Coca‑Cola HBC Management Challenge

Studenti českých vysokých škol měli do konce ledna možnost zapojit se do celorepublikové výzvy společnosti Coca‑Cola HBC Management Challenge, která propojuje svět akademické sféry a úspěšného mezinárodního byznysu. Týmy 3-6 studentů zpracovávaly komplexní případovou studii, a to do formy desetiminutového videa.

Výzva nebyla jedinou částí celého projektu pod názvem Coca‑Cola HBC Management Challenge. V první fázi si mohlo přes 2 500 studentů vyzkoušet formou kvízu, jestli jejich znalosti stačí na manažera světové značky. V online testu měli možnost projít úkoly a otázkami, které pro ně připravili manažeři z šesti různých oddělení napříč celou společností. Testy jsou stále k dispozici na managementchallenge.cz

Manažeři Coca‑Cola HBC sdíleli své znalosti také napřímo, a to při čtrnácti návštěvách předních českých univerzit a konferencí studentských organizací. Těch se zúčastnilo přes tisíc studentů. Právě studentské organizace jsou nedílnou součástí celého projektu. JA Alumni, studentská organizace, která celou výzvu společně s Coca‑Cola HBC organizuje, převzala v projektu mimo jiné roli manažera komunikace na sociálních sítích. Dá se tedy říci, že akce byla organizovaná studenty pro studenty s využitím znalostí úspěšného byznysu.

V týmové části výzvy se studenti mohli dostat ještě blíže samotnému podnikání v praxi, nasbírat cenné kontakty nebo si vylepšit své prezentační dovednosti. Na ty nejlepší týmy, které si do letošního zkouškového období, krom testů, přidaly i tuto zkoušku svých manažerských schopností čekaly ceny jako například den s manažerem Coca‑Cola HBC, prize money, anebo WOW zážitek dle vlastního výběru. Cílem výzvy bylo zpracovat případovou studii formou desetiminutového videa, v níž měli studenti představit novinku z portfolia značky Coca‑Cola a zpracovat jí z pohledu všech relevantních oddělení firmy. V rámci slavnostního finále vyhrál tým KKreativci se svým nápadem „Santa na prázdninách“ a celkově se umístily tyto týmy:

  1. Místo – tým KKreativci z Vysoké školy kreativní komunikace, Praha
  2. Místo – tým Bylo nás pět z Vysokého učení technického, Brno
  3. Místo – tým FM VŠE z Fakulty managementu, Vysoké školy ekonomické, Jindřichův Hradec

Na výše popsanou výzvu navazuje otevření přihlášek do Trainee programu společnosti, ve kterém si talentovaní absolventi mohou zajistit manažerskou kariéru.

rv1_6652 rv1_6652