Strategie

Všechno se spojuje v našem strategickém rámci založeném na těchto čtyřech strategických prioritách: důvěra komunity, relevantnost pro spotřebitele, preference odběratelů a snižování nákladů.

Náš strategický rámec - Hrajeme na vítězství
Employees community

Důvěra komunity

Budování důvěry v rámci komunit, kde působíme

Věříme, že naše podnikání může být jen tak zdravé a silné, jak zdravé a silné jsou místa, v nichž působíme. Z dlouhodobého hlediska vyžaduje zdravý a udržitelný podnik také prosperující komunitu.

Důvěra je základem vztahů s našimi akcionáři, odběrateli, spotřebiteli, zaměstnanci, institucemi a obchodními partnery. Budujeme si ji skrze odpovědné a udržitelné chování při naší obchodní činnosti.

V Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko již více než deset let pracujeme na tom, abychom zakotvili koncept firemní odpovědnosti a udržitelnosti do všech našich obchodních procesů a rozhodnutí. Identifikovali jsme ekologické a společenské problémy, které jsou pro naši obchodní činnost nejzásadnější, prodiskutovali jsme je s našimi hlavními partnery a vypracovali jsme strategie a závazky směřující k tomu, abychom dokázali vytvářet hodnoty pro všechny naše partnery a současně minimalizovali negativní dopady. Rovněž si soustavně klademe dlouhodobé cíle a vypracováváme zprávy o průběhu jejich naplňování, přičemž přijímáme odpovědnost za to, abychom naše závazky skutečně dodrželi.

Enjoy our drinks

Relevantnost pro spotřebitele

Nabízíme našim spotřebitelům ty správné produkty pro každou příležitost

Pojem „relevantnost pro spotřebitele“ pro nás ve společnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko znamená, že naplňujeme a překonáváme očekávání našich spotřebitelů tím, že jim nabízíme ty správné produkty v těch správných obalech prostřednictvím těch správných kanálů a pro ty správné příležitosti. Tyto produkty musí být neustále čerstvé, v prvotřídním stavu, a pokud je to vhodné, musí být nabízeny chlazené.

Helping our customers grow

Preference odběratelů

Dodáváme takové produkty a služby, jaké naši odběratelé očekávají

Budování úspěšných vztahů s odběrateli je základem našeho úspěchu. Usilovně pracujeme na tom, abychom zajistili, že naši lidé budou neustále zaměřeni na uspokojování potřeb odběratelů. Při dodávkách a plnění závazků se snažíme překonávat očekávání, abychom byli tím nejlepším dodavatelem a fungovali jako partner při vytváření hodnot a budování toho nejlepšího vztahu.

Team work

Snižování nákladů

Soustředíme se na efektivní využívání nákladů

Efektivní řízení nákladů je zásadní součástí naší dlouhodobé strategie pro získání vedoucí pozice na trhu a pro náš udržitelný růst. Cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firmy tím, že vytvoříme štíhlou organizaci, která bude schopna těžit z efektivity své práce.

Zaměřujeme se na řízení pracovního kapitálu, kontrolu provozních nákladů a silnou a udržitelnou generaci volných peněžních toků. Proto můžeme využít vyplývajících příležitostí pro budoucí růst prostřednictvím strategických investic. Kroky, které jsme podnikli pro dosažení tohoto cíle, zahrnují optimalizaci infrastruktury, zajištění  špičkové kvality skladů a logistiky za využití systému SAP a přesun některých transakčních procesů do centra sdílených služeb.