Prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie.

Úvod

Tieto webové stránky cz.coca-colahellenic.com sú prevádzkované členom skupiny spoločností Coca‑Cola HBC, ktorej konečnou holdingovou spoločnosťou je Coca‑Cola HBC AG (registrovaná vo Švajčiarsku pod obchodným číslom CH-170.3.037.199-9 a sídlom spoločnosti na adrese Turmstrasse 26, 6300 Zug, Švajčiarsko).

Všetky odkazy na "naše", "nás", "my" alebo "spoločnosť" v rámci tohto vyhlásenia a v rámci oznámenia opt-in sa považujú za odkazy na spoločnosť Coca‑Cola HBC AG a jej dcérske spoločnosti.

Coca‑Cola HBC sa zaväzuje chrániť súkromie všetkých návštevníkov cz.coca-colahellenic.com a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie vám poskytujeme, aby sme vám pomohli porozumieť tomu, čo môžeme urobiť s osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete. Tým, že nám poskytnete svoje osobné údaje, akceptujete naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie a súhlasíte s tým, že môžeme zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše osobné údaje, ako je uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a súboroch cookie. Pokiaľ s týmto vyhlásením nesúhlasíte, neposkytujte nám prosím svoje osobné údaje.

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie o identifikovateľnej osobe, ako je definované platnými právnymi predpismi, ako je meno, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme

Vo všeobecnosti môžete tieto stránky navštíviť, bez toho aby ste nám oznámili, kto ste, či o sebe prezrádzali akékoľvek informácie. Naše internetové servery zhromažďujú IP adresy a nie e-mailové adresy návštevníkov. Okrem toho ale existujú časti týchto internetových stránok, u ktorých od vás potrebujeme získať osobné údaje s určitým cieľom, ako napr. aby sme vám mohli poskytnúť určité informácie, o ktoré ste požiadali, a v prípadoch, keď sa musíte na našich stránkach registrovať.

To robíme prostredníctvom internetových formulárov a zakaždým, keď nám pošlete svoje údaje e-mailom.  Informácie od vás získané môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne číslo, faxové číslo alebo e-mailovú adresu. Uvidíte, že nie je povinnosťou poskytnúť nám žiadne doplňujúce informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by neboli potrebné alebo primerané, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby. Informácie o vás môžeme tiež získať z e-mailov a dopisov, ktoré nám zašlete.

Použitie zhromaždených informácií

Informácie o IP adresách návštevníkov našich stránok, ktoré zhromažďujeme, nie sú používané na vašu identifikáciu, ale sú používané len na úhrnnej úrovni za účelom merania návštevnosti, celkového času stráveného na stránkach, počtu prehliadnutých stránok a pod. Tieto informácie používame k meraniu využitia našich stránok a na zlepšenie ich obsahu.

Keď od vás s vaším súhlasom získame ďalšie osobné údaje ako napr. vaše meno a e-mailovú adresu (napríklad prostredníctvom internetových formulárov alebo e-mailu), dáme vám zvyčajne v čase získania týchto informácií vedieť, ako tieto osobné údaje použijeme. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, alebo ktoré získame prostredníctvom týchto stránok, môžeme tiež použiť k nasledujúcim účelom:

Zásady používania súborov cookie

Tieto webové stránky používajú cookies, aby sme vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Tiež nám to pomáha, aby sme vám poskytli príjemnú skúsenosť pri prezeraní našich webových stránok a tiež nám to umožňuje vylepšiť naše webové stránky.

Cookie je malý súbor písmen a čísiel, ktorý ukladáme do vášho prehliadača alebo na pevný disk vášho počítača. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sú prenesené na pevný disk počítača.

Výkonné súbory cookie

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie, ktoré nám umožňujú vylepšiť webové stránky.

__utma

Sleduje počet návštev každého užívateľa a čas prvej, predchádzajúcej a aktuálnej návštevy

(Pravdepodobne čiastočne pre dvojitú kontrolu)

__utmb

Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a končí

__utmc

Sa používajú na sledovanie doby, ako dlho zostávate na stránkach - kedy návšteva približne začína a končí; rýchlo vyprší

__utmz

Sa používajú na sledovanie miesta, odkiaľ návštevník pochádza (vyhľadávač, vyhľadávacie kľúčové slovo, odkaz)


Ako môžem zakázať / povoliť súbory cookie?

Súbory cookie máte možnosť prijať alebo odmietnuť pomocou nastavenia vo vašom prehliadači. Ak ste súbory cookie nepovolili, nebudete môcť pravdepodobne používať všetky interaktívne funkcie našich webových stránok.

Existuje veľa spôsobov, ako súbory cookie spravovať. Ďalšie informácie o týchto funkciách nájdete v pokynoch prehliadača alebo na obrazovke nápovede. Napríklad v prehliadači Internet Explorer môžete prejsť na voľby Nástroje / Internet / Zabezpečenie a Ochrana osobných údajov, aby ste si prispôsobili prehliadač podľa vášho očakávania. Ak používate rôzne počítače na rôznych miestach, budete musieť zabezpečiť, aby každý prehliadač bol ohľadne súborov cookie prispôsobený vašim preferenciám.

Niektoré moderné prehliadače majú funkciu, ktorá bude analyzovať zásady ochrany osobných údajov na stránkach a umožní užívateľovi riadiť ich potreby ochrany súkromia. Tieto funkcie sú známe ako štandardy "P3P" (Privacy Preferences Platform).

Môžete ľahko odstrániť súbory cookie, ktoré boli nainštalované, v zložke súborov cookie v prehliadači. Napríklad, ak používate Microsoft Windows Explorer:

Ak nepoužívate Microsoft Windows Explorer, potom by ste mali zvoliť "cookies" vo funkcii "Nápoveda", ktorá vám poskytne informácie o tom, kde nájdete zložku cookies.

Poskytovanie informácií

Informácie, ktoré nám poskytnete, budú uchované na našom serveri vo Slovenske republice a môžu byť poskytnuté (alebo k nim môžu získať prístup) našim zamestnancom pracujúcim mimo Slovenskou republiku aj tretím stranám, ďalej obchodným partnerom, vládnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní, prípadným novým majiteľom našej spoločnosti a dodávateľom, ktorých si najímame na spracovanie údajov, pričom niektorí z nich môžu sídliť aj mimo Európsky hospodársky priestor, a dodávateľom, ktorí nás zastupujú, a to na účely uvedené v tomto vyhlásení alebo na iné účely vami schválené.

Za účelom poskytovania našich produktov a služieb však môžeme zdieľať vaše osobné údaje s ďalšími spoločnosťami skupiny spoločností Coca‑Cola Hellenic a / alebo tretími poskytovateľmi služieb, ktorí spracovávajú údaje v našom zastúpení. Ak nám osobné údaje poskytnete, súhlasíte s uvedeným zdieľaním.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť Coca‑Cola HBC pôsobí v mnohých krajinách, možno budeme chcieť previesť vaše osobné údaje, najmä informácie, ktoré nahrávate prostredníctvom internetovej stránky Kariéra na týchto stránkach, do iných krajín, vrátane krajín mimo Európsky hospodársky priestor (EHP). V maximálnej možnej miere sa však snažíme zabezpečiť, aby vaše osobné údaje získali rovnakú úroveň ochrany, akú by mali v EHP, vrátane snahy o zaistenie ich bezpečnosti a používania v súlade s našimi pokynmi a k dohodnutým účelom. Ďalšie informácie o takomto prenose sú k dispozícii v našom vyhlásení o ochrane osobných údajov pri poskytnutí životopisu.

Najmä vezmite na vedomie, že ak sa prihlásite k službe zaisťujúcej naše firemné webcasty, požiadame vás o súhlas s odovzdaním vašich osobných údajov agentúre v USA, ktorá pripravuje naše webcasty, aby vám túto službu mohla naším menom poskytnúť. Všetky vyššie vymenované strany pre nás spracovávajú informácie, realizujú objednávky a poskytujú podporné služby. Tretím stranám môžeme tiež odovzdať úhrnné informácie o používaní našich stránok, nebude sa to však týkať informácií, ktoré by mohli byť využité k vašej identifikácii.

Vyhradzujeme si právo zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv a / alebo vyhovenie súdnemu konaniu, súdneho príkazu, z dôvodu žiadosti od regulačného orgánu alebo akéhokoľvek iného právneho postupu.

Ak to nie je vyžadované zákonom, nebudeme inak bez vášho súhlasu zdieľať, predávať ani distribuovať žiadne informácie, ktoré nám poskytnete.

Ak náš podnik vytvorí spoločný podnik (joint venture) s iným subjektom, alebo bude inému subjektu predaný či dôjde k fúzii, môžu byť informácie o vás odovzdané našim novým obchodným partnerom či vlastníkom.

Užívatelia do 16 rokov

Pokiaľ je vám 16 rokov alebo menej, požiadajte prosím skôr, než nám poskytnete nejaké osobné údaje, vašich rodičov či opatrovníkov o súhlas. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení nám osobné údaje poskytnúť.

Iné internetové stránky

Na našich internetových stránkach sa môžu vyskytnúť odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú mimo našu kontrolu, a nevzťahuje sa na nich toto prehlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie. Ak prostredníctvom týchto odkazov navštívite iné stránky, môžu prevádzkovatelia takýchto stránok od vás získať informácie, ktoré potom použijú v súlade s ich vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré sa od nášho vyhlásenia môže líšiť.  Odporúčame vám, aby ste si prečítali vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie a zmluvné podmienky akýchkoľvek prepojených alebo odkazovaných webových stránok, ktoré zadáte.

Zabezpečenie informácií a uchovávanie údajov

Na ochranu vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti nezákonnému spracovaniu, nepredvídanej strate, zničeniu a poškodeniu, a to on-line i off-line, používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia. Vaše informácie uchováme po primerane dlhú dobu alebo po dobu požadovanú zákonom.

Prenosy údajov prostredníctvom internetu a obmedzenie zodpovednosti

Vzhľadom k tomu, že internet je globálne prostredie, je súčasťou používania internetových stránok k získaniu a spracovaniu osobných údajov nevyhnutne aj prenos informácií na medzinárodnej úrovni. Prehliadaním týchto stránok a elektronickou komunikáciou s nami preto beriete na vedomie, že osobné údaje budú týmto spôsobom spracovávané, a súhlasíte s tým.

Hoci spoločnosť Coca‑Cola HBC AG používa primerané opatrenia na ochranu pred vírusmi a inými škodlivými prvkami, nie je vzhľadom k povahe internetu možné zaistiť, že vaša návšteva našich stránok nebude ničím narušená a že bude bezchybná, ani že tieto stránky, ich servery či nami zaslané e-maily neobsahujú žiadne vírusy ani iné škodlivé prvky.

Prístup k údajom a ich aktualizácia

Ste oprávnení pozrieť sa na osobné údaje, ktoré o vás máme, a môžete nás požiadať o vykonanie potrebných zmien tak, aby údaje boli pravdivé a aktuálne. Ak to chcete urobiť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na stránke Kontaktujte nás. Zo zákona sme oprávnení si účtovať malý správny poplatok na pokrytie našich nákladov spojených s poskytnutím podrobností o údajoch, ktoré o vás máme.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či priania týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov, alebo ak máte otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookie, kontaktujte nás prosím na základe údajov uvedených na stránke označenej Kontaktujte nás. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Zmeny tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov a súboroch cookie pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Hoci si vyhradzujeme právo toto vyhlásenie upraviť či doplniť, budeme vás prostredníctvom týchto stránok o akejkoľvek väčšej zmene informovať prinajmenšom 30 dní po vykonaní zmeny a prípadne vám aj pošleme oznámenie e-mailom.