Našou snahou na českom a slovenskom trhu nie je len uspieť, ale tiež sa stať hýbateľom pozitívnych zmien vedúcich k rozvoju a obohacovanie života miestnych komunít.

We help organize the charity run of the Světluška organization

Dobrovoľnícke iniciatívy

V Čechách a na Slovensku dlhodobo spolupracujeme s mnohými neziskovými organizáciami. Medzi tie českej patrí napr. Svetluška, zbierkový projekt Nadačného fondu Českého rozhlasu, ktorý pomáha nevidiacim. Pod hlavičkou Svetlušky sa konajú rôzne akcie a projekty, ako napr. Kaviarne potme s nevidiaci obsluhou, do ktorých dodávame nápoja. Naši zamestnanci sa tiež každoročne zapájajú do nočného charitatívneho behu, či už ako bežci alebo pomocníci pre dobrovoľnej činnosti.

TERIBEAR logo

Pomoc deťom

Naším cieľom je prispieť k zlepšeniu života detí, najmä tých, ktoré sú nejako znevýhodnené. So slovenskými organizácií Úsmev ako dar prispievame na zabezpečenie plnohodnotného detstvo v rodinnom kruhu pre deti, ktorým to nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia. Podobne sa angažujeme aj v Čechách. V spolupráci s Nadáciou Terezy Maxovej deťom a jej projektom TERIBEAR pomáhame deťom, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii, umožniť vyrastať v rodine namiesto ústavnej výchovy. Nadáciám pomáhame finančne aj prostredníctvom masovej účasti našich zamestnancov na charitatívnych akciách.