Projekt To dáš! pomáhá mladým lidem získat potřebné dovednosti a odpovídající zaměstnání

Mladí lidé, kteří vyrůstali v dětském domově, nemají v porovnání s vrstevníky stejné podmínky pro start do nového života a pro vstup na trh práce. Těmto mladým lidem chybí vzory, zkušenosti, mívají problémy v komunikaci, často jsou pro ně různé standardní životní situace hůře řešitelné. Všechny tyto hendikepy se promítají i do hledání a udržení si nového zaměstnání, kde na ně čekají naprosto nové situace. V mnoha případech je velkou výzvou i samotný pohovor. Pomoci na startu jim má nový projekt To dáš!, který vznikl v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered, kterou do České republiky ve spolupráci se strategickým partnerem, Nadací Terezy Maxové dětem, přináší společnost Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. Projekt To dáš! podporuje sebevědomí a sebehodnotu mladých znevýhodněných lidí pořádáním motivačních workshopů, zvyšováním potřebných znalostí a především funguje jako sociální personální agentura. Díky projektu To dáš! získávají znalosti, dovednosti, pomoc a také návod na to, jak uspět na pracovním trhu.

 

Projekt To dáš! pomáhá mladým lidem získat potřebné dovednosti a odpovídající zaměstnání

 

Projekt To dáš! nabízí komplexní přístup k přípravě mladých znevýhodněných lidí při vstupu na trh práce. Vedle workshopů nabízí i profesní diagnostiku, která jim pomůže lépe odhadnout schopnosti a předpoklady pro vybranou pozici. Důležitou součástí projektu je samotné zaměstnávání, které funguje na principu sociální personální agentury. V ní odborníci pečlivě vybírají prověřené kandidáty na vhodné pracovní pozice (stáže, částečné i plné úvazky), propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Řadu měsíců po nástupu do práce pak usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem.

Hlavní problém? Malé sebevědomí a chybějící motivace

Mladí lidé mohou v rámci tohoto projektu spolupracovat s odborníky, mentory a lektory, kteří je připraví na pohovor a posílí jejich pracovní návyky. Neméně důležitá je spolupráce se zaměstnavateli, kteří nabízejí pracovní možnosti. Důležité je vybudovat důvěru na obou stranách a také důvěru v sebe sama. K tomu slouží i workshopy organizované profesionály ze společnosti Coca‑Cola HBC, na kterých je možné ujasnit si priority pro budoucí život a připravit se na situace, které hledání nové práce i práce samotná obnáší.

Projekt byl v pilotní fázi zahájen  na konci léta 2017 a již má první výsledky. Cílovou skupinou, které se projekt týká, jsou nejen mladí lidé odcházející z dětských domovů, ale i ohrožené matky v azylových domech. Prozatím bylo v rámci projektu zorganizováno 36 pohovorů a bylo zprostředkováno 30 zaměstnání (brigády a HPP). Celkem bylo podpořeno 58 mladých lidí na jejich cestě k samostatnému životu.

„Dětské domovy v ČR podporujeme již více než deset let a za tu dobu jsme jim dali přes 18 milionů korun. S Nadací Terezy Maxové jsme začali spolupracovat na charitativních bězích Teribear hýbe Prahou, protože si to přáli naši zaměstnanci. Projekt To dáš! je vyústěním této skvělé spolupráce,“ říká ředitel vnějších vztahů Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, Petr Jonák.

„Vedle přímého financování je naší ambicí do projektu vtáhnout co nejvíce firem, například našich zákazníků i dodavatelů. Projekt bude úspěšný tím více, čím více společností bude ochotných znevýhodněné mladé lidi zaměstnat, nabídnout své experty jako mentory nebo nabídnout prostory pro workshopy, které chystáme. V příštím roce rovněž spustíme digitální platformu, kde lidé najdou užitečné informace, budou si moci ověřit svůj profil nebo se podívat na inspirativní videa. Zároveň chceme rozšířit naše vlastní řady o znevýhodněné zaměstnance,“ doplnil Jonák.

To dáš! zajišťuje odborníky z řady oblastí

Projekt To dáš svým rozsahem vyžaduje erudici v řadě oblastí a přibírá proto postupně další partnery – například v oblasti HR nebo právní. Odborným partnerem projektu  pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu je společnost Accenture. Společným cílem spolupráce je propojit všechny body, které jsou nezbytné při úspěšném hledání práce a udržení si místa.

„Stejně jako profesionální personální agentura i my pečlivě vybíráme vhodné kandidáty na určité pracovní pozice na základě profesní diagnostiky, doprovázíme kandidáta v průběhu celého procesu, usnadňujeme mu komunikaci se zaměstnavatelem. Na straně zaměstnavatele by měla být vyčleněna osoba, patron, který našemu kandidátovi pomůže se začleněním do nového kolektivu a s řešením výzev, které nové práce a prostředí přináší,“ dodává Petra Visscher, projektová manažerka ze společnosti Accenture, která nyní pracuje přímo v Nadaci Terezy Maxové dětem.

Právním partnerem poskytujícím bezplatné právní služby a související odborné konzultace je advokátní kancelář Bříza & Trubač.

U vzdělávání i zaměstnání chybí hlavně motivace a individuální přístup

Podle nedávno realizovaného průzkumu Nadace Terezy Maxové dětem poměrně velké procento dětí, 43% nedokončí studium na střední odborné škole. Důvodem je i chybějící motivace či nízká sebedůvěra. Tyto faktory hrají často důležitou roli i v případě zaměstnání. Mladí lidé si nevěří, nemají vzory a mají strach z vlastního pochybení. A právě na toto zjištění reaguje i projekt To dáš!

Z výše zmíněného průzkumu rovněž vyplynulo, že ideální formou motivace pro vzdělávání dětí, je individuální přístup (98%), podobné je to i v případě prvního zaměstnání. Právě snížená motivace vede často k podceňování a například k předčasnému opouštění pracovního místa.

 „Věříme, že dát někomu práci je jedna z nejvyšších forem pomoci, vedoucí k osamostatnění a aktivnímu, plnohodnotnému životu, mimo závislost na sociálních dávkách.  Mladí lidé, kteří odcházejí z dětských domovů nebo maminky z azylových domů, nemají stejné startovní podmínky a možnosti, jako mají ti, kteří se nepotýkají s nepřízní osudu. Snažíme se jim proto pomáhat získat pracovní místo a posílit jejich samostatnost a sebedůvěru,“ říká o společném projektu Terezie Sverdlinová, ředitelka  Nadace Terezy Maxové dětem.

 

Kontaktní osoba pro média:

Linda Vojancová

Media&PR Consultant

Blue Gekko

M: 737 886 491

E: linda@bluegekko.cz