Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko v číslach.

Máme 4 poslanie Prinášať osvieženie našim spotrebiteľom, byť partnerom našich zákazníkov, prinášať hodnotu pre našich akcionárov a obohacovať život miestnych komunít.