Environment
 
I přes rekordní objemy výroby a prodejů se nám celkovou uhlíkovou stopu
podařilo snížit o 2293 tun CO2

csr_2022_graph_15 csr_2022_graph_15

Naši uhlíkovou stopu měříme a pravidelně reportujeme podle GHG reportovacích standardů, podle kterých ji dále řadíme do skupin podle původu emisí – tzv. scopů. Náš lokální plán snižování uhlíkové stopy je součástí komplikované mozaiky projektů, které vedou k dosažení uhlíkové neutrality celé skupiny Coca-Cola HBC nejpozději do roku 2040.  

 

csr_2022_graph_1 csr_2022_graph_1
csr_2022_graph_2 csr_2022_graph_2
csr_2022_graph_12 csr_2022_graph_12

JAK SNIŽUJEME NAŠI UHLÍKOVOU STOPU?


Ve Scope 1 především prostřednictvím obměny našeho vlastního vozového parku. Navázali jsme na dřívější výměnu osobních vozidel a dodávek za vozy s alternativními pohony. V roce 2022 došlo k dalšímu nahrazování aut s konvenčními naftovými motory s cílem dosáhnout jejich nulového zastoupení mezi osobními vozy do konce roku 2023. Naftová auta, konkrétně modely Škoda Karoq, Octavia a Superb, byla nahrazována hybridním CNG modelem Škoda Octavia TGI a plně elektrickými vozy Škoda Enyaq.

  • Díky této obměně jsme snížili naše emise CO2 na ujetý kilometr na 115,25 g CO2/km. V roce 2021 to bylo 127, 92 g CO2/km a v roce 2020 činil tento ukazatel 142,57 g CO2/km
  • Jezdili jsme úsporněji – v průměru o 0,65 litru nebo kg pohonné hmoty na 100 km méně než v roce 2021. Průměrná spotřeba pohonných hmot na km činila v ČR 6,09 litru nafty nebo 4,54 kg CNG na 100 km. Na Slovensku to bylo 5,72 litru a 4,29 kg CNG na 100 km.

Petr Vejdelek

Lidé často tvrdí, že plug-in hybrid má nízkou spotřebu jen na papíře, tak jsem to v roce 2022 vyzkoušel a na jízdách do práce mám dlouhodobě spotřebu 0,27 l / 100 km. Dalo to trochu práce a sebeovládání, ale jde to! Při možnosti nabíjení v areálu našeho výrobního závodu navíc za pohonné hmoty ušetřím. Pro fandu motorsportu, jako jsem já, to byl zajímavý experiment.

Petr Vejdělek Category Profitability Finance Manager

Díky obchodně velmi úspěšnému roku jsme i přes efektivní systém plánování jízd meziročně jezdili více. Dohromady naše flotila 456 vozidel najezdila 13 330 608 km, což je o 12,7 % více než v roce 2021. Proto jsme nakonec spotřebovali 655 065 litrů (nebo kg u CNG) pohonných hmot. To je o 58 692 litrů (nebo kg u CNG) více než v roce 2021.

Přeš tento nárůst nájezdu našich vozidel se nám podařilo ve Scope 1 meziročně ušetřit 76 tun CO2, a to hlavně díky projektu eliminace úniků CO2 při plnění nápojů a efektivní práci s našimi chladicími zařízeními a zbývajícími dieselovými agregáty ve výrobě.


Cars Cars

 

Ve Scope 2 tvoří 99 % původu našich emisí energie z dodávané páry, tepla a chlazení pro výrobu. Páru a teplo dodáváme z nedaleké spalovny odpadu v Malešicích. Energetické využití odpadu je po znovuvyužití a recyklaci nejvhodnější formou nakládání s odpadem. Přesto zde pro naši výrobu vzniká uhlíková stopa, která se i kvůli rekordním objemům výroby meziročně zvýšila. Ve Scope 2 jsme proto v roce 2022 meziročně zaznamenali nárůst 174 tun emisí CO2.

 


Poměrový ukazatel emisí CO2 na jeden vyprodukovaný litr nápoje však klesl na 15,6 g CO2/l. To je oproti hodnotě 16,34 g CO2/l z roku 2021 výrazné zlepšení.

Na tento trend udržování nízké uhlíkové stopy i při rozvoji objemů výroby reaguje interní projekt Energy TOP 20, který je souborem opatření hledajících optimální řešení pro úspory energie při výrobě.

pollutrack pollutrack

 

Podle dat Pollutracku provozovaného společností DPD, který měří jemné prachové částice menší než 2,5 μm (mikrometru) jsou výsledky výskytu těchto částic naměřené v okolí našeho výrobního závodu dlouhodobě pod denním limitem 15 µg/m3 doporučeným Světovou zdravotnickou organizací. Poslední měsíční měření v roce 2022 ukázalo průměrnou hodnotu 13 µg/m3.


 

Ukazatel spotřeby el. energie na litr vyrobeného nápoje se nám podařilo udržet na hodnotě 0,38 MJ/l. Od roku 2008 klesl na méně než polovinu. V rámci elektrické energie jsme pro výrobu odebrali celkem 105672247 MJ v Praze-Kyjích a 4851061 MJ v Teplicích nad Metují. Všechna nakupovaná el. energie měla certifikaci původu z obnovitelných zdrojů.

 

Factory Factory

Lednice Lednice

 

Scope 3 je nejvýznamnější skupinou zdrojů naší uhlíkové stopy co do objemu. Roli zde hrají naše lednice, které zdarma půjčujeme našim zákazníkům a při jejich chodu vzniká uhlíková stopa. Na konci roku 2022 jsme dokázali obměnit 48,6 % našich lednic za energeticky úsporné modely. Jsou to chytrá zařízení, která pracují o 57 % úsporněji než původní lednice. Celkem jsme v roce 2022 vyměnili 5091 chladicích zařízení a do jejich obměny investovali přes 4,5 milionu EUR. Výměna lednic ušetřila ve sledovaném roce 2210 tun CO2.

 


Uhlíková stopa ingrediencí do našich produktů je ovlivňována jak chováním našich dodavatelů, tak finálním mixem prodávaných nápojů. Jsme hrdí na to, že naši dodavatelé jsou na cestě k uhlíkové neutralitě s námi a že výsledný mix prodaných produktů v roce 2022 způsobil meziroční snížení uhlíkové stopy našich ingrediencí o 1834 tun CO2. V posunu tohoto mixu hrál roli větší prodávaný objem vody a nízkokalorických variant našich nápojů. Například umělá sladidla mají oproti standardnímu řepnému cukru nebo kukuřičnému sirupu výrazně nižší uhlíkovou stopu.

V roce 2022 jsme s významným slovenským influencerem natočili edukativní video o naší cestě k uhlíkové neutralitě.


Máme radost, že také naši dodavatelé z řad dopravců již upravují své vozové parky tak, aby uhlíková stopa vznikající přepravou nápojů k zákazníkům mohla klesat. Navíc jsme v minulých letech přesunuli centrální sklad přímo k výrobnímu závodu v Praze-Kyjích a díky akvizici výrobního závodu Natura v Teplicích nad Metují máme zdroj pramenité vody přímo v České republice. To vše snižuje najeté km pro rozvoj našich nápojů. Přesun skladu nám pomáhá ušetřit jeden tisíc litrů paliva ročně. Vodní zdroj v ČR šetřil 38 tisíc litrů paliva ročně.

Největší část uhlíkové stopy ve Scope 3 činí naše primární a sekundární obaly. Jsou dlouhodobě jedním z nejdůležitějších témat pro naše stakeholdery, a proto jim věnujeme zvláštní pozornost.


Naše obaly a hospodaření s odpady


csr_2022_graph_5 csr_2022_graph_5

Na infografice výše je seřazen vzorek vybraných obalů podle dopadu jejich umístění na trh v rámci uhlíkové stopy. Pořadí vychází z LCA analýzy, kterou jsme vypracovali pro optimalizaci produktového mixu jak z hlediska dopadu na celkovou uhlíkovou stopu, tak z hlediska reakce na vyvíjející se požadavky legislativy. LCA analýza byla zpracována pomocí nástroje IEFU.


Všechny obaly, které jsme v roce 2022 uvedli na trh, byly designovány jako 100% recyklovatelné.


Obaly v kruhu


Celkem jsme na trh v roce 2022 uvedli 20 960 tun obalů. Z toho 16 603 tun v Česku a 4 357 tun na Slovensku. V Česku se o obaly uvedené na trh stará systém EKO-KOM, který v Česku vysbíral v roce 2022 85 % plastu a recyklovat dokázal 46 % plastu – zbytek byl využit energeticky. EKO-KOM vysbíral také 63 % hliníku uvedeného na český trh a všechen dokázal recyklovat. Poplatky za péči o naše obaly činily v roce 2022 55,7 milionu Kč. Vratné skleněné lahve, které nejsou součástí součtu hmotností výše, se díky záloze vrací přímo zpět k nám. Pokud jsou již příliš opotřebované, znovu materiál recyklujeme.

 

Na Slovensku jsme pomohli zavézt zálohový systém pro PET obaly a plechovky. Již první rok fungování ukázal skvělé výsledky a k recyklaci zamířilo 71 % obalů v PET a plechovkách. Díky opci na materiál navíc máme možnost vysbíraný materiál znovu vykoupit a uzavírat tak materiálovou smyčku. Rekordní efektivita prvního roku zálohového systému na Slovensku umocnila naši snahu prosadit tento systém i pro Česko. Zde navrhujeme řešení společně s velkými nápojáři prostřednictvím Iniciativy pro zálohování jdemeokrokdal.cz

 

iniciativa iniciativa

Design obalů a využívání recyklátu


keelclip-f-orng-6x0330-21-12-01-960x539 keelclip-f-orng-6x0330-21-12-01-960x539

Neustále přinášíme inovativní řešení při designu našich obalů. V roce 2022 jsme na trh uvedli papírový držák plechovek Keelclip, který je vyrobený z recyklovaného papíru s FSC certifikací a pomáhá nám ročně ušetřit 35 tun plastu. V rámci ekologického designu jsme pokračovali v odlehčování našich PET obalů produktů FuzeTea a Adez. Pracovali jsme také na odlehčování víček a etiket.

Ve vybraných PET obalech využíváme 100% recyklátu – to platí pro naše výrobky značek Natura a Römerquelle. Průměrně jsme recyklátu v PET využili 6,4 %. Dodavatelé našich sklenic do skleněných obalů přidávají 40–60 % recyklátu a naši dodavatelé plechovek využívají recyklátu v průměru 66 %.


Odpady v našich výrobních závodech


V roce 2022 se nám v Praze-Kyjích opět podařilo znovu využívat 100 % vyprodukovaného odpadu. Plast, hliník a sklo putovaly k recyklaci a obtížně recyklovatelné odpady k energetickému využití. Již druhý rok v řadě jsme tak v Kyjích „neskládkovali“. Celkem jsme zde v roce 2022 vyprodukovali 2405,55 tuny odpadu. V Teplicích nad Metují jsme vyprodukovali 73,9 tuny odpadu a znovu využít se nám podařilo 83,79 % z tohoto objemu. Nebezpečného odpadu jsme v roce 2022 vyprodukovali 85,45 tuny.

 

Celkem v jsme v našich závodech vyprodukovali pouze 4,05 g odpadu na litr vyrobeného nápoje. To je o 57 % méně než v roce 2021.


Uklízíme Česko


Znovu jsme se stali hrdým partnerem akce Ukliďme Česko a v roce 2022 uspořádali hned dva dobrovolnické úklidy v okolí našeho závodu. Pokračovali jsme také v podpoře úklidové akce Čistá řeka Jizera.

Uklidme cesko Uklidme cesko
csr_2022_footer csr_2022_footer

Staráme se o vodu – náš nejcennější zdroj


ukazka_mapy_s_popiskem ukazka_mapy_s_popiskem

 

Naše pramenitá voda Natura pochází z Adršpašsko-Teplických skal. Je to voda s nízkou mineralizací kojenecké kvality, která je vhodná ke každodennímu pití. Díky přírodní filtraci vody přes pískovcové podloží můžeme Naturu z našeho zdroje, který je asi 120 m pod povrchem, prakticky rovnou stáčet do lahví. Tento zdroj je proto pro nás opravdovým pokladem a staráme se o to, abychom vodu v celém Broumovsku chránili.

 

Společně s Agenturou pro rozvoj Broumovska podporujeme projekt Adaptace krajiny na klimatickou změnu. Projekt pomocí mapování celého regionu prostřednictvím komplexních studií navrhuje změny obhospodařované krajiny tak, aby jí vrátil základní vodní režim a pomohl její schopnosti vodu zadržovat. Zároveň po realizaci těchto studií dochází ke zvýšení biodiverzity v regionu, snižování teploty a zvyšování protipovodňové ochrany. Projekt jsme v roce 2022 znovu podpořili grantem ve výši 250 000 Kč.


dsc-6150-removebg-preview1

V roce 2022 jsme na řadě území přikročili k realizaci opatření navržených v odborných studiích. Mezi jinými to byl i mokřad, podobný jaký má Coca-Cola HBC v Praze-Kyjích. Studiemi pro adaptaci krajiny jsme pokryli již polovinu regionu Broumovska. Jedním z nejnáročnějších úkolů je pro nás komunikace s vlastníky půdy tak, abychom mohli na co největším území přikročit k vypracování projektové dokumentace a samotné realizaci záměrů zmiňovaných studií. Právě v tomto úkolu nás podporuje Coca-Cola HBC.

Jan Školník ZAKLADATEL AGENTURY PRO ROZVOJ BROUMOVSKA

Mokřad v Praze-Kyjích


V rámci stavby automatizovaného skladu v Praze-Kyjích byl v areálu výrobního závodu vybudován unikátní mokřad, který sbírá dešťovou vodu z plochy areálu a vrací přírodě ročně zhruba 12,5 milionu litrů vody. V roce 2022 v areálu mokřadu díky grantu The Coca-Cola Foundation vznikla naučná stezka, kterou v roce 2023 formou řízených exkurzí zpřístupníme školám a veřejnosti. Stezku a další opatření k podpoře biodiverzity, jako hloubení tůní, realizovala na místě nezisková organizace Beleco. The Coca-Cola Foundation projekt podpořila grantem ve výši 70 000 USD a Coca-Cola HBC přispěla 20 000 EUR. Pozorování po realizaci ukázala, že na místě žije více druhů ptáků, hmyzu, obojživelníků i vysoká zvěř. Mezi jinými například modrásek bahenní, který by na sekané louce nedokázal přežít.

 

Mokřad Mokřad

Vliv naší činnosti na biologickou rozmanitost a ekosystémy pravidelně vyhodnocujeme podle systému Credit 360. Navíc jsme na skupinové úrovni zpracovali studii dopadu naší činnosti na přírodní kapitál.

 

Šetříme vodou při výrobě


aws aws

V našem výrobním závodě v Praze-Kyjích jsme v roce 2022 odebrali 774 224 129 litrů vody z VAK a ve výrobním závodě v Teplicích nad Metují 1 725 000 litrů z VAK a 48 308 000 litrů z vodního zdroje pro vodu Natura.

Klíčovým ukazatelem při měření efektivity využívání vody je počet odebraných litrů na litr vyrobeného nápoje. V tomto indikátoru jsme v roce 2022 dosáhli v průměru hodnoty 1,75 litru na litr vyrobeného nápoje. To je v mezinárodním srovnání špičková hodnota, přesto v meziročním srovnání, kvůli náročnému výrobnímu mixu a nárůstu produkce nápojů ve sklenicích, znamená nárůst o 0,06 l/l. Ve výrobním závodě v Kyjích byla spotřeba vody 1,76 l/l a v Teplicích nad Metují 1,64 l/l.

Kontroly kvality vypouštěné vody byly prováděny v souladu s požadavky legislativy a IPPC. I díky znovuvyužití 867 m3 vody při výrobním procesu se řadíme mezi špičky v péči o tento klíčový zdroj. V roce 2022 se nám podařilo znovu uhájit zlatou certifikaci Alliance for Water Stewardship.

Pomáháme přírodě na Praze 14


 

Příspěvek 250 000 Kč v roce 2022 využila městská část Praha 14 na výsadbu stromů a budování zelených střech na veřejných budovách. Grant tak napomohl k ochlazování teploty ve městě a efektivnímu využívání dešťové vody.

 

Netřesky na základní škole Bratří Venclíků Netřesky na základní škole Bratří Venclíků

Certifikace a udržitelní dodavatelé


V Coca-Cola HBC Česko a Slovensko máme nastavena kritéria pro hodnocení výběrových řízení, která obsahují i aspekty společenské odpovědnosti. Naši dodavatelé mají povinnost doložit jeden z následujících auditních reportů: TCCC SGP AUDIT, Unilever URSA, SMETA 6.0, AIM-Progress, SMETA 4 Pilar, GSCP Equivalent, BSCI nebo EICC. Pokud dodavatelé nemají výše uvedené auditní reporty, požadujeme certifikaci EcoVadis.

 

rfa rfa

 

RFA je mezinárodní nezisková organizace, která pracuje na vytvoření lepší budoucnosti pro lidi a přírodu a která vybízí k odpovědnému podnikání. Jen přibližně 6 % kávy pochází z farem certifikovaných Rainforest Alliance Certified TM. Costa Coffee získala certifikát v roce 2008 nejen pro svou kávu, ale i čokoládu. Certifikát RFA obdržely i naše ledové čaje FUZETEA.

 

 

Jako celá skupina Coca-Cola HBC nepoužíváme složky či přísady, jež jsou geneticky modifikovány nebo pocházejí z geneticky modifikovaných organismů, a to v žádné z 29 zemí, kde působíme. Pokud vás zajímá více: Geneticky modifikované organismy.

Krom výše zmiňovaných certifikací RFA a AWS jsme pravidelně auditováni podle těchto environmentálních norem:

  • ISO 14 000 / 14 001 – Environmentální management
  • ISO 50001 – Energetický management
  • GAO – Audit udržitelnosti a kvality od The Coca-Cola Company

Další značky a hodnocení:

  • EKO-KOM Zodpovědná firma
  • SVA-SWPP – Hodnocení zranitelnosti a ochrana vodních zdrojů