Pomáhame mladým ľuďom uspieť a rast ... Projekt To dáš! si kladie za cieľ zabezpečiť a poskytnúť tréning mladým ľuďom, ktorých čaká ich spravidla prvá skúsenosť s pracovným trhom a ďalej potom sprostredkovať prácu či pracovnú skúsenosť znevýhodneným mladým ľuďom. Vytvára podmienky, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úspešné hľadanie pracovného miesta a udržanie si zamestnania.

Projekt funguje formou väčších školení, či menších workshopov poskytovaných mladým ľuďom. Projekt To dáš! vznikol v rámci medzinárodnej stratégie Youth Empowered, ktorú do Slovenskej republiky v spolupráci so strategickým partnerom Get Clients, prináša spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko.
Viac info na cocacolatodas.com

Z pohľadu zamestnávateľov


Projekt To dáš! ponúka zamestnávateľom príležitosť obsadiť voľnú pozíciu a súčasne podporiť mladých ľudí z detských domovov a z domovov na pol cesty pri vstupe na trh práce. Projekt je otvorený pomôcť v získavaní pracovných príležitostí aj mamičkám z azylových domov. Kompletný servis zahŕňajúce výber uchádzača, jeho predstavenie zamestnávateľovi a následnú starostlivosť v zamestnaní - to všetko je v rámci projektu poskytované zadarmo. Očakáva sa však, že na strane zamestnávateľa bude vyčlenená osoba "patrón" či "sprievodcu", ktorá v prvých mesiacoch uľahčí nášmu kandidátovi začlenenie do nového pracovného prostredia, čo je pre udržanie miesta zásadný.

 

Jan Václav Kašpar, manažer společenské odpovědnosti a komunit

Z pohľadu klientov

Klienti projektu (mladí ľudia opúšťajúci ústavnú výchovu alebo využívajúce služieb domov na polceste a mamičky z azylových domov) môžu v rámci tohto projektu spolupracovať s odborníkmi, mentormi a lektormi, ktorí ich pripravia na pohovor a posilní ich pracovné návyky.

Právne minimum

Vďaka nášmu právnemu oddeleniu vznikla prehľadná príručka - právne minimum, do ktorej môžete nahliadnuť nižšie. Príručka je príjemným pomocníkom v nepríjemných životných situáciách, do ktorých sa mladí ľudia môžu dostať vo chvíli, keď vstupujú na pracovný trh.

CHCETE SA ZAPOJIŤ?


Budeme veľmi radi, a pre možnosti spolupráce nás neváhajte kontaktovať:

Jan Václav Kašpar
Email: jan.vaclav.kaspar@cchellenic.com
GSM: +420 603 404 831

Viac info na cocacolatodas.com