Znižovanie emisií a starostlivosť o klímu

Menej emisií v našich prevádzkach
 
Zaviazali sme sa, že do roku 2025 znížime priame uhlíkové emisie v našej prevádzke o 30 %, a k tomu, že 50 % z celkovej energie využívanej v našich závodoch bude pochádzať z obnoviteľných a čistých zdrojov. Vo všetkých prevádzkach sme zaviedli medzinárodne uznávaný systém environmentálneho manažmentu (ISO 14000) a systém manažmentu hospodárenia s energiou (ISO 50001).    
16,25 g CO2/liter vyrobeného nápoja   

V roku 2020 sme znížili CO2 na liter vyrobeného nápoja až na 16,25 g, teda na polovicu oproti roku 2018. Darí sa nám sledovať nastavený trend (2019: 23,59 g; 2018: 32 g). 
100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov   
 
Pre výrobný závod v Prahe odoberáme 100 % elektriny z obnoviteľných zdrojov.
0,37 MJ/liter vyrobeného nápoja    
 
Vďaka inováciám a modernizácii výrobných liniek v pražskom závode sme znížili spotrebu energie na 0,37 MJ/l. V závode Natura sme v roku 2020 spotrebovali 0,28 MJ/l. Od roku 2008 to teda znamená zníženie spotreby na menej než polovicu. 

icooler icooler


Našim zákazníkom zapožičiavame energeticky úsporné chladničky. Sú o 57 % úspornejšie, využívajú nové chladiace médiá a neprispievajú ku globálnemu otepľovaniu. V roku 2020 naše tzv. iCoolers ušetrili 72 ton CO2.

Emisie NOx sledujeme len v prípade prevádzky kotolne, ktorá sa v Českej republike používa iba ako záložný zdroj v prípade prerušenia externých dodávok tepla.  

csr_line csr_line

Náš servis zákazníkom je postavený na priamom kontakte v jednotlivých prevádzkach.  V roku 2020 sme využívali 480 automobilov na administratívne a obchodné účely.  


Spotreba 5,93 l/100 km    
 
Usilujeme o efektívnu jazdu, a teda o čo najefektívnejšiu spotrebu našich osobných vozidiel. V roku 2019 to bolo 5,67 l/100 km, čo je o 10 % menej než v roku 2012. Spotreba osobných automobilov v roku 2020 stúpla na 5,93 l/100 km vzhľadom na zmenu dieselových pohonov na benzínové.  
Nová flotila CNG servisných vozidiel    
 
S vedomím dosahu našej činnosti na životné prostredie sa snažíme nachádzať udržateľné riešenia pre súčasné klimatické problémy naozaj v každom oddelení. CNG tak vyhralo nielen pre svoje vlastnosti, ale najmä práve vďaka dosahu na životného prostredie.  

Pražské dodávky už ušetrili 13,2 ton CO2   
 
Od decembra 2019 využívame na zásobovanie Prahy celkovo 10 nových hybridných vozidiel značky Mitsubishi. V súvislosti s nedostatkom vodičov sme sa rozhodli miesto externých dopravcov vytvoriť vlastný tím 12 vodičov. Naše dodávky do februára 2021 prešli už 200 000 km a ušetrili 13,2 ton CO2. 

Čo plánujeme do roku 2021:

Ekologickejšia alternatíva dopravy by v roku 2021 mala priniesť ďalšie zníženie emisií CO2, a to až o 11 % za vozidlá do 3,5 t. Navyše podľa dostupných informácií sú CNG vozidlá ku klíme ešte šetrnejšie než elektromobily. Do 3 rokov plánujeme presun na ekologickejšiu alternatívu aj pre celý zvyšok osobnej flotily. Jej emisie sa tak do roku 2030 znížia o 55 % v porovnaní s rokom 2017. csr_line csr_line

Podporujeme projekty riešiace klimatickú zmenu


Jedným z najúspešnejších akceleračných programov riešiacich klimatickú zmenu je Climate Challenge, ktorého druhý ročník sa uskutočnil v roku 2020 a my sme boli prostredníctvom The Coca-Cola Foundation jeho partnermi.  


climatechallenge climatechallenge

Čo je Climate Challenge? 

Ide o celoročnú akceleračnú súťaž.  Všetky vybrané projekty z Česka aj Slovenska, ktoré sa venujú príčinám či dosahom klimatickej zmeny, environmentálnym témam alebo oblasti cirkulárnej ekonomiky, získavajú v priebehu roku komplexnú podporu. Jedným z príkladov podpory môže byť napríklad individuálny mentoring, ktorý sprevádza po celý čas akcelerácie tematické workshopy (témy: právo, marketing, financie a účtovníctvo a ďalšie). Riešitelia projektov sa taktiež zúčastnia tzv. mastermind stretnutí, na ktorých získavajú know-how ostatných účastníkov a delia sa o svoje skúsenosti a kontakty. Súčasťou sú taktiež stretnutia s prípadnými investormi a korporátnymi partnermi programu, ako sú Veolia, The Coca-Cola Foundation, Heineken, Nestlé a Inštitút cirkulárnej ekonomiky. V roku 2020 sa Climate Challenge transformoval na medzinárodný projekt s novým názvom ClimAccelerator.  

 

 


Petr Vítek, Impact HUB

„Klimatická kríza je pravdepodobne najväčší globálny problém, ktorému sme ako ľudstvo kedy čelili. Je to však zároveň aj obrovská podnikateľská aj hodnotová príležitosť transformovať našu ekonomiku aj vzťah k prírode. Nádej na úspech máme iba vtedy, keď vrcholové zmeny v oblasti regulácie a samoregulácie verejného sektora a veľkých firiem doplnia funkčné inovácie zospodu. A na to slúži Climate Challenge.“ 

csr_photo2 csr_photo2