Je pre nás dôležité, ako sa cítite a kam profesijne smerujete. Vytvárame pre vás také prostredie, ktoré je kolegiálne a lojálne.

Dávame vám možnosť neustále na sebe pracovať, posúvať sa ďalej, rozširovať svoje schopnosti a zručnosti. A to ako individuálne, tak aj prostredníctvom nasledujúcich vzdelávacích programov. Prestaňte teda o úspechu iba snívať. Spoločnými silami totiž doplávame všetci najďalej a najrýchlejšie.

Osobní rozvoj

Vstupný program pre obchodné oddelenie

Obchodní zástupcovia, rovnako ako obchodní zástupcovia telefonického predaja absolvujú svoje prvé dni v Coca‑Cola HBC s profesionálnymi obchodnými trénermi a pripravia sa na svoju úlohu tak, aby obstáli v každodennej súťaži, ktorá prebieha na trhu. Zoznámia  sa s portfóliom výrobkov alebo podpornými predajnými nástrojmi. Taktiež sa dozvedia tipy a triky, ako uspieť v mene našej spoločnosti na trhu.

Osobní rozvoj

Passion 2 Lead

Program, ktorý pripravuje začínajúcich manažérov na zvládnutie novej role. Vedľa pochopenia role lídra sa zameriava na rozvoj zručností v oblasti situačných štýlov vedenia, komunikácie, podávanie spätnej väzby, riadenie času a organizácie práce, budovanie tímov či riešenie konfliktov. Program je praktický, obsahuje rad modelových situácií, účastníci hrajú scénky a skúšajú si najrôznejšie ťažké rozhovory s podriadenými, ale často aj s nadriadeným.

HoReCa Academy

Program je určený pre obchodných zástupcov. Pomáha im lepšie porozumieť potrebám zákazníka ako podnikateľa. Účastníci sa tu dozvedia, ako funguje reštaurácia, kaviareň či bar. Zoznámia sa aj s rutinami obsluhy týchto zariadení. Získané informácie následne použijú pri príprave na obchodné rokovania. Súčasťou programu je aj diskusia s reálnym zákazníkom.

Osobní rozvoj

LEAP

Leadership Excellence Acceleration Program (LEAP) je určený pre senior manažérov, ktorí vedú väčšie tímy. Jeho cieľom je rozvoj leadership zručností potrebných na zvládnutie senior leadership role. Hlavné témy smerujú k poznaniu businessu, príprave stratégií, budovanie vysoko výkonných tímov, ale aj k lepšiemu poznaniu samého seba, autentickému leadershipu a rozvoji emočnej inteligencie. Jedným z hlavných benefitov programu je medzinárodná účasť, budovanie kontaktov naprieč organizáciou a zlepšenie angličtiny.

Osobní rozvoj

ODP

Operator Development Program umožňuje operátorom výrobných liniek rozšíriť svoju kvalifikáciu a zručnosti aj na ďalšie oblasti práce vo výrobnom oddelení a tých najlepších pripraviť na vedúce pozície. Operátori sa do programu zapájajú na pozíciu nováčika, ktorý sa na pracovisku zaúča za podpory nadriadeného a svojich kolegov. Pomocou programu sa operátori kvalifikujú až na skúseného odborníka, ktorý pozná komplexne svoje pracovisko a sám sa podieľa na vzdelávaní menej skúsených kolegov. V rámci programu sa operátori zdokonaľujú predovšetkým v technických znalostiach a zručnostiach, a to formou tréningov a tzv. "On the job" vzdelávanie.

Osobní rozvoj

Talent programy Fast Forward 1, 2, 3

Najlepším zamestnancom, ktorí majú potenciál na vyššiu manažérsku rolu, umožňujeme účasť v talentových programoch viacerých úrovní. Súčasťou všetkých týchto programov je vždy práca na projekte, aktivity vedúce k lepšiemu poznaniu businessu, inšpiratívne stretnutia s našimi lídrami aj nadštandardné tréningy leadershipu a mäkkých zručností.