Prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri poskytnutí životopisu

Coca‑Cola HBC sa zaväzuje chrániť vaše súkromie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri poskytnutí životopisu spolu s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a súboroch cookie vysvetľujú kroky, ktoré urobíme, aby sme zaistili bezpečnosť a dôvernosť informácií týkajúcich sa osobných údajov ("osobné údaje"). Osobné údaje, ktoré nám poskytnete budeme spracovávať výhradne na účely náboru (vrátane kontaktov na osoby uvedené vo vašom životopise, ktoré vám poskytujú referencie).

Prečítajte si prosím starostlivo toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste vedeli, ako bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzané.

Ak poskytnete spoločnosti Coca‑Cola HBC informácie o tretích stranách, predpokladáme, že dotyčná tretia strana vám k tomu udelila povolenie. Spoločnosť Coca‑Cola HBC bude zhromažďovať, spracovávať a prevádzať tieto osobné údaje v rovnakom rozsahu ako tie vaše.

Pri posudzovaní vášho životopisu existujú určité okolnosti, kedy môžeme prezradiť vaše osobné údaje, napríklad:

Súhlasíte, že pri posudzovaní vášho životopisu môžeme vaše osobné údaje (vrátane ich elektronického prenosu) preniesť na ďalšie spoločnosti skupiny Coca‑Cola HBC, iné pridružené spoločnosti alebo iné organizácie so sídlom v krajinách, ktoré nemajú právnu úpravu ochrany údajov ekvivalentnú právnej úprave v Európskej únii. Všetky takéto dcérske spoločnosti a organizácie, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie, sú povinné spracovávať osobné údaje rovnakým spôsobom ako my. Robíme všetko pre to, aby sme zaistili, že vaše osobné údaje budú chránené pred neoprávneným prístupom alebo zverejnením.

V rozsahu povolenom príslušným zákonom vás bude kontaktovať náborový spolupracovník spoločnosti Coca‑Cola Hellenic, ak sa budeme domnievať, že by ste mohli byť vhodným kandidátom na voľnú pracovnú pozíciu.

Ak pre vás nenájdeme vhodnú voľnú pracovnú pozíciu v spoločnosti Coca‑Cola HBC, vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu maximálne jedného roka (alebo menej, ak to vyžadujú platné zákony) odo dňa doručenia vášho životopisu, ktorý bude po uplynutí tejto doby odstránený alebo v prípade žiadosti bude odstránený skôr.

Odoslaním osobných údajov súhlasíte, že ste si prečítali, porozumeli a prijali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri poskytnutí životopisu.

Pokiaľ chcete zmeniť akýkoľvek údaj z vašich osobných údajov alebo ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, pošlite prosím svoju žiadosť písomne na miesto, ktoré si zvolíte; kontaktné informácie sú k dispozícii na týchto stránkach u lokátorov jednotlivých krajín.