Zodpovedný marketing

Snažíme sa zodpovedne vystupovať na všetkých trhoch, kde pôsobíme, všetkými reklamnými médiami a všetkými našimi produktmi, najmä pokiaľ ide o komunikáciu s deťmi.

V skupine Coca‑Cola Hellenic  upravujeme marketingovú filozofiu podľa najlepšieho záujmu komunít, v ktorých pôsobíme. Sme presvedčení, že zodpovedný marketing je hlavnou otázkou, ktorá súvisí s hospodárskymi, environmentálnymi a sociálnymi dôsledkami nášho podnikania a umožňuje nám posilniť dôveru komunity a prispôsobiť naše produkty tomu, čomu spotrebitelia dávajú prednosť.

Naše marketingové programy plne vyhovujú zákonom, normám a dobrovoľným predpisom v oblasti marketingovej komunikácie - zahŕňajú reklamu, propagáciu a sponzorstvo.

Dbáme na to, aby sme sa na trhu správali zodpovedne a podporovali zdravý a aktívny životný štýl.

Rešpektovanie práv rodičov a opatrovateľov je základným kameňom našich zodpovedných marketingových pravidiel. Rešpektujeme úlohu rodičov a opatrovateľov, a preto nemierime priame marketingové aktivity na deti mladšie ako 12 rokov. K dodržiavaniu tohto záväzku spolupracujeme aj s tretími stranami.

Náš záväzok k zodpovednému marketingu tiež zahŕňa pomoc pri vytváraní priemyselných kódexov, ako sú záväzky Únie európskych združení nealkoholických nápojov (UNESDA).

Aby sme maximalizovali transparentnosť a zodpovednosť, sledujeme naše aktivity prostredníctvom auditov tretích strán, ktoré potvrdzujú dodržiavanie našich záväzkov (medzi 90 a 100 percentami). Naše úsilie prináša mnoho hmatateľných výsledkov, ktoré nás povzbudzujú v týchto aktivitách vytrvať.