Spoločnosť Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko sa stala súčasťou rastúcej komunity firiem a inštitúcií na Slovensku, ktoré sa oficiálne prihlásili k podpore princípov rôznorodosti u svojich zamestnancov. Zaviazala sa tak rozvíjať tolerantné a inkluzívne pracovné prostredie s rovnosťou šancí, bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, sexuálnu orientáciu alebo zdravotný stav.

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva podporovaná Európskou komisiou, ktorá v štátoch EÚ presadzuje šírenie a zdieľanie princípov rôznorodosti a vzájomnej tolerancie medzi zamestnancami a v prístupoch spoločností k otázkam ľudských zdrojov. Tieto princípy plne zdieľa aj spoločnosť Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, je preto logické, že po podpise Charty diverzity v Českej republike v máji 2019 pristúpila aj k podpisu Charty aj na Slovensku. Pridala sa tak k vyše 70 firmám a inštitúciám na Slovensku, ktoré ako signatári Charty diverzity verejne podporujú princípy rôznorodosti.

„Jednou zo základných prísad nášho tajného receptu sú naši ľudia. Rôznorodosť našich tímov z hľadiska pohlavia, veku, národnosti alebo identity je kľúčová pre udržiavanie dynamiky našej spoločnosti, schopnosť učiť sa jeden od druhého a prekonávať výzvy, ktorým čelíme. Tieto vlastnosti sú základnou ingredienciou nášho úspechu“, uviedol Michal Čubrík, manažér pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, počas slávnostného podpisu Charty diverzity Slovensko. Ceremoniál sa konal v rámci podujatia Inkluzívne mestá a firmy organizovaného Nadáciou Pontis spolu s Metropolitným inštitútom Bratislava. Okrem našej spoločnosti sa k Charte diverzity Slovensko pridali aj ďalší veľkí zamestnávatelia ako napríklad SLOVNAFT, Unilever Slovensko, McDonald’s Slovakia, Denník N alebo Hlavné mesto SR Bratislava.