Externé komunikáciu spoločnosti COCA-COLA HBC Česko a Slovensko povedie Patricie Šedivá

Pata Outdoor Pata Outdoor

Patricie má za sebou bohaté skúsenosti v danom odbore. Preto som si istý, že vďaka týmto svojim skúsenostiam a rozsiahlym zručnostiam bude tou pravou posilou pre náš tím.

Petr Jonák RIADITEĽ VONKAJŠÍCH VZŤAHOV SPOLOČNOSTI COCA-COLA HBC ČESKO A SLOVENSKO

Praha, 22. 4. 2020 – Manažérkou externej komunikácie spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko sa od mája stane Patricie Šedivá. Vo svojej novej funkcii bude zodpovedná najmä za styk s verejnosťou.

Úlohou Patricie Šedivej bude nastavenie celkovej stratégie externej komunikácie a budovanie, posilňovanie i rozvoj vzťahov s médiami a ďalšími partnermi. Zároveň bude tiež podporovať aktivity spoločnosti Coca-Coly na poli Public Affairs a CSR.

„Patricie má za sebou bohaté skúsenosti v danom odbore. Preto som si istý, že vďaka týmto svojim skúsenostiam a rozsiahlym zručnostiam bude tou pravou posilou pre náš tím,“ uviedol Petr Jonák, riaditeľ vonkajších vzťahov spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.

Patricie Šedivá pôsobila dvadsať rokov v spoločnosti T-Mobile Czech Republic, z toho pätnásť rokov v oddelení komunikácie. Zabezpečovala korporátnu komunikáciu, tvorila a realizovala komunikačné stratégie, pripravovala tematické akcie a eventy a spolupracovala s neziskovým sektorom.

V posledných troch rokoch patrila medzi jej kľúčové zodpovednosti externá komunikácia a PR pre spoločnosť Alza v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Mala na starosti tvorbu komunikačných stratégií a mediálneho plánu v súlade s cieľmi spoločnosti. Venovala sa tiež krízovej komunikácii, úzko spolupracovala s vedením, obchodnými partnermi i štátnymi inštitúciami, organizovala podujatia pre novinárov a médiá a pôsobila aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti.

V minulom roku bola ocenená v súťaži Hovorca roka. V kategórii Najlepší hovorca súkromného sektora sa umiestnila na druhom mieste.