Od vypuknutia pandémie COVID-19 podporujeme našich zamestnancov, spotrebiteľov, zákazníkov, komunity a Slovenský Červený kríž, ktorému sme prostredníctvom nadácie The Coca‑Cola Foundation darovali v prepočte viac ako 184 000 EUR.

Našou prioritou aj naďalej zostáva pomoc prvej línii, ktorej sme na Slovensku a v Českej republike poskytli 1,4 milióna našich nápojov pre nemocnice, záchranárov, bezpečnostné zložky, domovy seniorov alebo personál v obchodoch. Okrem toho sem uzatvorili partnerstvo s projektom #jedlozdravotnikom a projektom #podporsvojpub.