Dne 13.9.2018 byly zveřejněny výsledky Dow-Jones indexu udržitelnosti, který je předním globálním měřítkem udržitelnosti v podnikání. Po svém prvenství v každém z posledních čtyř let se společnost Coca‑Cola HBC umístila na třetím místě v odvětví nápojů celosvětově i v rámci Evropy.

Udržitelnost

Toto umístění přichází současně s oznámením závazků společnosti Coca‑Cola HBC v oblasti udržitelnosti pro období do roku 2025, které dále posouvá ambice jejích Závazků udržitelnosti 2020

Tyto závazky se věnují šesti klíčovým oblastem: snižování emisí, spotřeba vody, svět bez odpadu, zajišťování zdrojů, výživa, naši lidé a komunity.

V rámci celkem 17 závazků se společnost Coca‑Cola HBC zaměří zejména na:

  • zvýšení počtu energeticky úsporných chladniček na 50 % všech jejích chladniček na trhu
  • zajišťování 100 % celkové elektřiny používané v zemích EU a Švýcarsku z obnovitelných zdrojů nebo ze zdrojů čisté energie
  • pomoc při zajišťování dostupnosti vody ve všech jejích komunitách v oblastech ohrožených nedostatkem vody
  • pomoc při sběru odpadu odpovídajícímu 75 % primárního obalu
  • zajištění, že 50 % manažerských pozic zaujímají ženy
  • praktické vzdělávání 1 milionu mladých lidí formou programu #YouthEmpowered

(základní údaje: 2017)

Generální ředitel společnosti Coca‑Cola HBC Zoran Bogdanovic o tomto umístění řekl: „Z výsledků Dow-Jones indexu udržitelnosti se poučíme v zájmu dalšího zlepšování našich zásad a postupů. Naše Závazky udržitelnosti 2025, které byly dnes vydány, potvrzují, že udržitelnost je nedílnou součástí naší obchodní strategie, což dále podporují odborné znalosti našich zaměstnanců a partnerů a jejich pozornost zaměřená na udržitelné postupy a výkon.“

Poznámky pro editory

Index DJSI, který byl poprvé představen v roce 1991, je nejuznávanějším měřítkem udržitelnosti podniků. Společnosti jsou hodnoceny na základě přísných ekonomických, environmentálních a sociálních kritérií s výrazným zaměřením na dlouhodobou hodnotu pro akcionáře. Pomocí této důkladné metodiky založené na pravidlech se určují nejlepší celosvětově působící organizace, co se týče udržitelnosti, přičemž se hodnotí 2 100 společností napříč 59 odvětvími v 47 zemích.