Svet bez odpadu

csr_line2 csr_line2
Natura Natura

Čo plánujeme do roku 2021: 
Tešíme sa na Naturu vo fľaši zo 100 % recyklátu  

S novou  PET fľašou Natura vyrobenou zo 100 % recyklátu, ktorú uvádzame na trh začiatkom roku 2021, sa už nemusíte báť, že zvyšujete spotrebu plastov. Fľaša je vďaka unikátnej technológii vyrobená z už existujúceho PET materiálu a jednoducho tak nevytvára ďalší plastový odpad navyše. Vody Natura tým prinášajú spojenie jedinečnej pramenitej vody a fľaše šetrnej k životnému prostrediu. V priebehu roka uvedieme na trh tiež nové balenia vody Römmerquelle, rovnako vyrobené zo 100 % recyklátu. 


csr_large_icon4 csr_large_icon4
15,3 % recyklátu v obaloch    
 
Naším dlhodobým cieľom je zvyšovať podiel recyklovanej zložky v obaloch, najmä v PET fľašiach. V rámci celého portfólia sme v roku 2020 využívali priemerne 15,3 % recyklátu pri výrobe nových plastových fliaš. Pre pandemické opatrenia na trhu a obmedzenie vybranej produkcie tento podiel oproti roku 2019 mierne klesol. Od roku 2021 tento podiel významne zvýšime vďaka prevedeniu portfólia vôd Natura a Römmerquelle do obalov vyrobených zo 100 % recyklátu. 
100 % recyklovateľné obaly    
 
Všetky naše obaly sú recyklovateľné, teda využiteľné na ďalšie spracovanie. V Českej republike sme zapojení do integrovaného systému združeného plnenia EKO-KOM, na Slovensku v organizácii ENVI-PAK. Podľa dát týchto spoločností je miera triedenia nápojových obalov 82 % v Česku, na Slovensku 78 %. 
csr_large_icon1 csr_large_icon1
csr_large_icon2 csr_large_icon2
650 ton ušetreného odpadu     
 
V rámci inovácií obalovej politiky odľahčujeme naše obaly. V predošlom období sa odľahčenie dotklo fliaš s objemom 0,5 l; 1,0 l; 1,25 l a 1,75 l. Hmotnosť PET fliaš sa v priemere znížila o 13 % a ročne vďaka tomu ubudne zhruba 500 ton plastového odpadu v Česku a ďalších 150 ton na Slovensku. 
99,8 % podiel recyklovaného odpadu    
 
Vo výrobnom závode v Prahe sa nám podarilo navýšiť podiel recyklovaného odpadu z 52 % v roku 2009 na 99,8 % v roku 2020. Ďalej znižujeme podiel vyprodukovaného odpadu na liter vyrobeného nápoja: z 22 g/l v roku 2008 na 6,84 g/l v roku 2020. Vo výrobnom závode Natura sme dosiahli podiel len 1,14 g/l. 
csr_large_icon3 csr_large_icon3
csr_line csr_line

Jizera je opäť čistá 

Rieka Jizera je vodný tok, z ktorého povodia získavame vodu pre výrobný závod v Prahe. Práve preto sme pravidelným partnerom akcie Čistá řeka Jizera, do ktorej sa zapájajú stovky dobrovoľníkov a každoročne čistia celý 167 km dlhý tok tejto krásnej rieky. I napriek koronavírusovým obmedzeniam a nemožnosti usporadúvať hromadné akcie sa do upratovania na jeseň 2020 zapojilo viac než 1 250 dobrovoľníkov vrátane našich kolegov. Spoločne sa vyzbierali až 2 tony odpadu a taktiež 550 pneumatík. 

ezgif-6-70e732d93c1a ezgif-6-70e732d93c1a

uklidme uklidme

Spoločne Ukliďme Česko 

Cieľom Coca-Coly je do roku 2030 zhromaždiť a recyklovať každú fľašu a plechovku, ktorú naša spoločnosť predá. Ide o záväzok, ktorý sa nestane zo dňa na deň, a preto sme sa aj tohto roku rozhodli spoločne s ostatnými dobrovoľníkmi vyraziť von a priložiť ruku k dielu. Po našom mnohoročnom aktívnom zapojení sa ako Coca-Cola systém stávame pre rok 2021 hrdým partnerom akcie Ukliďme Česko.