Naše poslanie a hodnoty

Naším cieľom je byť jasným lídrom v oblasti nealkoholických nápojov v Českej republike a na Slovensku.

Perfect serve

Naša misia

  • Prinášať osvieženie našim spotrebiteľom
  • Byť partnerom našich zákazníkov
  • Prinášať hodnotu pre našich akcionárov
  • Obohacovať život miestnych komunít

Naše hodnoty

V Coca‑Cola HBC sme zaviazaní k šiestim základným hodnotám, ktoré formujú a podporujú spôsob, akým každý deň pracujeme.

Všetko začína našimi hodnotami. Sú DNA našej spoločnosti a sú nevyhnutné pre náš budúci úspech.

  • Autentickosť: konáme bezúhonne a robíme to, čo je správne, nie iba jednoduché
  • Dokonalosť: chceme udivovať, a to so zapálením a rýchlosťou
  • Učenie: počúvame a máme prirodzenú zvedavosť
  • Starostlivosť o našich zamestnancov: veríme v našich ľudí, investujeme do nich a posilňujeme ich
  • Pracujeme ako tím: veríme v silu spoločnej práce
  • Víťazstvo s našimi zákazníkmi: naši zákazníci sú v centre všetkého, čo robíme.

Naše hodnoty sú hlboko zakotvené v našom strategickom rámci Play to Win, ktorého cieľom je každodenné získavanie dôvery komunít, významu pre spotrebiteľov a preferencií zákazníkov a tiež efektívne vedenie nákladov.