Naši ľudia

csr_large_icon9 csr_large_icon9

Česko

269 žien   
568 mužov    

index spokojnosti zamestnancov 84   

Slovensko


50 žien   
94 mužov   
index spokojnosti zamestnancov 88   

csr_large_icon10 csr_large_icon10
csr_line2 csr_line2
csr_vedeli_ste_ze_3 csr_vedeli_ste_ze_3

Počúvame hlas zamestnancov 

Rešpektujeme právo zamestnancov vstúpiť do Rady zamestnancov, ktorá sprostredkováva dialóg medzi zamestnancami a vedením spoločnosti. Rada v Českej republike aj na Slovensku zastupuje všetky oddelenia spoločnosti a zasadá v mesačnom intervale. V minulom roku sme nad rámec týchto pravidelných schôdzí zaviedli v trojtýždňovom cykle ešte mimoriadne zasadnutia Rady zamestnancov, na ktorých bola pravidelným hosťom HR Riaditeľka spoločnosti. Tieto mimoriadne rokovania reflektovali dynamiku opatrení vzťahujúcich sa na zamestnancov vzhľadom na epidemiologickú situáciu v oboch krajinách. Cieľom zamestnávateľa je vždy prioritne ochrana zdravia a bezpečnosť našich zamestnancov a ich rodín. 

 

Rozsiahla ponuka benefitov pre našich zamestnancov 

Nezabúdame ani na nefinančné benefity a naši zamestnanci môžu taktiež investovať do zamestnaneckých akcií či získať zľavy na najrôznejšie rekreačné a wellness pobyty. Odmenou pre verných zamestnancov po každých piatich rokoch sú výročné darčeky a oslavy.  

Samozrejmosťou pre všetkých našich kolegov je pitný režim na pracoviskách aj doma, v súčasnosti potom aj distribúcia dezinfekcií, rúšok alebo vitamínov.  

 

Asistenčná linka pre zamestnancov a ich rodiny 

S ohľadom na náročné výzvy v roku 2020 sme pre zamestnancov a ich rodiny spustili asistenčnú linku. Náš Employee Assistance Program zaisťovaný spoločnosťou Morneau Shepell je dôverná podpora, ktorá môže pomôcť vyriešiť široké spektrum problémov v živote. EAP ponúka rýchlu a kvalifikovanú podporu, ktorá je prístupná 24/7. 

 


Interná univerzita Learning Labs

Platforma internej univerzity „Learning Labs“ vznikla na základe iniciatívy skupiny zamestnancov. Ide o efektívnu formu rozvoja a zdieľania skúseností, sami zamestnanci v rôznych pozíciách pomáhajú kolegom pri ich rozvoji. Oblasťami sú okrem tém udržateľnosti prezentačné a predajné schopnosti, tréningy digitálnych schopností, anglický jazyk a konverzácia, finančné tréningy a pod.   

Learning Labs získali v novembri 2019 prestížnu Cenu prezidenta People Management Fora v rámci ocenenia HREA Excellence Award pre najlepšie projekty v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.  

Kurzy Learning Labs v roku 2020 viedlo 37 interných lektorov, ktorí tak odviedli 79 kurzov pre viac než 700 účastníkov. V rámci celofiremného vzdelávania v roku 2020 prebehlo viac ako 16 000 hodín rozvojových kurzov. 

LOGO_HREA LOGO_HREA

Mngchallenge Mngchallenge

Management Challenge 

Už tretíkrát sme vytvorili 6 reálnych prípadových štúdií, ktoré štyri vysoké školy zaradili priamo do svojich študijných plánov a obohatili ich tak o príklady zo skutočného sveta biznisu. Tieto prípadové štúdie sme taktiež ponúkli na riešenie všetkým študentom vysokých škôl v Česku a na Slovensku v spolupráci s organizáciou JA Alumni. 

Akcia prepája svet akademickej sféry a úspešného medzinárodného biznisu. V rámci súťaže majú študentské tímy za úlohu vypracovať praktickú prípadovú štúdiu a ak uspejú, môžu vyhrať veľa zaujímavých cien, ako je napríklad deň s manažérom Coca-Cola HBC, finančnú odmenu, WOW zážitok podľa výberu alebo naše nápoje. Do dvadsiatich webinárov, usporadúvaných v spolupráci s českými aj slovenskými univerzitami, sa zapojilo vyše 1 800 študentov. Mali tak možnosť stretnúť sa s našimi poprednými manažérmi a dozvedieť sa viac napríklad o našom udržateľnom podnikaní alebo marketingových stratégiách. Celkovo 17 tímov nám poslalo vypracované prípadové štúdie a 11 ich postúpilo do finále. Tohto roku sa prvýkrát celá súťaž uskutočnila online a my máme radosť z vysokej účasti študentov. 


Obsadili sme druhé miesto v kategórii spotrebiteľský priemysel v ankete Top Zaměstnavatelé a štvrté miesto v prestížnej ankete Najzamestnávateľ na Slovensku. 

Štúdia TOP Zaměstnavatelé je projektom Asociácie študentov a absolventov, ktorý prebieha medzi študentmi českých vysokých škôl. Je realizovaná v spolupráci s prestížnou výskumnou agentúrou GFK, univerzitami, študentskými organizáciami a firemnými partnermi. 

Anketa Najzamestnávateľ je prestížny prieskum organizovaný spoločnosťou Profesia. Cieľom je priniesť realistický pohľad uchádzačov a potenciálnych zamestnancov na Slovensku na imidž spoločnosti.  

topzam20_najzam topzam20_najzam