Přečtěte si naše Prohlášení o politice kvality a bezpečnosti potravin

 

Společnost Coca‑Cola Hellenic věří, že úspěch závisí na dodávce vysokojakostních výrobků, obalů a služeb, které splňují nebo překračují očekávání zákazníků a spotřebitelů na výrobky prvotřídní značky. Základem této víry je odpovědnost a povinnost zajistit potravinovou bezpečnost všech výrobků, které Společnost vyrábí.

Společnost je odhodlána trvale posilovat reputaci značek, pod nimiž vyrábí, a udržovat důvěru spotřebitelů ve své výrobky tím, že stále vyvíjí a realizuje systémy, normy a praktické postupy jakosti a bezpečnosti potravin. Všechny podniky v rámci systému Coca- Cola  Hellenic  jsou  zavázány  k nepřetržitému  zlepšování,  jehož  efektivnost  se  měří, vyhodnocuje jak na vnitřní, tak na vnější úrovni.

Společnost věří, že odpovědnost za plnění závazků jakosti spočívá na každém a všech zaměstnancích  Coca‑Cola  Hellenic   při   provádění  jejich   práce   a   v jejich   vztahu k zainteresovaným osobám a organizacím. Bezpečnost potravin je odpovědností všech zaměstnanců, kteří mají přímý vliv na složky, obalové materiály, výrobu, skladování a dopravu výrobků. Následující zásady bezpečnosti a jakosti potravin tvoří základ závazku jakosti, který společnost Coca‑Cola Hellenic přijala:

    • Vyrábět a dodávat výrobky, které splňují nejpřísnější normy jakosti a bezpečnosti potravin. Plnit nebo překračovat všechny zákonem a předpisy vyžadované požadavky na jakost a bezpečnost potravin.
    • Zajišťovat udržitelné užitkové vlastnosti, bezpečnost a jakost potravin zaváděním, prováděním a certifikací racionálních systémů řízení jakosti ve shodě s normami ISO 9001:2008; ISO 22000:2005; FSSC 22000 a normami Systému řízení Coca‑Cola ve všech podnicích.
    • Validovat efektivnost systémů řízení bezpečnosti a jakosti potravin prostřednictvím procesů externího auditu, uznávaných Mezinárodní organizací pro normy a společností Coca‑Cola.
    • Budovat schopnost bezpečnosti a jakosti potravin pomocí členěných programů, jimiž se rozvíjejí technické dovednosti, zvyšuje uvědomělost, řídí riziko a povzbuzuje zvyšování úrovní dokonalosti.
    • Neustále  přezkoumávat  základní  zásady, normy a postupy pro  bezpečnost  potravin, účinně řídit a zvládat rizika pro bezpečnost potravin spojená se změnami výrobků, procesů, techniky a technologie.
    • Zahrnovat strategie bezpečnosti a jakosti potravin do procesu každoročního obchodního plánování  s cíli  zajistit,  že  bezpečnost  a  jakost  potravin  zůstane  nedílnou  součástí operací.
    • Stanovovat každoroční měřitelné úkoly v bezpečnosti a jakosti potravin pro všechny podniky a na úrovni skupiny, s cílem zajistit neustálé zdokonalování a shodu s normami.
    • Zajišťovat, že dodavatelé a smluvní subjekty přijmou stejné závazky pro jakost a bezpečnost potravin a budou monitorovat materiály a služby, které dodávají či poskytují, pomocí auditů a inspekcí příchozího zboží.
    • Sdělovat aspekty a požadavky na bezpečnost potravin dodavatelům, smluvním subjektům, zákazníkům a spotřebitelům stanovením technických podmínek pro složky, přísady a obalové materiály, směrnic pro skladování výrobků a pokynů pro spotřebitele.
    • Sdělovat aspekty, strategie a plnění bezpečnosti a jakosti potravin partnerům, spotřebitelům a hlavním zainteresovaným osobám a organizacím, kteří mají dopad na, nebo jsou ovlivňováni systémy řízení bezpečnosti a jakosti potravin společnosti Coca- Cola Hellenic.

Jako výkonný ředitel společnosti jsem odhodlán provádět tuto Politiku jakosti a bezpečnosti potravin, k níž se hlásí a kterou potvrzuje Výbor Správní rady pro korporátní společenskou odpovědnost.

Odpovědnost za úspěšné provádění tohoto programu přináleží každému zaměstnanci Coca‑Cola Hellenic na každé úrovni a v každé funkci v naší organizaci.

 

Dimitris Lois

Generálni ředitel