Ako Česká republika a Slovensko sa pripájame k pilotným krajinám, ktoré zavádzajú na trh nové vylepšené označenie nápojov a potravín.

Prehrať

V priebehu uplynulého roka sme spolupracovali s poprednými potravinárskymi výrobcami na vytvorenie nového farebného nutričného značenia, ktoré sa nazýva Evolved Nutrition Labelling (ENL). A teraz spoločne oznamujeme ďalšie kroky, ktoré na tejto ceste podnikneme.

Na základe rozsiahleho zapojenia odborníkov aj ostatných zúčastnených strán a výsledkov spotrebiteľského prieskumu sa pripojíme k ďalším spoločnostiam - Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo a Unilever, a budeme testovať farebné značenie vo vybraných štátoch EÚ. Veríme, že zistenie reálneho vplyvu farebného nutričného značenia ENL v rôznych krajinách významne prispeje k vyhodnotenie rozličných spôsobov značenie, ktoré vykonáva Európska komisia v EÚ.

Na tomto projekte sme začali pracovať na základe zistení publikovaného v správe o obezite vydanej OECD (OECD Obesity Report) v roku 2017, a to, že "farebný semafórový systém značenia môže zvýšiť počet ľudí, ktorí si zvolia zdravší variant, až o 18% a znížiť o 4% príjem kalórií ". Farebné nutričné značenie ENL stavia na súčasnom schéme referenčných príjmov platnom v celej EÚ, ktoré je už dobre známe 500 miliónom spotrebiteľov v EÚ, a spočíva v priradenie farby k číslam odkazujúcim na obsah živiny podľa veľkosti porcie.

Aktuálny prieskum farebného nutričného značenia ENL, ktorý prebehol na 3 500 spotrebiteľoch v siedmich členských krajinách EÚ, zistil, že pre 8 z 10 spotrebiteľov je ENL ľahko pochopiteľné a pomáha im vyhodnotiť obsah živiny u jedál a nápojov. Opýtaní spotrebitelia jasne preferovali farebné značenie pred čiernobielymi referenčnými hodnotami príjmu.
Farebné značenie ENL sa postupne začne objavovať na nealkoholických nápojoch v našom portfóliu od konca roka 2018. Sme si vedomí, že ľudia nekonzumujú nealkoholické nápoje v menšom objeme ako 100 ml, a tak pre nápoje je farebné značenie ENL rovnaké ako farebné značenie používané vo Veľkej Británii , ktoré už počíta s veľkosťou porcie pre nápoje.

Spätná väzba od našich partnerov a interných aj externých odborníkov na výživu nás povzbudila a domnievame sa, že testovanie nad rámec nášho záväzku spočívajúcu v poskytovaní jasných a transparentných informácií napomôže uvedomelému rozhodovanie. Zavedenie testovanie farebného nutričného značenia v Európe je zatiaľ posledným krokom spoločnosti The Coca‑Cola Company pri napĺňaní svojich záväzkov spočívajúcich v poskytovaní ľahko pochopiteľných informácií o nutričných hodnotách, ktoré pomôžu spotrebiteľom pri uvedomelom rozhodovaní. V roku 2006, ešte pred zavedením EÚ nariadenia, sa spoločnosť The Coca‑Cola Company pripojila k niekoľkým potravinárskym firmám, ktoré v európskych krajinách dobrovoľne uvádzali na prednej strane balenia informácie o energetickej hodnote. Aj po zavedení EÚ nariadenia spoločnosť robí opatrenia nad rámec požiadaviek.

Okrem poskytovania jasných informácií sme tiež zintenzívnili úsilie na znižovanie obsahu cukru v našom portfóliu, zaviedli sme nové, rozličné nápoje, zvýšili dostupnosť menších balení a naďalej dodržiavame svoj dlhodobý záväzok týkajúci sa zodpovedného marketingu.