Sme opäť európskym výrobcom nápojov s najvyššou mierou udržateľnosti - index udržateľnosti Dow Jones 2019

Uznávaný svetový rebríček udržateľnosti firiem 2019 Dow Jones Sustainability Index uvádza na prvom mieste medzi európskymi výrobcami nápojov spoločnosť Coca‑Cola HBC. Je to šiesty krát za posledných sedem rokov, čo firma obsadila prvé miesto a deviaty krát za sebou, čo sa umiestnila medzi prvými tromi výrobcami nápojov na svete a v Európe.

 

Najvyššie možné hodnotenie v jedenástich kategóriách a zlepšenie v deviatich ďalších znamenalo celkový výsledok 90 bodov, čo spoločnosti Coca‑Cola HBC prinieslo druhé miesto vo svetovom rebríčku.

Generálny riaditeľ spoločnosti Coca‑Cola HBC Zoran Bogdanović k výsledku uviedol: „Je pre nás veľkou poctou a dôvodom na hrdosť, že úsilie našich zamestnancov a partnerov pri uplatňovaní udržateľných postupov znova získalo toto uznanie. Veľmi dobre si však uvedomujeme, že v skutočnosti naša práca nikdy nekončí, pretože priestor na zlepšenie sa vždy nájde. Preto venujeme takú výraznú pozornosť sústavnému a dlhodobému napĺňaniu našich cieľov udržateľnosti.“

 

Zásadné úspechy v oblasti udržateľnosti dosiahnuté v roku 2018, ktoré prispeli k nášmu výsledku

  • Náš vedecky podoprený záväzok znížiť emisie oxidu uhličitého v našom hodnotovom reťazci o 25 percent (v porovnaní so stavom v roku 2010) sme naplnili s dvojročným predstihom oproti pôvodne plánovanému roku 2020. Znamená to, že sme zamedzili vzniku emisií CO2 v objeme 1,27 miliónov ton.
  • Dosiahli sme 88-percentnú angažovanosť zamestnancov naprieč celou skupinou, čo nás stavia nad priemer firiem zahrnutých do indexu FTSE 100.
  • Ženy v našej spoločnosti obsadzujú 37 percent manažérskych pozícií, pričom našim cieľom je do roku 2025 dosiahnuť vyrovnaný pomer.
  • Z celkových úhrad dodávateľom vo výške 3,237 mil. EUR smerovalo 98 percent miestnym firmám a podporili sme ich činnosť, ako aj zamestnanosť. V krajinách, kde pôsobíme, sme navyše domácim ekonomikám prispeli celkovou čistkou 328 mil. EUR v podobe daní.
  • Do projektov na podporu miestnych komunít sme investovali 7,9 mil. EUR. Viac ako tretina tejto sumy pripadla na náš kľúčový program Youth Empowered. Na Slovensku a v Česku je známy ako program To dáš!, ktorý pomáha mladým ľuďom, vrátane ľudí vychovávaných v náhradnej starostlivosti rozvíjať podnikavého ducha a osobné schopnosti a uplatniť sa tak na trhu práce.
  • V našich výrobných závodoch vo všetkých krajinách sme znížili spotrebu vody vo výrobe o 22 percent (v porovnaní so stavom v roku 2010).
  • Dokázali sme spätne vyzbierať a dať na recykláciu ekvivalent 45 percent primárnych obalových materiálov, ktoré sme uviedli na trh.

 

Cieľ: Misia udržateľnosti

V septembri 2018 sme zverejnili svoje záväzky v oblasti udržateľnosti, ktoré chceme do roku 2025 dosiahnuť v nasledujúcich šiestich kľúčových oblastiach: znižovanie emisií skleníkových plynov, využitie a správa spotreby vody, program World Without Waste (Svet bez odpadu), zabezpečovanie zdrojov, výživa a naši ľudia a komunity. Podrobné znenie záväzkov môžete nájsť tu. Vo všetkých týchto oblastiach dosahujeme dobré výsledky a sme na najlepšej ceste tieto ciele naplniť.

Výsledky spoločnosti Coca‑Cola HBC v oblasti udržateľnosti získavajú uznanie aj v rámci ďalších významných odborových hodnotení, ako je napríklad program zverejňovania emisií CDP Climate Disclosure, hodnotenie MSCI ESG Rating či FTSE4Good Index.

 

Download: TS_Dow Jones Sustainability Index 2019_S.pdf