Naší snahou na českém a slovenském trhu není jen uspět, ale také se stát hybatelem pozitivních změn vedoucích k rozvoji a obohacování života místních komunit.

We help organize the charity run of the Světluška organization

Dobrovolnické iniciativy

V Čechách a na Slovensku dlouhodobě spolupracujeme s mnoha neziskovými organizacemi. Mezi ty české patří např. Světluška, sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým. Pod hlavičkou Světlušky se konají různé akce a projekty, jako např. Kavárny POTMĚ s nevidomou obsluhou, do kterých dodáváme nápoje. Naši zaměstnanci se rovněž každoročně zapojují do nočního charitativního běhu, ať už jako běžci nebo pomocníci pro dobrovolné činnosti.

TERIBEAR logo

Pomoc dětem

Naším cílem je přispět ke zlepšení života dětí, zejména těch, které jsou nějak znevýhodněné. Se slovenskou organizací Úsmev ako dar přispíváme na zabezpečení plnohodnotného dětství v rodinném kruhu pro děti, kterým to nemohou zprostředkovat vlastní rodiče. Podobně se angažujeme také v Čechách. Ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a jejím projektem TERIBEAR pomáháme dětem, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, umožnit vyrůstat v rodině namísto ústavní výchovy. Nadacím pomáháme jak finančně, tak prostřednictvím masové účasti našich zaměstnanců na charitativních akcích.