Sme partnerskou "bottlerskou" (plniarenskou) spoločnosťou The Coca Cola Company a členom systému Coca‑Cola, čo je najrozsiahlejší systém distribúcie nealkoholických nápojov na svete.

Systém Coca‑Cola tvorí spoločnosť The Coca‑Cola Company a jej 300 partnerských bottlerov - vrátane skupiny Coca‑Cola Hellenic. Tento systém vytvára hodnoty ako pre zákazníkov, ako aj pre spotrebiteľov, vďaka čomu je tento systém v obchodnom svete úplne unikátny.

Dlhodobo udržateľný rast celého systému závisí na spoločných hodnotách a cieľoch spoločnosti The Coca‑Cola Company a jej partnerských bottlerov, a tiež na vzájomnej spolupráci a podpore medzi všetkými zúčastnenými stranami.

Ako spolupracujeme so spoločnosťou The Coca-Cola Company

The Coca‑Cola Company je najväčší výrobca nápojov na svete pôsobiaci vo viac ako 200 krajinách. Medzi jeho značkami nájdeme štyri z piatich najpredávanejších nealkoholických sýtených nápojov na svete: Coca‑Cola, Coca‑Cola Light (diet Coke), Sprite a Fanta.

Spájame vedomosti, zdroje a skúsenosti spoločnosti The Coca‑Cola Company s našimi vlastnými znalosťami v oblasti výroby, distribúcie a predaja. Spoločne vytvárame hodnoty už viac ako 60 rokov.

Coca-Cola Company logo
The Coca‑Cola Company logo is ubiquitous today

Vytváranie dopytu

Spoločnosť The Coca‑Cola Company má na starosti vytváranie dopytu prostredníctvom spotrebiteľského marketingu a rozvoja značiek. Obstaráva tiež zdroje a vyrába a predáva koncentráty, potrebné na výrobu nápojov a sirupov.

Coca-Cola HBC Schweiz AG building
Coca‑Cola HBC Head Office, in Brüttisellen, Switzerland

Uspokojovanie dopytu

Ako bottler zodpovedáme za uspokojovanie tohto dopytu prostredníctvom výroby, balenia, distribúcie a predaja hotových značkových nealkoholických nápojov zákazníkom, ktorí následne tieto produkty predávajú konečným spotrebiteľom. Zodpovedáme tiež za marketing zameraný na zákazníka a za realizáciu na predajných miestach.

Coca‑Cola Hellenic je jedným z najväčších bottlerov spoločnosti The Coca‑Cola Company na svete. Každoročne predáva viac ako 2 miliardy prepraviek jej produktov približne 590 miliónom ľudí v 28 krajinách na troch kontinentoch.