Coca‑Cola pomáha hrdinům v první linii

Od vypuknutí pandemie COVID-19 podporujeme naše zaměstnance, spotřebitele, zákazníky, komunity a Český červený kříž, kterému jsme prostřednictvím nadace The Coca‑Cola Foundation darovali 6,3 milionu korun.

Naší prioritou i nadále zůstává pomoc první linii, jíž jsme poskytli už v ČR a na Slovensku poskytli 1,4 milionů našich nápojů nemocnicím, záchranářům, bezpečnostním složkám, domovům seniorů, nebo personál v obchodech Ve spolupráci s Cenami Anděl jsme uspořádali hudební projekt #podokny pro domovy seniorů. Kromě jiného přetváříme naše prodejní automaty na Rouškomaty, uzavřeli jsme partnerství s projekty jako Vaříme nepostradatelným a Nekašlemenavás.