Tyto podmínky se vztahují a upravují podmínky veškerých smluv týkajících se poskytování služeb. Podmínky vstupují v platnost od 25. 5. 2018.