v Praze – Českobrodská 1329. Na Slovensku operuje prostřednictvím organizační složky se sídlem Kalinčiakova 33, Bratislava. Jediným jednatelem společnosti je její generální ředitel Dan Timotin, který je rovněž vedoucím slovenské organizační složky. Ostatní členové managementu vystupující například ve smluvních vztazích jednají na základě plné moci. Vrcholový management společnosti zastupuje jedenáctičlenný tým – takzvaný Senior Leadership Team (SLT) složený z ředitelů jednotlivých oddělení. Za udržitelnost byl v roce 2022 v rámci SLT zodpovědný Michal Dyttert.

 

STL STL

Naše firma je dceřinou společností Coca-Cola HBC AG, akciové společnosti sídlící ve Švýcarském Zugu. Akcie jsou obchodovány na burzách v Londýně a Aténách. V roce 2021 společnost vyplatila držitelům akcií dividendy ve výši 0,78 EUR na akcii. Celkem společnost akcionářům od roku 2001 vyplatila 4,5 miliardy EUR. Hodnotu cen akcií v roce 2022 znatelně poznamenal začátek války na Ukrajině. Přesto firma svým výkonem dokázala výkyv v průběhu roku balancovat a z propadu hodnoty akcií na 14,61 GBP/kus vzrostla cena do konce roku na 19 GBP/kus. Růst hodnoty akcií pak pokračuje v roce 2023, kdy se nejvyšší obchodovaná cena akcií dostala na rozdíl méně než jedné libry od vrcholu začátku roku 2022.

akcie akcie

Akcie společnosti Coca-Cola HBC AG vlastní z 21 % společnost The Coca-Cola Company, z 23 % zakládající společnost Kar-Tess a 56 % akcií je volně obchodováno dalšími drobnými vlastníky. Více informací je k dispozici v centru pro investory zde.


Strategie firmy

Lokální strategie firmy vychází z rámce, kterým k naplňování své vize směřuje celá skupina CCHBC. Vize, poslání a hodnoty společnosti jsou k nalezení na úvodní stránce tohoto reportu. Strategie byla vytvořena vedením společnosti ve spolupráci s externími konzultanty tak, aby odpovídala současné situaci na lokálním trhu, využívala síly mezinárodního zázemí a portfolia a směřovala k potřebám zákazníka. Právě proto na komunikaci strategie managementu na úrovni o příčku pod Senior Leadership Team, v rámci takzvané Guiding Coalition, spolupracoval Clientology Institute. Ten spolupořádal sérii celodenních setkání pro zhruba 80 manažerů, kde strategie získávala konkrétní implikace. Na úrovni celého pléna zaměstnanců byla strategie komunikována na výroční konferenci. Interní komunikací je strategie provázána celý rok a vychází z ní i oceňování nejlepších zaměstnanců.


Strategickým prioritám firmy podle interního průzkumu pevně věří 80 % našich zaměstnanců. To je o 8 procentních bodů více než v roce 2021.


Řízení rizik


Také v roce 2022 jsme pokračovali v integraci interního systému ERS – systém pro řízení rizik spojených s podnikáním. Systém staví na pohotové identifikaci potenciálních rizik, která by mohla bránit společnosti v dosažení stanovených cílů. Stanovená rizika vnímá nejen jako hrozby, ale jako příležitosti, které mohou plynout z jejich včasného adresování. Systém je součástí holistického programu odolnosti naší firmy a na skupinové úrovni jej vede Chief Risk Officer, který je v úzkém kontaktu s pověřenými kolegy v Česku a na Slovensku. Tento tým v Česku a na Slovensku každý měsíc představuje identifikovaná rizika Senior Leadership týmu a zanáší je do sdíleného registru. Rizika jsou pak adresována. V registru jsou řazena podle důležitosti a trendu. Dvakrát ročně se celý tým zodpovědný za odolnost firmy účastní konference, kde jsou nejdůležitější trendy a klíčová rizika rozebírána.

Coca-Cola Team Coca-Cola Team

Na ERS navazuje program IMCR – Incident Management and Crisis Resolution, který je souborem pravidel stanovujících předvídání, sledování, komunikaci a řešení krizových situací ovlivňujících naši společnost. Také v roce 2022 proběhlo proškolení osob odpovědných za IMCR a validace připravenosti týmu.

V roce 2022 jsme v rámci IMCR řešili 2 důležitá rizika. Preventivně probíhaly pravidelné schůzky užšího IMCR týmu a monitoring databází potenciálních situací, které by mohly vyústit v incident v rámci IMCR.

Z hlediska řízení rizik sledujeme také vliv environmentálních a sociálních aspektů na naše podnikání. Mezi nejdůležitější rizika sledovaná v rámci integrovaného systému patří: krize spojené se zaměstnanci a vedením firmy, bezpečnost, dostupnost vstupů pro výrobu a logistiku, legislativní rizika a regulace, chování soutěžitelů na trhu, kontrola kvality a další. Nejvýznamnější ekonomické trendy, na které je třeba reagovat úpravou celofiremní strategie, shromažďuje na skupinové úrovni oddělení Treasury.

 


Inovace a kvalita


Do našeho rozvoje a inovací ve výrobě jsme v letech 2017–2022 investovali již přes 2,5 miliardy Kč. Všechny tyto inovace směřují k vyšší efektivitě, konkurenceschopnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a špičkové kvalitě našich produktů. V roce 2022 jsme mimo jiné za 880 tisíc EUR inovovali plnění sycených nealkoholických nápojů do PET lahví v objemu 1,5 l a 2,0 l. Úprava umožňující využívání neodnímatelných víček na PET lahve vyšla na 200 tisíc EUR. Za 120 tisíc EUR jsme pořídili nové aplikátory štítků na balíky a palety. 340 tisíc EUR byla investice do nového inspektoru prázdných skleněných lahví a za 45 tisíc EUR jsme zakoupili laserový potiskovač PET láhví pro výrobní závod v Teplicích nad Metují.

 

Červený kříž Červený kříž

Naše široké portfolio zaznamenalo velkou řadu produktových inovací. Od července se Coca-Cola HBC stala výhradním distributorem prémiových alkoholických nápojů Bacardi-Martini. Společně s kávou zastoupenou v roce 2022 značkou Costa Coffee firma tímto partnerstvím rozšířila působení v kategoriích, které souhrnně nazývá New business. Pozadu nezůstaly ani zavedené značky, které představily nové příchutě. Coca-Cola přišla s příchutí Zero limetka. Monster obohatil portfolio energetických nápojů s podílem ovocné šťávy o novinku Monarch a přestavil Monster Nitro – první energetický nápoj u nás sycený oxidem dusným pro hladkou a krémovou strukturu. Fanta osvěžila naše spotřebitele novinkou Jahoda a Kiwi, která sehrála důležitou roli v halloweenské kampani. Fanta Shokata začala být nabízena v plechovce, broskvové Cappy ve sklenici pro segment HoReCa.Obalové inovace směřovaly především k udržitelnějším řešením, patřilo mezi ně zavedení papírového držáku KeelClip na plechovky, příprava na zavedení neodnímatelných víček pro PET lahve, odlehčování obalů a přesun nápoje Sprite do průhledné PET lahve. Právě průhledné PET lahve je možné při recyklaci znovu využít na výrobu mírně zakaleného znovu transparentního PET. Lze je použít i při výrobě barveného PET. Ze zelených PET budou vždy už jen zelené, případně modré. Z modrých vždy už jen modré. 

Kvalita našich produktů je naší vysokou prioritou, pravidelná laboratorní kontrola a senzorické testování nám dávají jistotu, že výsledný produkt, který se dostane ke spotřebiteli, bude vždy ve špičkové kvalitě. Systémy úpravy vody a pravidelné sanitace výrobních zařízení v kombinaci s certifikacemi dodavatelů surovin nám dávají jistotu, že naše nápoje půjdou na trh v té nejvyšší možné kvalitě. V roce 2022 jsme řešili v Česku a na Slovensku pouze 22 spotřebitelských reklamací.

Hřensko Hřensko


Kalorie a označování produktů


Při našem obchodování hrála významnou roli kategorie nízkokalorických a nekalorických nealkoholických nápojů. V segmentu sycených nealkoholických nápojů nízkokalorické varianty jako Coca-Cola Zero činily 22,5 % objemu prodaných nápojů, to je o jeden procentní bod více než v roce 2021. Zero byly v roce 2022 téměř všechny novinky této kategorie.

V Česku klesl meziročně ukazatel kalorií na průměrných 100 ml sycených nealkoholických nápojů z 31,63 kcal / 100 ml na 31,14 kcal / 100 ml. Na Slovensku to byl pokles z 33,7 kcal / 100 ml na 33,09 kcal / 100 ml.

 

Natura - kojenecká Natura - kojenecká

 

Naše produkty co do složení pečlivě označujeme nejen dle legislativy, ale také prostřednictvím Evolved Nutrition Labeling, česky nutričních semaforů. Na našich produktech je využíváme již od roku 2018 a stále na českém i slovenském trhu patříme mezi potravináři spíše mezi výjimky. Naši spotřebitelé tak přesně, snadno a bez dlouhého zkoumání vědí, jaký produkt podle složení vybrat a zařadit do své diety.

Na Slovensku i v Česku jsme součástí fóra Pij s rozumem a aktivně komunikujeme doporučené chování při konzumaci alkoholu a skupiny, pro které konzumace není vhodná.Chováme se eticky


Etický kodex společnosti je všem zaměstnancům k dispozici na intranetu firmy a na vybraných místech také v tištěné podobě. K nahlédnutí je zde. Všichni nováčci jsou první pracovní den školeni v rámci zásad jeho dodržování a školení je pravidelně obnovováno. Navíc je etice věnována 2× ročně interní komunikační kampaň, pokaždé s jiným aktuálně rezonujícím tématem.


Terka Koubova

100 % zaměstnanců v zóně vysokého rizika je každý rok školeno v oblasti zásad protikorupčního jednání. Každé školení provádíme na základě aktuální legislativy a vždy přidáváme konkrétní aktuální případy z praxe. Uvádíme ukládané pokuty a implikace pro náš byznys. Díky tomu si účastníci školení každoročně chválí.

Tereza Koubová Legal Counsel a lektorka školení

Porušení etického kodexu mají zaměstnanci možnost nahlásit v online formuláři, na právním oddělení nebo oddělení HR. Navíc je pro ně zavedena anonymní Speak-up! linka. Na této lince byly v roce 2022 nahlášeny 4 incidenty. Všechny byly detailně prošetřeny, nicméně u žádného nebylo prokázáno porušení zmiňovaného kodexu.

V roce 2022 probíhal na Slovensku 1 a v Česku 1 soudní spor, ve kterém figurovala naše společnost. Oba tyto spory zůstaly na konci roku neuzavřené.

Osobní údaje jsou v naší společnosti zachovávány podle GDPR a pro případ porušení jejich ochrany máme zavedený standardní operační proces. Informace o nakládání s osobními údaji zaměstnanců jsou našim lidem k dispozici na intranetu. V roce 2022 se neobjevil žádný incident v souvislosti s ochranou osobních údajů. Dodržování zásad GDPR je předmětem pravidelně obnovovaného školení.


Jsme odpovědní vůči dětemVánoční trhy Vánoční trhy

Jsme odpovědní vůči dětem

Hlásíme se k odpovědnému marketingu prostřednictvím svého členství v evropské nápojové asociaci UNESDA a dodržujeme následující dobrovolné závazky: neprovádíme marketing zaměřený na děti mladší 13 let; vystříháváme se přímého reklamního oslovení dětí, aby přesvědčovaly rodiče ke koupi našich výrobků. Dále na základních a středních školách nenabízíme slazené limonády, ledové čaje ani energetické nápoje. Naše chladicí zařízení na školách nenesou žádnou propagaci nápojů, jejich polepy jsou neutrální a vybízejí pouze k pitnému režimu.


Naši dodavatelé


 

V roce 2022 jsme v Česku a na Slovensku využívali 792 českých, 171 slovenských a 200 zahraničních dodavatelů. To reprezentuje podíl 83 % lokálních a 17 % zahraničních dodavatelů. Výběr dodavatelů ovlivňuje výrazně také jejich certifikace v oblasti udržitelnosti, jak je popsáno v environmentální části tohoto reportu.

Coca-Cola Coca-Cola

Významnou skupinou jsou dodavatelé našich ingrediencí, jako jsou potravinářské plyny CO2 a Ni, sladidla jako cukr, dextróza a glukózo-fruktózový sirup (HFCS). Všichni dodavatelé ingrediencí podléhají schválení The Coca-Cola Company pro konkrétní výrobní závod a produkt. Výrobek musí splňovat technickou specifikaci dle KORE – požadavků kvality The Coca-Cola Company – a obdržet autorizaci LoA – Letter of Authorisation. Dodavatelé ingrediencí musí disponovat certifikacemi FSSC 22000, ISO 14001, GMP.

Nákup obalového materiálu je veden podle Nákupní politiky vydávané oddělením nákupu na skupinové úrovni. Obaly rozdělujeme na primární a sekundární. Dodavatelé primárních obalů musí znovu splňovat požadavky KORE, mít autorizaci od The Coca-Cola Company a LoA včetně FSSC 22000, GMP a ISO 14001. Výběr dodavatelů probíhá na základě tendrů, které jsou realizovány každé 3 roky. Dodavatelé jsou pravidelně hodnoceni. Výběrovými kritérii jsou kvalita, cena, dodací podmínky a trvalá udržitelnost.


Komunikace se Stakeholdery


Prešov Prešov

 

S našimi zákazníky je v každodenním kontaktu síť našich obchodních zástupců, kteří s nimi probírají, jakým způsobem je možné naši spolupráci rozvíjet a společně růst. V roce 2022 jsme poprvé u našich zákazníků provedli průzkum ochoty naši firmu doporučit. Výsledkem průzkumu je takzvané NPS – Net Promoter Score, které nabývá hodnot od -100 do 100 %. V prvním hodnocení 1065 zákazníků jsme se dostali na pozitivní část škály v úrovni 26 %. Nejčastější stížnosti směřovaly na nedostupnost produktů a jejich nacenění. Kladně byla hodnocena stabilita společnosti jako partnera a kvalita produktů. Kvalitu našeho zákaznického centra měří takzvaný Service level, který ukazuje kolik % hovorů jsme na naší lince schopni zvednout do 20 sekund. Service level pro rok 2022 byl na skvělé hodnotě 84,6 %. Interní ukazatel DIFOTAI, který ukazuje % správně složených, ve správném čase dovezených a správně fakturovaných dodávek se v roce 2022 zastavil na hodnotě 92,96 %. Operovali jsme s 99,54% přesností dodržování výrobních plánů a 68,4% přesností prodejních předpovědí.


 

Komunikace se zaměstnanci probíhá prostřednictvím mixu nástrojů interní komunikace, mezi které patří e-mail, interní televize, intranet, facebooková skupina, nástěnky, mikro i celofiremní eventy nebo osobní setkání. Celofiremní setkání VOX, na kterém vedení představuje všem zaměstnancům novinky ze společnosti, strategie, plány i priority v hybridním online/offline módu, se v roce 2022 konalo 7×. Na tomto setkání vedení také pravidelně zodpovídalo předem, ale i živě nasbírané dotazy, které je možné zasílat i anonymně. Townhally nejvyššího vedení se zaměstnanci ve výrobě se konaly třikrát a naše vedení vyrazilo za obchodními týmy napříč Českem a Slovenskem na takzvanou Roadshow – lokální týmové workshopy a networking – celkem devětkrát. Vedení se navíc pravidelně setkává se zástupci výše zmiňované Zaměstnanecké rady. Také v roce 2022 jsme uspořádali výroční konferenci pro všechny zaměstnance, která je oslavou dosažených výsledků a komunikačním kanálem pro plány do budoucna.

stopzewling stopzewling

stopzewling stopzewling

 

Výrobní závod Natura oslavil v roce 2022 skvělých 30 let od začátku výroby. Na oslavě spojené s jubileem města Teplice nad Metují nechyběli starosta města, rodiny našich zaměstnanců, současný i bývalý dlouholetý ředitel závodu nebo zástupci partnerských neziskových organizací. Akce se dohromady zúčastnilo více než 600 návštěvníků, kteří mohli nahlédnout do výroby nebo si užít doprovodný program s promítáním dobových fotografií a atrakcemi pro děti.


V místních komunitách okolo našich výrobních závodů jsme v pravidelném kontaktu jak se spolky a neziskovými organizacemi, tak s vedením místních samospráv. Získáváme tak přímo zpětnou vazbu na aktivity, které naše sousedy přímo ovlivňují, a můžeme jim pomáhat v úsilí budovat udržitelné komunity. V rámci komunikace s městskou částí Praha 14 využíváme především radu pro zapojování veřejnosti, kde jsme zastoupeni, a v Teplicích nad Metují komunikujeme přímo s vedením města.

Veřejnost může naši společnost oslovit prostřednictvím e-mailů [email protected] pro Česko a [email protected] pro Slovensko nebo prostřednictvím telefonické linky +420 283 015 801 pro Česko a +421 249 494 944 pro Slovensko. Investoři a potenciální investoři mohou komunikovat prostřednictvím e-mailu: [email protected].


Audity a reporting


V rámci finančních auditů jsme v roce 2022 prošli komplexním externím auditem od společnosti PWC, interním auditem COBC – compliance a protikorupční jednání, komplexním interním skupinovým auditem procesů a sérií čtvrtletních interních kontrol. Všechny tyto audity jsme úspěšně absolvovali bez nálezů porušení sledovaných pravidel. Rizika identifikovaná při auditech průběžně řeší pověření zaměstnanci tak, aby nepřerostla v problémy v dalších obdobích.

U nefinančního reportingu krom auditů k normám ISO a dalším výše uvedeným externím normám kvality a udržitelnosti zmiňovaným v sekcích k sociálnímu a environmentálnímu pilíři provádíme řadu interních auditů kvality systému Coca-Cola. Mezi nejrozsáhlejší audity patří takzvaný GAO audit. Pravidelně jsou auditovány také naše vstupy do skupinového Integrated Annual Reportu. Ten shrnuje ESG problematiku na skupinové úrovni a za rok 2022 je k nahlédnutí zde.

Pro interní reporting používáme integrovaný systém Power BI, ve kterém jsou k dispozici aktuální dashboardy s výsledky jak finančních, tak nefinančních ukazatelů. Je tak možné aktuální výsledky pravidelně přehledně vyhodnocovat. Na měsíční bázi jsou například reportovány i komunitní aktivity společnosti.

ISO a další splňované normy v této oblasti:

  • ISO 9001 – Systémy řízení kvality
  • ISO 22000 – Management bezpečnosti potravin
  • FSSC – Certifikace kvality potravin