O tejto Správe


Ako skupina Coca-Cola HBC vydávame pravidelný Integrated Annual Report 
https://www.coca-colahellenic.com/en/investor-relations/2020-integrated-annual-report 

Pravidelne reportujeme kroky našich záväzkov a ich výsledky v oblasti udržateľnosti aj za Českú republiku a Slovensko.  Sledujeme a vyhodnocujeme potreby a záujmy našich kľúčových partnerov a stakeholderov. 

Dáta vstupujúce do Integrated Annual Reportu a lokálnej Správy o udržateľnosti sú overované nezávislým audítorom, spoločnosťou Denkstatt. Posledný audit výsledkov a dát vykonali audítori v januári 2021. 

V tejto správe nájdete informácie o našej spoločnosti za rok 2020.


csr_photo4 csr_photo4

Budeme Vám povďační za vaše komentáre, spätnú väzbu aj otázky.

Jan Václav Kašpar, manažér spoločenskej zodpovednosti a komunít
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko
[email protected]