Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri poskytnutí životopisu je uvedené nižšie.

CocaCola HBC sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pri poskytnutí životopisu (ďalej len „Vyhlásenie“) spolu s Vyhlásením o ochrane osobných údajov a súboroch cookie vysvetľujú kroky, ktoré robíme, aby sme zaistili bezpečnosť a dôvernosť informácií týkajúcich sa fyzických osôb (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme spracovávať výhradne na účely náboru (vrátane prípadného kontaktovania osôb, ktoré ste uviedli vo Vašom životopise ako kontakt pre poskytnutie referencie).

Prečítajte si prosím starostlivo toto vyhlásenie, aby ste vedeli, ako bude s Vašimi osobnými údajmi nakladané.

Ak nám poskytnete informácie o tretích osobách (napr. kontakt na osobu poskytujúcu referencie), predpokladáme, že dotknutá tretia osoba Vám k tomu udelila súhlas. Tieto osobné údaje môžeme spracovávať v rovnakom rozsahu ako tie Vaše.

Pri posudzovaní Vášho životopisu môžeme za určitých okolností sprístupniť Vaše osobné údaje, napríklad:

Pri posudzovaní Vášho životopisu môžeme Vaše osobné údaje (vrátane ich elektronického prenosu) poskytnúť ďalším spoločnostiam v skupine CocaCola HBC, iným pridruženým spoločnostiam alebo organizáciám so sídlom v krajinách, v ktorých môže byť úroveň právnej ochrany osobných údajov nižšia ako v Európskej únii, resp. Európskom hospodárskom priestore (EHP). Všetky takéto dcérske spoločnosti a organizácie so sídlom mimo EHP sú povinné spracovávať osobné údaje rovnakým spôsobom ako my. Robíme všetko potrebné pre to, aby sme zaistili, že Vaše osobné údaje budú chránené pred neoprávneným prístupom alebo zverejnením.

Pokiaľ sa budeme domnievať, že by ste mohli byť vhodným kandidátom na voľnú pracovnú pozíciu, bude Vás kontaktovať príslušný náborový pracovník spoločnosti Coca - Cola HBC.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu trvania výberového konania. Ak pre Vás nenájdeme vhodnú voľnú pracovnú pozíciu v spoločnosti CocaCola HBC, budeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať iba s Vašim súhlasom, aby sme Vás mohli informovať o prípadných budúcich pracovných príležitostiach v Coca‑Cola HBC. V prípade udelenia súhlasu budeme Vaše osobné údaje spracovávať do momentu, kým udelený súhlas odvoláte, pokiaľ nestanovíme kratšiu dobu spracovania.

Tým, že nám poskytnete Vaše osobné údaje, vyhlasujete, že ste si toto vyhlásenie prečítali, porozumeli ste mu a beriete ho na vedomie.

Pokiaľ chcete Vaše osobné údaje zmeniť alebo doplniť alebo pokiaľ máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na nasledujúcej e-mailovej adrese DataProtectionOffice@cchellenic.com. Rovnako môžete využiť náš internetový formulár dostupný tu