Oznámení o změně jména společnosti

Oznámení o změně jména společnosti

Vážené dámy, pánové a obchodní partneři,

dovolujeme si Vám tímto oznámit, že ke dni 1. ledna 2017 dochází ke změně obchodní firmy (názvu) naší společnosti. Vezměte proto prosím na vědomí, že od tohoto dne je platnou obchodní firmou naší společnosti:

Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o.

Veškeré ostatní údaje týkající se naší společnosti zůstávají nezměněny.

 

Sídlo: Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje.

Tel.:       +420/2/83015 111                  IČ  41189698

Fax.:      +420/2/81862 017                  DIČ CZ41189698

 

Změna obchodní firmy (názvu společnosti) neovlivňuje platnost ani účinnost smluv, které máte s naší společností uzavřeny.

Počínaje 1. lednem 2017 při kontaktu s námi používejte, prosím, naši novou obchodní firmu (název). Objednávky, faktury a ostatní daňové doklady, které budou od tohoto data na naši společnost vystavovány, musí být vystaveny na novou obchodní firmu, a to i v případě, kdy objednávka vztahující se k  faktuře/daňovému dokladu byla vystavena na stávající obchodní firmu (název).

Děkujeme Vám za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

 

S pozdravem,

Tomáš Gawlowski

generální ředitel

Coca‑Cola HBC Česká republika, s.r.o.

Company Executive

Download: Oznámení o změně jména společnosti