Prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie.

Úvod

Táto webová stránka cz.coca-colahellenic.com je prevádzkovaná členom skupiny Coca‑Cola HBC, ktorej konečnou holdingovou spoločnosťou je Coca Cola HBC AG (registrovaná vo Švajčiarsku pod obchodným číslom CH-170.3.037.199-9 a sídlom na adrese Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švajčiarsko).

Všetky odkazy na "naše", "nás", "my" alebo "spoločnosť" v rámci tohto vyhlásenia a v rámci oznámenia opt-in sa považujú za odkazy na spoločnosť Coca Cola HBC AG a jej dcérske spoločnosti.

Coca‑Cola HBC sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých návštevníkov cz.coca-colahellenic.com  a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, čo môžeme urobiť s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje spôsobom, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a súboroch cookies. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies sa vzťahuje na nasledujúce oblasti:

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej osobe, ako je definované platnými právnymi predpismi, ako je meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme a použitie zhromaždených údajov

Vo všeobecnosti môžete tieto stránky navštíviť bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste, či o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy, z IT dôvodov, ktoré vám umožňujú pripojiť sa na našu platformu a poskytnúť vám naše  služby, nie e-mailové adresy našich návštevníkov. Okrem toho, ale existujú časti týchto internetových stránok, na ktorých od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, a v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach registrovať.

To robíme prostredníctvom internetových formulárov a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom. Uvidíte, že nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby.

Dotknutá osoba

Zhromažďované údaje

Účely zhromažďovania

Dôvody zhromažďovania

Návštevník našej webovej stránky

IP adresy, názov domény, verzia vášho prehliadača a operačný systém, údaje o návštevnosti, polohe, webové logy

meranie počtu návštev, priemerného času stráveného na stránke, počtu zobrazených stránok

Oprávnený záujem na meraní používania a zlepšenia obsahu našej webovej stránky

meno, e-mailová adresa; získaná od návštevníka našej stránky

poskytovanie informácií o našich propagačných ponukách, novinkách, udalostiach, (newsletter-e a iné publikácie), vzťahy s investormi alebo kópie našich výročných  správ  a spravovanie záznamov o odberných službách (na webovú službu spoločnosti alebo na službu e-mailovej výstrahy )

váš predchádzajúci súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pri poskytovaní vašich osobných

meno, adresa, telefón, číslo fax -u , e-mailová adresa; získané od návštevníka našej webovej stránky

odpovedanie na vaše otázky a spracovanie vašich žiadostí vo vzťahu k vašim údajom

prijatie príslušných opatrení na základe vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy

Obchodný zákazník/ Dodávateľ

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, daňové údaje, číslo účtu; získané od obchodného zákazníka/dodávateľa

pre kúpnu zmluvu, objednávky, doručovanie, fakturáciu, pridelenie platieb za účelom poskytnutia požadovaných služieb

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vami a nami

Potenciálny obchodný zákazník/ Potenciálny dodávateľ

bonita, trestné/podvodné konanie, doklady totožnosti, úverové ratingy, politicky exponovaná osoba a zoznamy sankcií

proti korupcií, proti praniu špinavých peňazí, sankcie, s/poznanie svojho zákazníka, kontrola kreditov a kontrola podvodov

dodržiavanie zákonných povinností, plnenie zmluvy, súhlas (ak bol poskytnutý), oprávnený záujem

Kontaktná osoba Zákazníka/Dodávateľa

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, preferencia SMS oznámení, osobné preferencie, obľúbené reštaurácie; zhromaždené prostredníctvom reklamných kampaní obchodných tímov

kontaktovanie zákazníka/dodávateľa na obchodné účely (prijatie objednávky, požiadavka služby), udržiavanie vzťahu so zákazníkmi, poskytovanie aktualizácií zákazníkom

poskytovanie našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi vašou spoločnosťou a nami, váš predchádzajúci súhlas s poskytovaním aktualizácií

Spotrebiteľ

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, alebo e-mailová adresa; získané od spotrebiteľa

poskytovanie akýchkoľvek služieb, ktoré ste od nás požadovali

výkon našich služieb na základe zmluvy uzatvorenej medzi nami a vami

meno, tel. číslo, záznamy hovorov; získané od spotrebiteľa

odpovedanie na hlásené problémy s produktami alebo otázky na bezplatnej telefónnej linke

oprávnený záujem poskytovať naše služby a zabezpečiť spokojnosť našich zákazníkov

Uchádzač o zamestnanie

meno, adresa, telefón, číslo fax-u, e-mailová adresa, odborná kvalifikácia, skúsenosti a vzdelanie; získané od uchádzača o zamestnanie

manažment uchádzačov, posúdenie vašej žiadosti a kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo e-mailu

 

oprávnený záujem ohodnotiť vašu žiadosť pred uzatvorením pracovnej zmluvy s vami

 

Pokiaľ ide o všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s vami/vašou spoločnosťou, nemáte zákonnú povinnosť poskytnúť nám tieto osobné údaje, avšak ak nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme schopní dodať požadovanú službu tak, ako je vyššie uvedené. Naopak, pre všetky procesy spracúvania osobných údajov, v ktorých ste udelili svoj súhlas,  máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez akéhokoľvek nepriaznivého vplyvu na akýkoľvek kontakt, ktorý s nami môžete mať.   

Ak sú osobné údaje, ako napríklad vaše meno a e-mailová adresa, zhromaždené od vás s vaším súhlasom (napr. prostredníctvom využitia online formulára alebo prostredníctvom e-mailu), v čase zhromaždenia vás budeme informovať o spôsobe použitia týchto osobných údajov.

Zásady používania súborov cookies

Tieto webové stránky používajú cookies, aby sme vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.

Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača. Súbory cookies obsahujú informácie, ktoré sú prenesené na pevný disk počítača.

Výkonné súbory cookies

Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.

__utma

Sleduje počet návštev každého užívateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy (Pravdepodobne čiastočne pre dvojitú kontrolu)

__utmb

Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí

__utmc

Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a kedy približne končí; toto vyprší rýchlo

__utmz

Sa používajú na sledovanie odkiaľ zákazník pochádza (vyhľadávač, vyhľadávacie kľúčové slovo, link)


Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?

Súbory cookies máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookies nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.

Existuje viacero spôsobov, ako súbory cookies spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede.  Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania.  Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookies prispôsobený vašim preferenciám.

Niektoré moderné prehliadače majú funkciu, ktorá bude analyzovať zásady ochrany osobných údajov na stránkach a umožní užívateľovi riadiť ich potreby ochrany súkromia. Tieto funkcie sú známe ako štandardy "P3P" (Privacy Preferences Platform).

Môžete ľahko odstrániť súbory cookies, ktoré boli nainštalované, v zložke súborov cookies v prehliadači. Napríklad, ak používate Microsoft Windows Explorer:

 

Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.

Poskytovanie informácií. Kto je príjemcom vašich osobných údajov?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú uchovávané v dátovom centre na území Crawley, Spojené kráľovstvo, spoločnosťou Rackspace, ktorej sekundárne sídlo je v Írsku, a sú sprístupnené alebo poskytnuté našim zamestnancom pracujúcim mimo Spojeného kráľovstva a tretím osobám, obchodným partnerom, vládnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní, prípadným novým majiteľom našej spoločnosti a dodávateľom, ktorých si najímame na spracúvanie údajov, pričom niektorí z nich môžu sídliť aj mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a dodávateľom, ktorí nás zastupujú, a  to na účely a odôvodnenia uvedené v tomto vyhlásení.

Kategórie príjemcu

Účel zdieľania

spoločnosti v rámci skupiny spoločností Coca‑Cola Hellenic a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení

poskytovanie našich služieb a produktov

poskytovatelia služieb tretích strán akejkoľvek dcérskej/pridruženej spoločnosti Coca‑Cola HBC, ktorí sa prostredníctvom nás zúčastňujú na poskytovaní služieb, o ktoré ste požiadali alebo o ktoré sme požiadali na vyššie uvedené účely

výkon vami požadovaných služieb

obchodný partner

výkon vami požadovaných služieb

vládne orgány

splnenie zákonnej povinnosti

orgány činné v trestnom konaní

splnenie zákonnej povinnosti

noví majitelia našej spoločnosti a dodávatelia

výkon vami požadovaných služieb

agentúry pre úverovú referenciu, agentúry na prevenciu podvodov, spoločnosti v rámci skupiny spoločností Coca‑Cola Hellenic a/alebo tretí poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom zastúpení

boj proti korupcii, boj proti praniu špinavých peňazí, sankcie, s/poznanie svojho zákazníka, kontrola kreditov a kontrola podvodov

 

Ak nám osobné údaje poskytnete, súhlasíte s uvedeným zdieľaním.

Sú vaše osobné údaje prenesené mimo EÚ?

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Coca Cola HBC pôsobí v mnohých krajinách, vaše osobné údaje, najmä informácie, ktoré nahrávate prostredníctvom internetovej stránky Kariéra na týchto stránkach, môžu byť sprístupnené zamestnancom alebo dodávateľom, prenesené a/alebo uchované v krajinách mimo EÚ, pričom v týchto krajinách môžu byť právne predpisy na ochranu osobných údajov nižšej úrovne ako v EÚ. V maximálnej možnej miere sa však snažíme zabezpečiť, aby vaše osobné údaje získali rovnakú úroveň ochrany, akú by mali v EÚ, vrátane snahy o zaistenie ich bezpečnosti a používania v súlade s našimi pokynmi a dohodnutým účelom. Ďalšie informácie o takomto prenose sú k dispozícii v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pri poskytnutí životopisu.

Niektoré krajiny mimo EÚ boli schválené Európskou komisiou ako krajiny poskytujúce v podstate rovnocennú ochranu právnym predpisom EÚ na ochranu osobných údajov, a preto nie sú potrebné žiadne dodatočné záruky na prenos osobných údajov do týchto jurisdikcií (celý zoznam pozri tu http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). V krajinách, ktoré toto schválenie nezískali (napr. Rusko), budeme požadovať buď váš súhlas s prenosom alebo prenos prebehne v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré schválila Európska komisia a ktoré ukladajú rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany údajov priamo príjemcovi, pokiaľ nie je príslušnými právnymi predpismi na ochranu údajov povolené uskutočniť tento prenos bez takýchto formalít.

Ak máte záujem pozrieť si kópiu konkrétnych opatrení používaných pri vývoze vašich osobných údajov, prosím kontaktujte nás, ako je uvedené v sekcii Kontaktujte nás nižšie. 

Všetky strany mimo EÚ, ktorým sa osobné údaje sprístupnia, spracúvajú údaje, plnia a doručujú objednávky a poskytujú služby podpory v našom zastúpení. Takisto môžeme preniesť súhrnné informácie o používaní našej stránky tretím stranám, avšak nebudú obsahovať informácie, ktoré by mohli byť použité na vašu identifikáciu. Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a/alebo na dodržanie opatrenia uloženého v súdnom konaní, žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho konania, ktorého sme súčasťou.

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, nebudeme bez vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik s iným subjektom alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás poskytnuté našim novým obchodným partnerom či vlastníkom. 

Ako chránime vaše osobné údaje

Užívatelia do 16 rokov

Ak ste vo veku 16 rokov a menej, požiadajte prosím skôr, než nám poskytnete akékoľvek osobné údaje, vašich rodičov či opatrovníkov o súhlas. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám osobné údaje.

Iné internetové stránky

Na našich internetových stránkach sa môžu vyskytnúť odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly, a nevzťahuje sa na nich toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies. Ak prostredníctvom týchto odkazov navštívite iné stránky, môžu prevádzkovatelia takýchto stránok od vás získať informácie, ktoré potom použijú v súlade s ich vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sa od nášho vyhlásenia môže líšiť.  Neprijímame žiadnu zodpovednosť za ich vyhlásenia alebo za spracovanie vašich osobných údajov. Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies a zmluvné podmienky akýchkoľvek prepojených alebo odkazovaných internetových stránok, ktoré navštívite skôr než odošlete akékoľvek osobné údaje na takéto internetové stránky tretích strán.

Zabezpečenie údajov a uchovávanie údajov

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to v online i offline prostredí, používame prísne fyzické, elektronické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Vaše údaje uchováme tak dlho ako je to potrebné pre daný účel zhromažďovania údajov a následne si ponechávame vaše údaje tak dlho, ako to vyžaduje zákon.

Prenosy údajov prostredníctvom internetu a obmedzenie zodpovednosti

Zatiaľ čo spoločnosť Coca‑Cola HBC AG využíva primerané opatrenia na ochranu pred vírusmi a inými škodlivými prvkami, nie je vzhľadom k povahe internetu možné zaistiť, že vaša návšteva našich stránok nebude ničím narušená a že bude bezchybná, ani že tieto stránky, ich servery či nami zaslané e-maily nebudú obsahovať  žiadne vírusy ani iné škodlivé prvky.

Kontaktujte nás a vaše práva

Právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať a právo na prenos údajov

Ste oprávnení pozrieť sa na údaje, ktoré o vás uchovávame; môžete požiadať o vykonanie potrebných zmien, tak aby boli pravdivé a aktuálne alebo o vymazanie údajov, ktoré o vás uchovávame. Môžete nás tiež informovať, ak chcete obmedziť spracúvanie údajov alebo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás nižšie. Máte tiež právo poskytnúť údaje, ktoré o vás uchovávame inému poskytovateľovi služieb podľa vášho výberu. Je potrebné upozorniť vás, že na výkon týchto práv sa vzťahujú určité výnimky, a preto ich nebudete môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Odvolanie súhlasu

V prípade, že sme vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tak chcete urobiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontaktujte nás nižšie.

Sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán na ochranu osobných údajov na lokálnej úrovni zaslaním svojej žiadosti na Úrad na ochranu osobných údajov SR, kontakt nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás prosím prostredníctvom nášho ustanoveného DPO, ktorým je Nassos Stylianos na nasledujúcej e-mailovej adrese: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookies pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme vás prostredníctvom týchto stránok o akejkoľvek väčšej zmene informovať prinajmenšom po dobu 30 dní po vykonaní zmeny a prípadne ak to bude potrebné, vám aj pošleme oznámenie e-mailom.