Nutričné označovanie

Veríme, že ľudia by mali vidieť jasné a nutričné informácie na všetkých našich obaloch.

Rovnováha je kľúčom k zdravej výžive. Naším cieľom je poskytnúť ľuďom informácie, ktoré potrebujú na to, aby sa rozhodli pre aktívny a zdravý životný štýl.

V dôsledku samoregulácie, ktorá bola vyhlásená v roku 2007, obsahujú obaly našich výrobkov v Európe pokyny pre  odporúčanné denné dávky (ODD), ktoré pomáhajú ľuďom porozumieť presnému prínosu konkrétneho nápoja k ich každodennému príjmu energie (kalórií) a cukrov.

V roku 2009 sme sa stali prvou spoločnosťou v nápojovom priemysle, ktorá sa zaviazala do konca roka 2011 takmer všetky produkty označiť energetickú etiketou na prednej strane obalu (vrátane kalórií, kilokalórií alebo kilojoulov). V roku 2012 sme boli jednou z 12 spoločností, ktoré sa prihlásili k novému nariadeniu EÚ o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom.

Informácie o výžive pomáhajú ľuďom sa rozhodovať tak, aby uspokojili svoje potreby. Naše štítky na prednej strane balenia jasne ukazujú obsah kalórií, cukru, tuku, nasýtených tukov a soli, a to v absolútnom vyjadrení, tak v percentách denného príjmu. Tieto údaje sa uvádzajú na jednotlivých baleniach ako proporčný súčasť zdravej diéty, a pomáhajú spotrebiteľom porozumieť presnému prínosu konkrétneho nápoje k ich dennému príjmu energie (kalórií) a cukrov s cieľom kontrolovať váhu.

Tiež jasne označujeme nízkokalorické nápoje, takže je možné ich ľahko identifikovať.

Náš partner v systéme Coca‑Cola, The Coca‑Cola Company, sa takisto zaviazal poskytovať vecné a zrozumiteľné informácie o výživovej hodnote produktov, ktoré vyrábame a distribuujeme.

Responsible labeling

V marci 2017 sa spoločnosť Coca‑Cola stala jedným zo šiestich popredných výrobcov potravín a nápojov, ktorí podporili prípravu štandardizovaného systému označovania výživových hodnôt pre Európu. Ten bude založený na farebnom systéme používanom vo Veľkej Británii a Írsku a bude v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ. Táto koalícia predstavuje významný prielom v úsilí o vybudovanie konsenzu v oblasti označovania potravín a odráža naše odhodlanie reagovať na meniace sa preferencie spotrebiteľov, rovnako ako náš záväzok podporovať zdravší výživu a vyvážený životný štýl.