Naše příběhy

Anna Wojtková: Povídáme si o Coca‑Cola HBC Management Trainee Programu

Kdyby se měla charakterizovat jedním slovem, vybrala by si slovo cestovatel. Ráda objevuje nová místa, poznává zajímavé lidi a odlišné kultury. Možná právě proto si vybrala pro svá studia obor Mezinárodní vztahy, který v létě 2019 dokončila. Anna Wojtková nastoupila do Coca‑Cola HBC jako Management Trainee na oddělení HR. Je ve firmě čtvrtý měsíc, zatím převážně v týmu HR Generalistů a Business Partnerů a nemá ráda, když se jí říká „Aničko“. Což je informace, kterou jsem zjistil před týdnem – po tom, co jí „Aničko“ říkám od prvního kontaktu. Takže Ani(čko):

Kde jsi se o Trainee Programu dozvěděla?

O možnosti Trainee Programu v Coca‑Cola HBC jsem se dozvěděla na kariérním dni vysoké školy. Hned mě tato nabídka zaujala. Pak jsem hledala další informace převážně na webových stránkách firmy, kde jsem taky odeslala přihlášku.

04_foto_02 04_foto_02

Proč jsi se přihlásila do Management Trainee Programu?

Vždy jsem chtěla zkusit pracovat ve velké, silné a nadnárodní firmě a pro mě Coca‑Cola HBC všechna tato kritéria splňuje. Lákala mě hlavně možnost, že se budu stále učit novým věcem v prostředí, které je hodně rychlé a že nezůstanu na jedné specifické pozici, ale budu rotovat a získám tak komplexní přehled o fungování firmy. Po dokončení školy jsem odjela do Madridu na pracovní stáž na Velvyslanectví České republiky. I když mě tahle zkušenost hodně naučila, stejně jsem nakonec chtěla pokračovat ve vzdělávání v rámci Trainee Programu.

Jak hodnotíš výběrové řízení?

Celé výběrové řízení na mě působilo velice profesionálně. Bylo zřejmé, že firma pečlivě vybírá. Vše začalo vyplněním přihlašovacího dotazníku. Pak následoval on-line test a musím říct, že to pro mě byla asi nejtěžší část celého výběrového procesu. Test byl v angličtině a cílem bylo otestovat manažerské chování v různých modelových situacích. Poté následoval pohovor se zástupcem Talent Acquisition týmu. Během celého náborového procesu byla z jejich strany zajištěna skvělá komunikace. Zodpověděli mi jakékoliv otázky a byla jsem s nimi stále v kontaktu. Nepocházím z Prahy, a tak oceňuji, že jsem do Prahy přijela až na Assessment day. Vše ostatní jsme zvládli online. V Coca‑Cola HBC mě přivítala přátelská atmosféra. Jsem spíše extrovert a ve spojení s pěkným pracovním prostředím a milými náboráři musím přiznat, že jsem si Assessment day užila. Assessment day měl tři části. První byl pohovor v češtině, pak následoval individuální úkol v angličtině, a nakonec nás čekal skupinový úkol, taktéž v angličtině. Jak už jsem zmínila na začátku, výběrový proces na mě působil velice dobře promyšlený tak, aby nás co nejlépe otestoval.

Co bys doporučila letošním účastníkům? Jak se mají na výběrové řízení připravit?

Získejte si co nejvíce informací o tom, jak funguje Coca‑Cola HBC. Seznamte se s projekty, do kterých se firma zapojuje. Nebo tak jako já, navštivte kariérní dny vaší vysoké školy. Na pohovor přijďte alespoň se základními znalostmi o fungování firmy a připraveni mluvit o svých dosavadních úspěších, kariérních ambicích, ale i oblastech, ve kterých ještě potřebujete rozvíjet. A v neposlední řadě pak buďte sami sebou 😊

Jaká je náplň tvé práce?

Teď zrovna pracuji na zajímavém projektu, který je spojený se vzděláváním pro oddělení prodeje. Pomáhá mi zdokonalovat prezentační a organizační dovednosti, protože se dostávám do úzkého kontaktu se všemi manažery a leadery oddělení. Na firmě se mi líbí fakt, že se můžete zapojit do spousty projektů. Sama například vedu dva firemní workshopy a jsem součástí skvělého projektu To dáš! ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů – ten pomáhá dětem z dětských domovů při jejich budoucím uplatnění na trhu práce. Dále se s ostatními Trainees připravujeme na pravidelné Group Trainee calls všech zemí skupiny Hellenic. Čekají nás také aktivity spojené s kariérními dny na vysokých školách.

Zažíváš v pozici Management Trainee i nějakou rutinu?

Tak jako všude mě občas nemine klasická administrativní práce jako práce s daty a reporty, nebo příprava prezentací. To se ale vykompenzuje tím, že jindy zase můžu pracovat samostatně a kreativně. Se svojí manažerkou mám pravidelná setkání, na kterých řešíme aktuální projekty, můj výkon a plán pro následující měsíce. Ze začátku jsem také očekávala více interakce i s dalšími odděleními, ale vzhledem k tomu, že jsem stále na začátku programu, věřím, že budou ještě další příležitosti. Dobré je, že dostávám od svých nadřízených dostatek prostoru pro seberealizaci a věří mi.

Co se ti na Coca‑Cola HBC líbí?

Najdete tady přátelskou atmosféru a kolegové jsou vám vždy ochotní pomoci. I když je to třeba mimo jejich pracovní náplň. Hlavně ale pracuji na reálných věcech, baví mě ta různorodost projektů, můžu využívat denně angličtinu a nemusím být v práci striktně na osmou, protože je tady flexibilní pracovní doba. Navíc mám možnost se vzdělávat a rozvíjet si dovednosti, které potřebuji. Jsem ráda, že jsem si na začátku své kariéry vybrala právě Coca‑Cola HBC a těším se na další nové výzvy, které mě tu čekají.

Všechny otevřené Trainee pozice jsou k nalezení zde, tak se přihlas!

Milan Vyleťal

Přihlaste se hned teď!

Pokud jste zapálení pro to, aby vaše práce měla smysl, chcete se učit a máte zájem o zákazníky, týmy a komunity – proč se nepřidat k nám?