V rámci Evropského dne diverzity se naše společnost Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko stala jedním z dalších signatářů Charty diverzity. Zavázali jsme se rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí bez ohledu na věk, vyznání, pohlaví, sexuální orientaci či zdravotní stav.

Charta diverzity je pro nás jedním z bodů, které jdou ruku v ruce s našimi Závazky Udržitelnosti do roku 2025. V těchto závazcích jsme se mimo jiné zavázali, že do roku 2025 bude náš management zcela genderově vyrovnán, tedy ze současných 30 % žen v managementu zvýšíme jejich podíl na 50 %. V České republice a na Slovensku nám již teď mnoho zkušeností předávájí právě ženy, které stojí ve vedení obou firem, a to jak společnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko, tak společnosti The Coca‑Cola Company Česká republika.

Podle globálního průzkumu Pew Research Center zaměřeného na vnímání diverzity, se zvýšila rozmanitost (diverzita) společnosti (69 % respondentů). Téměř polovina lidí vítá heterogenní společnost (45 %). Ve více než polovině zkoumaných zemí jsou k diverzitě mnohem vstřícnější mladí dospělí.

Nejvíce lidé vítají zvyšující se rovnost žen a mužů. Muži se ovšem domnívají, že se situace zlepšuje, mnohem více než ženy. Například 78 % německých mužů říká, že se postavení žen výrazně zlepšilo za posledních 20 let, zatímco německé ženy si to myslí méně (62 %). Výraznější rozdíly jsou i v dalších zemích (Švédsko, Velká Británie, Nizozemsko, Španělsko). Ženy se naopak velmi často domnívají, že k žádnému pokroku v této oblasti nedošlo (celkem 11 ze zkoumaných zemí).

Rozdíly v této otázce najdeme také mezi zeměmi Evropy. Zatímco 82 % Švédů je zastáncem zvyšující se rovnoprávnosti žen a mužů, v Maďarsku je to jen 29 % obyvatel.

Více k výzkumu naleznete zde.

Chartu diverzity podepsalo již na 70 českých firem

„Patříme mezi 20 signatářských zemí, ve kterých se k Chartě diverzity otevřeně hlásí více než 10 000 zaměstnavatelů. My jim můžeme pomáhat principy diverzity integrovat do jejich strategií. Chceme, aby zaměstnavatelé spolupracovali a sdíleli své zkušenosti napříč obory. Společně s nimi tak budujeme pracovní prostředí pro 21. století – respektující a podporující všechny zaměstnance a jejich talenty, schopnosti, know-how bez ohledu na jejich životní nebo sociální situaci, pohlaví, věk atd.,“ podotýká Jana Skalková, koordinátorka Charty diverzity za BpS – Byznys pro společnost.

Evropská Charta diverzity, v níž se přední zaměstnavatelé hlásí k závazku rozvíjet všeobecně tolerantní pracovní prostředí, v Česku oficiálně odstartovala v roce 2014. Chartu podporuje Evropská komise (DG Justice) a v ČR byla uvedena pod záštitou MPSV a Úřadu vlády. Charta diverzity je dobrovolným závazkem firem, zaměstnavatelů nebo také měst, obcí či státních nebo veřejnoprávních institucí.

V Evropě ji podepsalo již přes 10 000 zaměstnavatelů, což reprezentuje přibližně 15 milionu zaměstnanců. Charta vychází z předpokladu, že je v ekonomickém zájmu společností budovat firemní kulturu, která je profesně otevřena každému, nezávisle na pohlaví, rase, barvě pleti, národnosti, etnickém původu, náboženství, světovém názoru, zdravotním stavu, věku, či sexuální orientaci.

V České republice se k Chartě diverzity dosud připojilo – včetně nových signatářů – téměř 70 zaměstnavatelů, což představuje necelých 200 000 zaměstnanců.

Leckdy se nás lidé ptají, jaká je ta tajná ingredience v našich nápojích, v Coca-Cole. Já vám to prozradím - jsou to naši lidé a jejich rozmanitost. Právě tato jedinečnost nám pomáhá na cestě vpřed. I nadále chceme a budeme podporovat jedinečnost našich týmů a komunit. Jsme proto hrdí, že dnes můžete toto odhodlání stvrdit podpisem Charty diverzity. Jan Václav Kašpar, manažer společenské odpovědnosti a komunit