Vytváření a sdílení hodnot s našimi zákazníky, zainteresovanými partnery i komunitami, v nichž působíme, je jádrem našeho obchodního modelu.

Team work

Naše zdroje

Všechno začíná u našich zdrojů. Při správě a řízení zdrojů, jež máme k dispozici, si počínáme velmi odpovědně.

  • Lidské zdroje: naši skvělí zaměstnanci
  • Přírodní zdroje: voda, energie a další přírodní zdroje
  • Sociální zdroje a vztahy: včetně naší pověsti a naší schopnosti získat a udržovat důvěru všech klíčových partnerů
  • Finanční zdroje: všechny finanční prostředky, ať už získané prostřednictvím financování, z našeho byznysu nebo z investic
  • Intelektuální (duševní) zdroje: včetně našich značek a značek, se kterými obchodujeme na základě licence, stejně jako  standardy, licence nebo procesy
  • Výrobní zdroje: zařízení, technologie a budovy
Coca-Cola Company logo

Jak vytváříme hodnoty

Úzkou spoluprací s naším partnerem The Coca‑Cola Company...

Helping our customers grow

 

Efektivním obsluhováním našich zákazníků, aby mohli vycházet vstříc potřebám spotřebitelů...

 

Uspokojováním vyvíjejících se preferencí spotřebitelů a provozováním udržitelného a odpovědného podnikání v místech, kde pracujeme... 

Recycling plastic shreds

 

Prací s dodavateli, abychom se sami mohli soustředit na to, co děláme nejlépe... 

Production plant worker

 

…a efektivním řízením nákladů, které nám pomáhá vyrábět výrobky zodpovědně a přispívat k naší ziskovosti.

Sdílení hodnot

Provozováním výnosného, udržitelného a zodpovědného obchodu vytváříme hodnoty, které nás následně posilují a propojují se všemi klíčovými partnery: