Výživa a zdravie

csr_line csr_line
cokezero cokezero

Takmer štvrtina portfólia je ZERO 

Naši spotrebitelia majú v každom produktovom rade nealko nápojov možnosť vybrať si alternatívu bez cukru. Podiel predaja nápojov bez cukru voči celému portfóliu tvorí až 21,9 %. Naším plánom pre rok 2021 je dostať sa na 25 % podiel predaných ZERO produktov z celkového objemu predaných nápojov. To okrem iného aj vďaka uvedeniu radu ochutených vôd Natura bez cukru a sladidiel na trh. 

fuzezero fuzezero

Sme zodpovední voči deťom 

Hlásime sa k zodpovednému marketingu prostredníctvom svojho členstva v Európskej nápojovej asociácii UNESDA a dodržiavame nasledujúce dobrovoľné záväzky: Nevykonávame marketing zameraný na deti mladšie ako 12 rokov; vystríhame sa priameho reklamného oslovenia detí, aby presviedčali rodičov kupovať naše výrobky. Ďalej na základných a stredných školách neponúkame sladené limonády, ľadové čaje ani energetické nápoje. Naše chladiace zariadenia na školách nenesú žiadnu propagáciu nápojov, ich polepy sú neutrálne a vyzývajú iba na dodržiavanie pitného režimu. csr_photo3 csr_photo3

Jiří Pražan, Zväz výrobcov nealkoholických nápojov 

„Svetová zdravotnícka organizácia WHO realizuje pravidelne každé štyri roky Štúdiu HBSC (Health Behaviours in School-aged Children) v oblasti zdravia a správania školopovinných detí. Posledný výskum vykonaný v r. 2018 a publikovaný v r. 2020 potvrdil, že v roku 2006 pilo denne limonády 32 % českých školákov vo veku od 11 do 15 rokov. Odvtedy sa ich počet znížil na 14 %.  Zväz výrobcov nealkoholických nápojov vysoko oceňuje dlhodobé aktívne a dôsledné dodržiavanie dobrovoľných záväzkov svojho významného člena – systému Coca-Cola – na úseku zodpovedných komerčných praktík a marketingu pre deti do 12 rokov a v školskom prostredí. Som presvedčený, že tento prístup sa pozitívne prejavil vo výsledkoch uvedenej štúdie v Českej republike.“ 


Veríme, že ľudia by mali na všetkých našich obaloch ľahko nájsť jasné nutričné informácie. Štítky na nápojoch preto prehľadne uvádzajú obsah kalórií, cukrov, tukov, nasýtených tukov a soli, a to tak v absolútnych hodnotách, ako aj v percentách denného príjmu. Tieto údaje sú na jednotlivých baleniach uvedené ako proporčná súčasť zdravej stravy a pomáhajú spotrebiteľom porozumieť presnému podielu konkrétneho nápoja na ich dennom príjme energie (kalórií) a cukrov. 

enl enl