Množstvo odpadu znečisťujúceho našu planétu zaslúžene priťahuje čoraz väčšiu pozornosť. Rozumiem sile emócií, ktoré tento problém vyvoláva. Samotného ma rozčuľujú odpadky, ktoré sa povaľujú v parkoch a na plážach a hromadia v oceánoch.

Spoločnosť Coca‑Cola HBC, pôsobiaca na 28 trhoch v oblasti fľašovania, predaja a uvádzania značkových nápojov, chápe tento problém i svoju úlohu pri jeho riešení. Témou minuloročného Svetového dňa životného prostredia bol „boj proti znečisteniu plastmi“. Po roku by som rád zhodnotil, aké výsledky sme dosiahli v tejto oblasti a čo by sa dalo v budúcnosti zlepšiť.

Mnohí sa ma pýtajú, prečo rovno neprestaneme používať plasty. Nie je to také jednoduché: plast v súčasnosti predstavuje najlepší zo všetkých dostupných obalových materiálov z hľadiska bezpečnosti, hygieny, trvácnosti, pružnosti, opätovnej uzatvárateľnosti a recyklovateľnosti i vplyvu jeho výroby a prepravy na životné prostredie. Problémy, ktoré dnes musíme riešiť, vznikajú z väčšej časti po použití plastov a týkajú sa buď plastových ložísk na skládkach alebo plastových odpadkov v životnom prostredí. Dalo by sa im však predísť. Keby sa nám podarilo získať späť dostatočné množstvo fliaš v správnej kvalite, dostali by sme cennú surovinu, ktorú môžeme recyklovať a opätovne použiť. A vďaka technologickému pokroku nám to ide čoraz lepšie.

Svet bez odpadu

Spoločne s našimi strategickými partnermi zo skupiny The Coca‑Cola Company realizujeme komplexný viacročný plán, ktorý priamo reaguje na otázky týkajúce sa obalov. Cieľom nášho prístupu, ktorý je zhrnutý v hesle Svet bez odpadu, je zozbierať a recyklovať rovnaké množstvo fliaš alebo plechoviek, aké predáme do roku 2030.

Jedným z krokov na ceste k stanovenému cieľu bolo minuloročné prijatie súboru záväzkov spoločnosti Coca‑Cola HBC, ktoré máme dosiahnuť do roka 2025 a ktorých zmyslom je zaručiť, že neustaneme v presadzovaní udržateľnosti v rámci celého podniku. Budeme sa snažiť dosiahnuť 100 % recyklovateľnosť spotrebiteľských obalov a zabezpečiť obstarávanie väčšej časti všetkých používaných PET plastov z recyklovaných PET. Zaväzujeme sa tiež, že pomôžeme zozbierať ekvivalent 75 % prepraviek použitých pre naše nápoje.

99 % recyklovateľnosť

Dosiahli sme už niektoré významné úspechy.Napríklad 99 % našich súčasných obalov sa dá recyklovať a hľadáme príležitosti na ďalšie zlepšovanie, a to zabezpečením kompatibility našich obalov s existujúcimi recyklačnými tokmi (napríklad tak, že používame správne farbivá, prísady a prebaly).

V rámci úsilia o zvýšenie množstva recyklovaných PET (rPET) sme sa spojili s tretími stranami, aby sme získali lepší prístup k dodávateľom a technológiám rPET. Napríklad v Rakúsku sme investovali do závodu PET to PET a spoločne s ostatnými spoločnosťami FMCG vlastníme 20 %. Vďaka uvedenej investícii sme toho roku začali plniť rakúsku vodu značky Römerquelle do 100 % rPET fliaš.

Pred niekoľkými dňami sme oznámili, že odteraz bude každá fľaša s írskou vodou Deep RiverRock vyrobená zo 100 % recyklovaných PET a v priebehu roka sa pridajú ďalšie značky vody, napríklad vo Švajčiarsku. V tomto roku ďalej zvýšime podiel rPET používaných vo fľašiach na Coca- Colu a Coca-Colu Zero vo Švajčiarsku a Rakúsku na 50 % a zároveň budeme pokračovať v budovaní kapacít v tejto oblasti v rámci celého portfólia na všetkých 28 trhoch.

Pokroky pri zbere odpadu

V roku 2018 sme v rámci celej skupiny zozbierali priemerne 45 % našich obalov na recykláciu, a to v spolupráci s našimi partnermi. Na Slovensku sa nám prostredníctvom spoločnosti Envi-Pak podarilo zozbierať takmer 69 % všetkých obalov uvedených na trh. Rozbehli sme niekoľko skvelých iniciatív na ďalšie zintenzívnenie tejto činnosti na našich trhoch. Napríklad v minulom roku sme sa spoločne s ďalšími zástupcami odvetvia aktívne podieľali na zriadení prvej organizácie na zhodnocovanie odpadu (RusPRO) v Rusku. Zároveň sme podporili iniciatívu s názvom Trieďte s nami, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť informovanosť o intenzívnejšom recyklovaní a zbieraní použitých obalov.

V Nigérii sme v spolupráci s miestnym priemyslom a zainteresovanými stranami pomohli zriadiť prvú organizáciu na zhodnocovanie odpadu. Podporili sme projekty na zlepšenie zberu odpadu v niektorých ďalších krajinách. Patrí medzi ne napríklad projekt zberu PET „Konaj s imPETus-om“ v Poľsku a pilotný projekt triedenia odpadu na Ukrajine.

V spolupráci s ďalšími zainteresovanými stranami podporujeme rôzne miestne formy zberu, ktoré podľa okolností zahŕňajú organizácie na zhodnocovanie obalov a systémy zálohovania. Podieľame sa na ďalších 19 systémoch nakladania s odpadmi z obalov na jednotlivých trhoch, na ktorých pôsobíme, a prijali sme celoskupinové zásady týkajúce sa odpadov z obalov a recyklácie, ktoré tvoria rámec našej činnosti v jednotlivých krajinách.

Skúmanie alternatív

Vieme, že nás ešte čaká veľký kus práce a budeme pokračovať v spolupráci s vysokými školami a ďalšími organizáciami pri hľadaní trvácnych alternatív k plastom. Jednu z veľkých príležitostí predstavuje oblasť druhotných obalov. Tu sa snažíme prejsť od plastových prebalov ku kartónovým prepravkám na udržanie plechoviek v obaloch po 4 až 24 kusoch. Sme presvedčení o tom, že technologický pokrok, zvyšovanie informovanosti a rozširovanie a zlepšovanie zdrojov výroby recyklovaných materiálov potravinovej akostnej triedy nám umožnia zdvihnúť latku, pokiaľ ide o udržateľnosť našich obalov a návrat obiehajúcich materiálov späť do života.

Angažujeme sa nielen v oblasti obalov. Prijali sme tiež záväzok s názvom „Misia Udržateľnosť 2025“. Jeho cieľom je naďalej znižovať emisie z našej činnosti a premýšľať a konať v oblasti hospodárenia s vodou a jej uvážlivého používania, obstarávania prísad a výživy, zdravia a pohody v rámci našej organizácie i komunít, v ktorých pôsobíme. Informácie o pokroku v jednotlivých oblastiach nájdete v Integrovanej výročnej správe tu: https://coca-colahellenic.com/en/investors/2018-integrated-annual-report/

Zoran Bogdanovic, CEO, Coca‑Cola HBC

Zoran Bogdanovic, CEO Coca‑Cola HBC