Přečtěte si naši Politiku zdraví, fyzické a duševní pohody

Společnost Coca‑Cola Hellenic pečuje o zdraví spotřebitelů. Společnost nabízí stále rostoucí sortiment nápojů, od tradičních sycených nápojů, včetně obvyklých a nízkokalorických, až po džusy, vody a jiné nesycené nápoje. Všechny je lze využívat jako součást zdravé stravy.

Náš sortiment nápojů je vhodný pro širokou paletu různých příležitostí – tedy k pití od rána až do noci. Mimo to, Společnost podporuje činnosti, které propagují snahy o dobrou kondici a tělesná cvičení.

Coca‑Cola Hellenic je odhodlána plnit poptávku spotřebitelů, jak následuje:

 

1) Široký výběr nápojů

  1. a) Budeme pokračovat v rozšiřování sortimentu tak, aby obsáhl tradiční sycené nápoje, džusy, vody, čaje, kávy a funkční nápoje, které jsou zdokonaleny, vylepšeny a posíleny o přidanou hodnotu pro lepší zdraví.
  2. b) Budeme pokračovat v propagování nízkokalorických a nekalorických nápojů. Průměrný kalorický obsah nápojů Společnosti klesl od roku 2001 téměř o 20 %.
  3. c) Poskytneme vhodný výběr velikostí porce, abychom pomohli spotřebitelům řídit svůj kalorický příjem.

 

2) Lepší informace pro spotřebitele

Coca‑Cola Hellenic se zavazuje k odpovědnému sdělování informací o svých výrobcích a prosazení jednoznačného, pro uživatele vhodného vyznačení nutriční hodnoty na přední straně obalu, spolu s programy výživy a podpůrnými materiály, aby pomohla spotřebitelům v dobře informovaném výběru.

Společnost Coca‑Cola Hellenic používá označení na zadní straně obalu k poskytnutí podrobných informací ohledně kalorického obsahu, obsahu cukru, tuku, nasycených tuků a soli na porci a o podílu potraviny na zdravém složení stravy. To spotřebitelům umožňuje dělat správná rozhodnutí, pokud jde o regulaci vlastní tělesné hmotnosti. Další informace jsou dostupné v publikacích Společnosti, na jejích webových stránkách a u služby odpovídající na dotazy spotřebitelů.

 

3) Odpovědný prodej a marketing

Coca‑Cola Hellenic neprodává své nealkoholické sycené nápoje v základních školách, ani nesměruje reklamu v médiích na děti mladší 12 let. Přesvědčuje také cizí distributory, aby dodržovali stejné závazky. Ve školách, kde jsou děti starší než 12 let, Společnost diskutuje s pedagogy, rodiči a ostatními zainteresovanými osobami, jaké nápoje považují za nejvhodnější.

 

4) Komplexní programy životního stylu

Coca‑Cola Hellenic, je zakládajícím členem UNESDA závazků, jde o souhrn dobrovolných závazků průmyslu v oblastech informování spotrebitelů a jejich vzdělávání, zdravého životního stylu a fyzické aktivity, reklamy, výběrů nápojů a výzkum v EU. Závazky podporuje Europská Unie (EU) jako Platformu pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví, jako  hlavního spojence v boji proti obezitě, a vztahuje se na všechny společnosti operace Coca‑Cola Hellenic v rámci EU.

 

5) Podpora sportu a fyzické aktivity

Coca‑Cola Hellenic aktivně vyvíjí a finančně podporuje dlouhou řadu různých sportovních událostí a jiných tělovýchovných aktivit a účastní se v nich, jako prostředek pro podporu celkové dobré tělesné kondice a zejména pro povzbuzování lidí, aby řídili svou tělesnou hmotnost a bránili se tak obezitě. Společnost spolupracuje s vládními agenturami, sportovními experty a odborníky na výživu i se členy odvětví na koordinaci tělocvičných iniciativ a programů vzdělávání o správné výživě.

Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby udržovali svou kondici a zdraví a poskytujeme jim doporučení a informace ohledně výživy, zdraví a duševní pohody a stejně tak jim na řadě míst zajišťujeme možnosti cvičení (tělocvičny).

Jako výkonný ředitel společnosti jsem odhodlán provádět tuto Politiku zdraví a duševní pohody, k níž se hlásí a kterou potvrzuje Výbor Správní rady pro korporátní společenskou odpovědnost. Odpovědnost za úspěšné provádění tohoto programu přináleží každému zaměstnanci Coca‑Cola Hellenic na každé úrovni a v každé funkci v naší organizaci.

 

Dimitris Lois

Generálni ředitel

 

 

1 European Beverages Association