Hodnotenie dlhodobej udržateľnosti

Skupina Coca‑Cola Hellenic podlieha hodnoteniu na základe rôznych kritérií zameraných na dlhodobú udržateľnosť, medzi ktoré patrí napr. Dow Jonesov index udržateľnosti (DJSI) alebo indexy CDP či FTSE4Good.

V skupine Coca‑Cola Hellenic sa snažíme byť priekopníkmi v dlhodobo udržateľných postupoch a ich dodržiavanie v nápojovom priemysle.

Dow Jones Sustainability Indices logo

Dow Jones index udržateľnosti (DJSI)

Coca ‑ Cola HBC je svetovým lídrom v oblasti nápojového priemyslu, ktorý štyri roky po sebe na vrchole indexov udržateľnosti Dow Jones vo svete a v Európe pre nápojové spoločnosti - 2014, 2015, 2016 a 2017. V roku 2018 sme zostali na prvom mieste spoločnosti. Do DJSI sme každý rok zapojení od roku 2008 - uznanie nášho zamerania na neustále zlepšovanie našich výsledkov v oblasti udržateľnosti. Program DJSI, ktorý bol uvedený na trh v roku 1999, sa považuje za globálny štandard udržateľnosti spoločnosti.

Viac informácií o Dow Jones indexu udržateľnosti

RobecoSAM sustainability award logo

RobecoSAM

Coca‑Cola  Hellenic získala ocenenie Gold Class ako najlepšia spoločnosť v odvetví nápojového priemyslu v každoročnom hodnotení ekologického a udržateľného správania firiem, ktoré realizovala investičná spoločnosť RobecoSAM. Spoločnosť RobecoSAM sa špecializuje na investície do dlhodobo udržateľných riešení. Hodnotenie ekologického a udržateľného správania firiem sa zameriava na skúmanie finančne významných faktorov ovplyvňujúcich hlavné hnacie sily tvorby hodnôt pre kľúčovú obchodnú činnosť spoločnosti.

Viac informácií o RobecoSAM

FTSE4Good logo

FTSE4Good

Coca‑Cola Hellenic je od roku 2001 sústavne zaraďovaná do indexu FTSE4Good. Táto séria indexov je určená na meranie výsledkov spoločností kótovaných na londýnskej burze, ktoré vykazujú výrazné pôsobenie v oblasti ekológie, sociálnych otázok a riadenia.

Viac informácií o FTSE4Good

Vigeo logo

Vigeo

Spoločnosť Vigeo zaraďuje skupinu Coca‑Cola Hellenic do svojich hodnotenia už od roku 2004; v roku 2015 sme boli tiež súčasťou indexu Vigeo Europe Top 120. Skupina Vigeo spracováva analýzy pre správcov aktív, pričom hodnotí výsledky spoločností v oblasti udržateľného rozvoja a sociálnej zodpovednosti.

Viac informácií o Vigeo

Carbon Disclosure Project logo

Indexy Carbon Disclosure Project (CDP)

Mimovládne organizácie Carbon Disclosure Project (Zverejňovanie emisií uhlíka, CDP) udelila skupine Coca‑Cola Hellenic v roku 2016 hodnotenie A v kategórii Globálne klíma (Global Climate). CDP je celosvetová nezisková organizácia, ktorá ponúka systém zverejňovania informácií o prírodnom kapitálu, prostredníctvom ktorého môžu spoločnosti pripravovať správy a spravovať či zdieľať zásadné informácie týkajúce sa životného prostredia.

Viac informácií o CDP

Forum Ethibel logo

Fórum ETHIBEL

Od roku 2007 sme súčasťou investičného registra Ethibel EXCELLENCE. Forum ETHIBEL je nezávislá agentúra poskytujúca poradenské služby bankám a maklérom v oblasti spoločensky zodpovedného investovania a vykonávajúci sledovanie spoločností po celom svete z hľadiska ich ekonomických, sociálnych a environmentálnych výsledkov. ETHIBEL vyhľadáva spoločnosti, ktoré sú spoločensky zodpovednými podniky určujúcimi trendy v danom odvetví alebo regióne.

Viac informácií o Fóre ETHIBEL

ECPI logo

ECPI

Coca‑Cola Hellenic je od roku 2010 sústavne zaraďovaná do indexov ECPI. EPCI je popredná ratingová a indexové spoločnosť, ktorá sa už od roku 1997 zameriava na výskum v oblasti ekológie, sociálnej zodpovednosti a podnikového riadenia (ESG).

Viac informácií o ECPI

MSCI ESG research logo

Prieskum MSCI ESG

Skupina Coca‑Cola Hellenic dosiahla najvyššieho hodnotenia AAA v oblasti hodnotenia nemateriálne hodnoty (IVA) a patrí medzi 18% najlepších spoločnosti vo svojom odvetví.

Spoločnosť MSCI Inc. ponúka nástroje slúžiace ako podpora pre investičné rozhodovanie pre investorov na celom svete. Medzi tieto nástroje patria indexy, dáta z oblasti ESG a rôzne prieskumy.

Viac informácií o MSCI