Informácie o balení prémiového alkoholického nápoja Aperol

Aperol

Balenie

  • 100 cl, 70 cl NRGB

"Aperol" je registrovaná ochranná známka spoločnosti Davide Campari-Milano S.p.A.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach

www.aperol.com/cs

Pi s rozumom.