Informácie o balení prémiového alkoholického nápoja Carolans

Carolans

Balenie

  • 70 cl NRGB

"Carolans" je registrovaná ochranná známka spoločnosti Davide Campari-Milano S.p.A.

Pi s rozumom.