Socialcsr_2022_graph_6 csr_2022_graph_6
csr_2022_graph_7 csr_2022_graph_7
csr_2022_graph_8 csr_2022_graph_8


Naše tajná přísada – naši lidé


V roce 2022 v Coca-Cola HBC Česko a Slovensko pracovalo 869 zaměstnanců, z toho 287 žen a 582 mužů

 

Smlouvu na dobu neurčitou mělo 855 zaměstnanců, z toho 248 žen a 607 mužů. Na smlouvu s dobou určitou pracovalo 14 zaměstnanců z toho 6 žen a 8 mužů.

V naší firmě pracovalo v roce 2022 149 liniových manažerů a 720 zaměstnanců bez podřízených. 


Cars Cars

 

Na plný úvazek pracovalo 850 zaměstnanců. V Česku 718, z toho 246 žen a 472 mužů. Na Slovensku 132, z toho 40 žen a 92 mužů. Na zkrácený úvazek bylo přepočtem na FTE zaměstnáno 19 lidí. Formou dohody (DPP nebo DPČ) bylo v Česku a na Slovensku zaměstnáno 63 lidí.

Nově jsme v roce 2022 přijali 178 zaměstnanců. Odešlo od nás 181 zaměstnanců. To ve výsledku znamená fluktuaci 21 %.

 Týmová práce je naší základní hodnotou


Vysoce angažované týmy a manažeři, kteří svým lidem rozumí, jsou základem našeho úspěchu. Proto pravidelně měříme spokojenost a angažovanost našich zaměstnanců prostřednictvím průzkumů, na které navazují týmové akční plány.

V roce 2022 se index angažovanosti našich zaměstnanců vyšplhal na 83 %, což je oproti loňsku 5 procentních bodů nárůst. Dosáhnout tohoto výsledku po extrémně náročné sezoně, ve které naši zaměstnanci museli uspokojit bezprecedentní poptávku a vyrovnat se hned s několika krizemi, je obrovský úspěch a dokazuje obrovskou odolnost a zápal našich týmů.


 

Nárůst hodnocení v otázkách průzkumu byl znatelný napříč otázkami průzkumu. Hybnou silou celkové změny byla schopnost našich manažerů pomoci zaměstnancům úkoly prioritizovat, kterou kladně ohodnotilo 83 % z nás, a ochota kolegů pomáhat si nad rámec svých pracovních povinností, kterou potvrzuje 90 % našich zaměstnanců. K vyšší spokojenosti přispěl i fakt, že se nám podařilo snížit průměrnou hodnotu měsíčních přesčasů na 5,39 hodiny z 6,83 hodiny v roce 2021.

 

Cars Cars

Odměna a růst


Pečlivě se staráme o to, aby naši zaměstnanci byli férově odměňováni a aby pro ně naše společnost byla místem pro osobní růst. Mzdy jsme v průměru v roce 2022 zvýšili o 6 %.

Balíček oblíbených zaměstnaneckých benefitů zahrnuje příspěvek na penzijní pojištění, pitný režim, kafeterii nebo například oblíbený akciový program, kdy firma při měsíčním nákupu akcií do hodnoty 3 % platu zaměstnance stejnou hodnotu akcií zaměstnanci daruje. 36 % zaměstnanců má možnost využívat home office. Zde doporučujeme model dvou dnů práce z domova a tří dnů práce v kanceláři pro budování synergií při osobním setkávání. Celkem jsme v roce 2022 zaměstnancům na benefity přispěli přes 25,5 milionu Kč.

Celkem 72 kolegů jsme v roce 2022 interně povýšili. Pokračujeme v rozvoji talentových programů, které začínají onboardingem pro nové kolegy, pokračují přes Sales Academy, Supply Chain Academy s programy pro rozvoj operátorů a laborantů a končí u rozvoje našich manažerů na všech úrovních řízení v programech Fast Forward. Zvláštní pozici u nás mají programy pro mladé talenty, jako je Early Talent program stáží a Trainee program pro absolventy. Celkem jsme v roce 2022 poskytli 7644 hodin tréninků a vzdělávání. Vybraným zaměstnancům hradíme studium a finanční certifikaci CIMA. Zajišťujeme rekvalifikaci řidičů skupiny B na skupinu C. Unikátní formou rozvoje je interní program Learning Labs, kde si kurzy pro své kolegy připravují přímo zaměstnanci CCHBC.

Nejlepší zaměstnance již tradičně odměňujeme body do kafeterie a vyhlašujeme na celofiremních setkáních. Krom tradičních ocenění Zaměstnanec měsíce a Zaměstnanec roku symbolicky oceňujeme také TOP Lídry. Nominace do všech těchto ocenění může předkládat jakýkoliv zaměstnanec společnosti.


Cars Cars

 

Pro řízení výkonu a růst zaměstnanců nám slouží interní nástroj Performance for Growth. Jedná se o celoroční komplexní systém řízení a hodnocení výkonnosti zaměstnanců, který je provázán s nástroji pravidelné zpětné vazby (od podřízených, od kolegů z týmu, v rámci projektových týmů nebo ad hoc / spontánní zpětná vazba) a plánem osobního rozvoje každého zaměstnance, který jej buď posiluje v aktuální pracovní pozici, nebo ho připravuje na budoucí pracovní pozici. Výkonnost zaměstnanců a naplňování nastavených cílů je následně reflektováno ve variabilní složce mzdy – bonusu.Bezpečnost na prvním místě


V zajišťování bezpečnosti našich zaměstnanců jdeme vždy o krok dál, a proto jsme zavedli program Behavior based safety, který je založen na hlášení potenciálně nebezpečných situací, které pak systematicky řešíme. Navíc nám pomáhá upravovat nastavení mysli našich zaměstnanců tak, aby aktivně svým chováním nehodám předcházeli. V rámci programu BBS jsme v roce 2022 řešili 292 aktivit.

Školení bezpečnosti práce absolvují povinně všichni nováčci první pracovní den a je pravidelně obnovováno. Navíc pravidelně pořádáme informační kampaně Health and Safety week a Dny zdraví, v rámci nichž zaměstnancům poskytujeme zdarma vyšetření, workshopy a školení.

Důležitým benefitem, který může našim zaměstnancům pomoci v oblasti duševního zdraví, je Employee Assistance Program, zajišťovaný společností Morneau Shepell. Je to důvěrná podpora, která může pomoci vyřešit široké spektrum problémů v životě. EAP nabízí rychlou a kvalifikovanou podporu, která je přístupná 24/7.

V roce 2022 jsme zaznamenali 7 nehod s pracovní neschopností a dořešili 13 z nahlášených 20 skoro-nehod.


Hovoříme s našimi zaměstnanci


Naši zaměstnanci nejsou organizování v odborech. Funkci odborů supluje zaměstnanecká rada, kde jsou zaměstnanci voleni na 3 roky. V Česku je do ní zapojeno 15 zaměstnanců, na Slovensku 5. To znamená zastoupení 2,3 % zaměstnanců. Struktura zaměstnaneckých rad CCHBC je organizována i na evropské úrovni. Setkávání se zaměstnavatelem probíhá každý měsíc. Zaměstnanecká rada disponuje vlastním budgetem, který vynakládá na zvolené aktivity.Čerpáme z naší různorodosti


Mezinárodní prostředí naší společnosti nahrává využití spolupráce rozdílných kultur a přístupů. Jen v Česku a na Slovensku pracují zaměstnanci 17 různých národností. Průměrný věk zaměstnanců naší společnosti je ve sledovaném roce 40 let. Zaměstnanců do 30 let u nás pracovalo 21 %, zaměstnanců ve věku 30–50 let bylo 64 % a zaměstnanců nad 50 let 15 %.

Vážíme si loajality našich zaměstnanců. Proto významná pracovní výročí odměňuje peněžními i nepeněžními dary a slavíme při společném setkání. V roce 2022 výročí 5, 10, 15, 20, 25 a 30 let oslavilo 149 z nás.

Coca-Cola Team Coca-Cola Team

 

Naše skupina CCHBC směřuje k vyrovnanému zastoupení žen a mužů ve vedení. V Česku a na Slovensku byly v roce 2022 ženy v managementu zastoupeny z 33,6 %. V nejvyšším vedení společnosti – takzvaném Senior Leadership Teamu byly ve sledovaném roce 3 ženy. Personální, marketingová a právní ředitelka. To při počtu 11 členů tohoto týmu reprezentuje 27,3 %. Při analýze odměn ženy v sledovaném roce vydělávaly průměrně o 16,8 % méně. Po projektu zaměřeném na srovnání tohoto rozdílu to bylo v prosinci 2022 již jen o 1,4 % méně.

 

Veronika Němcová v panelu Inspirativního networkingu Veronika Němcová v panelu Inspirativního networkingu Veronika Němcová v panelu Inspirativního networkingu

 

Podpoře žen ve vedení interně věnujeme rozsáhlou akci „Červen patří ženám“, při které probíhají workshopy podporující témata: sebevědomí žen, ženy ve vedení, návrat do práce po MD a RD. Akci doplňují inspirativní rozhovory s úspěšnými manažerkami z CCHBC. Téma žen ve vedení pravidelně komentujeme na externích konferencích. Jsme například dlouhodobým partnerem Inspirativního networkingu pro ženy ve vedení, který probíhá v pražském Operu.

Diverzitě a inkluzi pravidelně věnujeme informační kampaň „D&I Week“, kde si připomínáme naši politiku nulové tolerance k diskriminaci na základě věku; zdravotního postižení; pohlaví nebo změny pohlaví; sexuální orientace; rodinného nebo partnerského stavu včetně těhotenství, mateřství, otcovství nebo jiného pečovatelského statusu; rasy včetně etnického původu, národnosti nebo barvy pleti; náboženského, politického nebo jiného přesvědčení; pracovního poměru na plný nebo částečný úvazek; jakékoli jiné charakteristiky, v souvislosti s níž je podle místních právních předpisů poskytována právní ochrana. Politiku rovnosti striktně dodržujeme také při náborovém procesu.

Lidí se zdravotním postižením v naší společnosti v roce 2022 pracovalo 5, což reprezentuje 0,58 % zaměstnanců. Pracovní pozice vhodné pro zaměstnance s tělesným postižením, jsou k dispozici například v našem zákaznickém centru, kde je práci možné vykonávat i 100% z home office.


Coca-Cola je největší světovou značkou, která dlouhodobě podporuje LGBT+ komunitu


 

The Coca‑Cola Company se třetím rokem stala hlavním oficiálním partnerem českého festivalu Prague Pride. V čase festivalu byl na hlavní budově společnosti Coca‑Cola v pražských Kyjích opět vyvěšený speciální banner s duhovou vlajkou. Otevřený postoj společnosti k problematice rovnosti pro LGBT+ komunitu má obrovský dopad na firemní kulturu, ve které jsou hodnoty rovnosti v tomto ohledu žity každý den.

Prague Pride Prague Pride

Pomáhali jsme tam, kde to bylo třeba


Jaro roku 2022 pro nás bylo ve znamení odstartování pomoci uprchlíkům z válkou zasažené Ukrajiny. Ihned na začátku krize jsme společně s The Coca-Cola Company přispěli uprchlíkům prostřednictvím Slovenského červeného kříže 100 000 EUR. Skupina CCHBC ihned na začátku krize darovala na tento účel finanční příspěvek 1,5 milionu EUR.

Následovala koordinovaná pomoc, kde se osobně zapojili jako dobrovolníci naši zaměstnanci při organizaci fungování uprchlických center a zajišťování materiální pomoci. Přímo jsme pomáhali kolegům z naší ukrajinské organizační jednotky, kteří u nás mohli vzdáleně pracovat.

 

Červený kříž Červený kříž

 


V průběhu roku 2022 jsme prostřednictvím Červeného kříže a potravinových bank nápoji zásobovali uprchlická centra.

Potravinovým bankám jsme v roce 2022 darovali rekordních 530 tisíc litrů nápojů. Ty měly v odepsaných cenách hodnotu 13,7 milionu Kč. Jejich komerční hodnota byla třikrát vyšší. Třetina nápojů darovaných potravinovým bankám mířila do uprchlických center. Přes Červený kříž putovalo do uprchlických center dalších téměř 80 000 litrů nápojů.

  

Léto poznamenal v Česku požár v Hřensku. Úsilí hasičů, které až po několika týdnech konečně vyústilo v uhašení požáru, podporovala dodávkami nápojů i naše společnost. Mimo nápoje pro hasiče v hodnotě více než 600 000 Kč společnost darovala společně s The Coca-Cola Company národnímu parku 500 000 Kč na obnovu zničené turistické infrastruktury. Hlavní turistické atrakce parku jsou nyní i díky tomuto příspěvku znovu přístupné.

Hřensko Hřensko

Hřensko Hřensko

 


Na místě vyrostl díky zmíněnému grantu nový informační systém, který tvoří mapy a nové rozcestníky.

Kvůli nebezpečí pádu stromů musela být uzavřena Gabrielina stezka, která vedla návštěvníky k Pravčické bráně. Nové značení turistům ukázalo alternativní cestu, která je bezpečná a otevírá neuvěřitelné pohledy na skalní masivy i dopady požáru. Na stezce je zakoupen také nový dalekohled. Pro pohodlí návštěvníků je lemovaná novými lavičkami na pískovcových pilířích.


Uzavírali jsme strategická partnerství, která přesahují náš byznysový svět


Natura - kojenecká Natura - kojenecká

 

Značka Natura ve své produktové řadě obsahuje také kojeneckou vodu, která se v partnerství spojila s Ústavem pro matku a dítě v pražském Podolí. Na oslavu tohoto partnerství byla uspořádána konference k zdravému pitnému režimu maminek a byla uzavřena smlouva o dodávání pitného režimu zdarma. Klientky této uznávané instituce si tak nejen v poradnách mohou dopřát vodu kojenecké kvality zdarma.


 

V pražském Motole otevřela Nadace McDonald’s první Dům Ronalda McDonalda v Česku. Tento dlouho budovaný a očekávaný projekt zajišťuje ubytování rodinám dlouhodobě nemocných dětí, které jsou ve většině případů léčeny právě v nemocnici v Motole.

Naše společnost při budování domu přispěla bezplatným zapůjčením chladicích zařízení pro vybavení domu a začala do domu zdarma dodávat pitný režim ve formě našich nápojů.

 

Netřesky na základní škole Bratří Venclíků Netřesky na základní škole Bratří Venclíků

Naši zaměstnanci dobrovolničili zase o něco více


Vánoční trhy Vánoční trhy

Do dobrovolnických aktivit v rámci pracovní doby se v roce 2022 zapojilo 98 našich zaměstnanců. To reprezentuje 11 % všech. Dohromady odpracovali 1059 dobrovolnických hodin, což je oproti 549 hodinám z roku 2021 rapidní nárůst. Týden před Vánoci patřil v Coca-Cola HBC charitativním trhům, v rámci nichž zaměstnanci přispívali na program Coke Angels, který pomáhá kolegům v tíživé rodinné situaci. Navíc zde ve stánku s propagačními předměty partnerských neziskových organizaci mohli nákupem podpořit další bohulibé účely. Vánoční charitativní trhy pak završila tradiční charitativní dražba. Obnovili jsme pro další roky grantový program, ve kterém mohou zaměstnanci žádat o pitný režim na komunitní akce, které ve svém volném čase pořádají.


Znovu jsme mladým lidem otevírali cestu za lepší prací


Projekt Youth Empowered, který v roce 2022 fungoval ještě pod názvem To dáš!, poskytl trénink pro budoucí zaměstnání, nebo dokonce přímo práci rekordnímu počtu 6610 mladých lidí v Česku a na Slovensku. Celkem již projektem prošlo 17 857 lidí. V Česku obrovskou část práce odvedla sociální personální agentura provozovaná Nadací Terezy Maxové dětem a Mezinárodní federace koučů, která poskytovala v rámci programu tréninky. Na Slovensku především znevýhodněným mladým lidem pomáhala organizace getCLIENTS v tandemu s neziskovou organizací Úsmev ako dar. Těžiště projektu se nyní překlápí k tréninkům a přednáškám poskytovaným přímo manažery Coca-Cola HBC a vzdělávací online platformě youthempowered.cz, kde společnost odemyká mladým lidem vzdělávací kurzy zdarma.


 

Mezi studenty vysokých škol znovu rezonovala soutěž Coca-Cola HBC Management Challenge, v rámci níž měly studentské týmy možnost poprat se s případovými studiemi z reálného byznysového prostředí. Prize money a den s ředitelem naší společnosti nakonec vyhrál tým Sasalele z VŠE. Celý report zde.

Dlouhodobě jsme partnery největších studentských organizací. Na středních školách je to organizace Junior Achievement a na vysokých školách AIESEC. Podpořili jsme řadu akcí našich partnerských škol, jako například tradiční StreTech na ČVUT. Na ČVUT jsme se navíc stali partnery unikátního projektu robotického baru.

Vánoční trhy Vánoční trhy

Pohybem pro dobrou věcPrešov Prešov

 

Jsme pyšní, že i v roce 2022 jsme se stali partnerem akce Teribear hýbe Prahou, kde pomáhaly jak naběhané kilometry našich zaměstnanců, tak finanční příspěvek a darované nápoje. Navázali jsme na podporu her hendikepované mládeže Emil Open, podporovali jsme sportovní akce Jedličkova ústavu jako Koloběžka den a znovu jsme podpořili skvělou tradici Nočních běhů pro Světlušku.


Kavárny, kde je pití na nás


 

Naše produkty pomáhají v charitativní TA kavárně Jedličkova ústavu a Kavárně potmě od Světlušky – nadačního fondu Českého rozhlasu.

Prešov Prešov

Jsme dobrým sousedem


Komunitní akce nejrůznějších typů jsme v roce 2022 podpořili více než 260 závozy našich nápojů. To je více než jeden závoz na každý pracovní den.


stopzewling stopzewling

 

Kontakt s vedením městské části Praha 14 zajišťujeme především prostřednictvím zastoupení v její radě pro zapojování veřejnosti. Zde jsou nejčastěji diskutovány otázky společné strategie udržitelnosti městské části v rámci Agendy 21. Navíc dlouhodobě s Prahou 14 Kulturní spoluorganizujeme různé komunitní akce.

Komunitní život na Praze 14 jsme podporovali prostřednictvím komunikace s volnočasovými spolky, jako je Stop Zevling, který v roce 2022 pořádal jak letní, tak zimní festival doplněný o sportovní klání.


V Teplicích nad Metují jsme se znovu stali partnerem Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu a mimořádně také oslav výročí města, které jsme spojili s oslavami 30 let závodu Natura. Z komunitních akcí na Broumovsku jsme podpořili například tradiční Broumovské diskuse nebo závody horských kol MTB Trilogy.


Certifikace, audity a shrnutí


Komunitní a charitativní aktivity pravidelně reportujeme pro skupinový IAR report. Data jsou pravidelně auditována. Podle vykázaných dat za rok 2022 jsme v Česku věnovali 184 493 EUR na charitativní a 385 896 EUR na komunitní účely. Na Slovensku to pak bylo 120 436 EUR na charitativní a 31 681 EUR na komunitní účely. Zde jsou započítány i hodnoty hmotných darů a podpořených environmentálních komunitních projektů.

Další relevantní certifikace ze sociální oblasti:

  • ISO 45001 – Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci