Cílem programu je připravit Tě na pozice specialisty nebo manažera. Program je individuální, přizpůsobuje se potřebám jednotlivých oddělení a Tvým schopnostem. Délka programu je 1 až 2 roky.

Kdo jsi a co umíš?

Co tě v Trainee programu čeká:

MT Conference
Mezinárodní konference našich trainees ve Vídni 2017

Povedeme tě

Nenecháme tě v tom! Věnujeme ti stejnou starost a péči, kterou jiní věnovali při našem příchodu nám. Těší se na tebe mentor, který tě provede celým programem, poskytne ti cenné rady a doporučení, ohodnotí tvoje úspěchy a vytyčí oblasti pro možná zlepšení a rozvoj.

Chceš to zkusit?

Během roku otevíráme vždy několik pozic do trainee programu
v oblastech obchodu, marketingu, financí, logistiky a výroby.