Vytváranie a zdieľanie hodnôt s našimi zákazníkmi, zainteresovanými partnermi a komunitami, v ktorých pôsobíme, je jadrom nášho obchodného modelu.

Team work

Naše zdroje

Všetko začína u našich zdrojov. Máme veľkú zodpovednosť za riadenie a správu zdrojov, ktoré máme k dispozícii.

  • Ľudské zdroje: naši vynikajúci zamestnanci
  • Prírodné zdroje: voda, energia a iné prírodné zdroje
  • Sociálne zdroje a vzťahy: vrátane našej povesti a schopnosti získať a udržiavať si dôveru všetkých kľúčových partnerov
  • Finančné zdroje: všetky finančné prostriedky, či už prostredníctvom financovania z nášho podnikania alebo investícií
  • Intelektuálne (duševné) zdroje: vrátane našich značiek a značiek, s ktorými sa zaoberáme na základe licencie, ako aj štandardov, licencií alebo procesov
  • Výrobné zdroje: zariadenia, technológie a budovy
Coca-Cola Company logo

Ako vytvárame hodnoty

Úzkou spoluprácou s naším partnerom The Coca‑Cola Company...

Helping our customers grow

 

Efektívnym obsluhovaním našich zákazníkov, aby mohli vychádzať v ústrety potrebám spotrebiteľov...

 

Uspokojovaním vyvíjajúcich sa preferencií spotrebiteľov a prevádzkovaním udržateľného a zodpovedného podnikania v miestach, kde pracujeme...

Recycling plastic shreds

 

Prácou s dodávateľmi, aby sme sa sami mohli sústrediť na to, čo robíme najlepšie...

Production plant worker

 

...a efektívnym riadením nákladov, ktoré nám pomáha vyrábať výrobky zodpovedne a prispievať k našej ziskovosti.

Zdieľanie hodnôt

Tým, že prevádzkujeme ziskové, udržateľné a zodpovedné podnikanie, vytvárame hodnoty, ktoré nás posilňujú a spájajú so všetkými kľúčovými partnermi: