Vážení čtenáři, je mi potěšením, že vám mohu představit naši zprávu o udržitelnosti za rok 2018. Udržitelnost je základním pilířem našeho podnikání a součástí všeho, co si klademe za cíl anebo co vytváříme.

V roce 2018 jsme pokračovali na naší cestě stát se společností 24/7, nabízející všechny druhy nápojů pro jakoukoliv příležitost. Srdcem a středobo¬dem našeho podnikání jsou spotřebitelé a zá¬kazníci a my děláme vše pro to, abychom mohli nabídnout nápoje, o které mají lidé zájem a které respektují jejich životní styl. Poprvé v historii naší společnosti jsme začali zákazníkům distribuovat prémiové alkoholické nápoje. Na počátku roku 2018 jsme uzavřeli partnerství se skupinou Grupppo Campari a na konci roku pak se skupinou Edrington.


Významně jsme pokročili v našich investicích a modernizaci závodu v Praze – Kyjích. Při příležitosti 25. výročí založení výrobního závodu jsme za účasti významných hostů spustili dvě nové výrobní linky. Jednou z nich je unikátní aseptická linka pro výrobu citlivých nápojů bez konzervantů, např. nápojů rostlinného původu AdeZ. Tyto nápoje jsme začali vyrábět jako první v celé skupině Coca‑Cola HBC a exportujeme je do 10 zemí.


Práce a výsledky našeho týmu byly v průběhu roku oceněny experty napříč mnoha odvětvími. Za naše kampaně spojené s Olympijskými hrami a Superstar jsme získali stříbrné ocenění Effie and Flema. Cenu Popai pak získala naše letní kampaň, která byla pokračováním snahy o co největší lokalizaci a přiblížení se českým a slovenským spotřebitelům. V závěru roku experti z oblasti udržitelnosti ocenili náš přístup k nakládání s vodou zlatým certifikátem TOP odpovědná firma v oblasti životního prostředí. 
V průběhu roku 2018 jsme pokračovali s naším vlajkovým komunitním programem „To dáš!“, založeným v rámci skupinové iniciativy Youth Empowered. Spolu s naším strategic¬kým partnerem, Nadací Terezy Maxové dětem, jsme do projektu přizvali dalšího významného partnera – ICF Mezinárodní federaci koučů. Projekt jsme na konci roku v pilotním režimu spustili také na Slovensku. 


Na konci roku 2018 si naše skupina stanovila další cíle udržitelného rozvoje, tentokrát pro období do roku 2025. Cíle rozdělujeme do následujících pilířů - snižování emisí, snížení a správa spotřeby vody, iniciativa Svět bez odpadu, zajištování zdrojů od našich dodavatelů, výživa a další snižování cukru v našich nápojích a v neposlední řadě naši lidé a okolní komunity.


Z pozice zaměstnavatele jsme se nadále snažili nabízet pracovní prostředí, které lidi inspiruje a podporuje osobní růst, získávání nových vě¬domostí a dovedností. Pracovní prostředí, které dokáže ocenit rychlost a pružnost a kde je vždy vítána různost pohledů a názorů.
Věřím, že i vás udržitelnost oslovuje. Přeji vám hezké čtení a budu ráda za zpětnou vazbu.

Maria Anargyrou-Nikolić
Generální ředitelka
Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko

"Odpovědnost k životnímu prostředí je pro nás v rámci udržitelnosti klíčovým tématem, ve kterém jsme v posledních letech učinili velký pokrok. Zásadním způsobem jsme v našem výrobním závodě v Praze snížili nejen spotřebu vody, ale také elektrické energie nebo CO2. Jsme proto skutečně hrdí, že jsme za naše výsledky získali tak prestižní ocenění.“ Maria Anargyrou-Nikolić, generální ředitelka Coca Cola HBC Česko a Slovensko