Komunity a susedia

To dáš! – pomáhame mladým ľuďom uspieť a rásť 

V rámci projektu To dáš! podporujeme sebavedomie a sebahodnotenie mladých znevýhodnených ľudí formou poskytovania tréningov alebo organizovaním motivačných workshopov, ktoré zvyšujú potrebné znalosti v oblasti ďalšieho seba(vzdelávania), hľadania  pracovných príležitostí a štartu do samostatného života. 

LOGO_TO_DAS_logo_FINAL LOGO_TO_DAS_logo_FINAL

Projekt vznikol v súlade s medzinárodnou stratégiou skupiny Coca-Cola HBC – Youth Empowered, ktorú sme priniesli do Českej republiky v spolupráci s Nadáciou Terezy Maxovej deťom už v roku 2017. V roku 2018 sme k spolupráci prizvali českú pobočku Medzinárodnej federácie koučov, s ktorou sme projekt rozšírili o zameranie na študentov stredných škôl. V roku 2019 sme spolu s partnerom getCLIENTS projekt predstavili na Slovensku. Okrem zapojenia partnerov sa na projekte podieľajú aj zamestnanci. V rámci expertného dobrovoľníctva sa viac ako 30 kolegov venuje prednáškam v detských domovoch alebo na školách. 

LOGO_discoverdevelopsucced LOGO_discoverdevelopsucced
nadace nadace
icf icf
getclients getclients

1 718 účastníkov projektu  

S ohľadom na uzavretie škôl a nemožnosť usporadúvať hromadné prednášky sme spolu s partnermi presunuli rozvojové aktivity do online prostredia. Vďaka tomu sa nám podarilo poskytnúť podporu a rozvoj 1 718 mladým ľuďom v Česku aj na Slovensku. 


csr_photo1 csr_photo1

Terezie Sverdlinová, Nadácia Terezy Maxovej deťom 

„Sme hrdým partnerom projektu To dáš! od jeho počiatkov a veľmi si vážim príležitosť spoločne pomáhať jednej z najzraniteľnejších skupín obyvateľov, mladým ľuďom z detských domovov. Máme za sebou už desiatky príbehov s dobrým koncom a ďalšie sú pred nami.“ 

csr_line2 csr_line2

Sme dobrý sused 


Neustále pracujeme na dobrých vzťahoch s Prahou 14 – lokalitou pražského závodu, a Broumovskom – regiónom pramenitej vody Natura. V oboch regiónoch sa snažíme vytvárať spoločné projekty na podporu rozvoja kvality života a udržateľnosti.  V roku 2020 sme stáli pri vzniku pravidiel udržateľných akcií konaných na území Prahy 14, investovali sme do nákupu vratných téglikov pre tieto akcie a pre festivaly mestskej časti. Naši zamestnanci sú členmi Komisie pre zapájanie verejnosti MA21 a pracovných skupín pre udržateľný rozvoj mestskej časti a klimatickú adaptáciu. Na podporu životného prostredia sme napríklad prispeli na nákup závlahových vakov a výsadbu stromov na území mestskej časti. V areáli nášho výrobného závodu sme namiesto klasickej retenčnej nádrže postavili systém mokrade na zadržovanie dažďovej vody a prirodzené ochladzovanie okolia, ktorý navyše pomáha udržaniu biodiverzity v oblasti.  

praha14 praha14

broumovskoLOGO broumovskoLOGO

Na Broumovsku, kde máme výrobný závod NATURA, sme partnerom projektu Adaptácia Broumovska na zmenu klímy, podporujeme kultúrne akcie, ako sú Broumovské diskusie, horolezecký festival alebo Rally Sudety. 


csr_line csr_line

Pomocou žijeme 


Pomoc hrdinom v hodnote viac ako 1 milión eur 


csr_large_icon8 csr_large_icon8

S príchodom opatrení proti šíreniu ochorenia Covid-19 sme vo veľmi krátkom čase aktualizovali náš plán CSR aktivít a nastavili tri jasné priority na ochranu zdravia, bezpečnosti aj biznisu. Prvá z nich bola ochrana zdravia našich zamestnancov, prípadne zákazníkov. Nešlo však len o ochranné pomôcky, prácu z domu, ale taktiež o ochranu pracovných miest/zamestnanosti všetkých našich kolegov.  

Viac informácií o našej pomoci a projektoch v rámci boja proti Covid-19 

Druhá priorita sa týkala pomoci v nemocniciach, zdravotníkom, záchranárom a pod., kde sme v priebehu troch dní odštartovali masívnu podporu a zásobovanie nápojmi zdarma pre všetky veľké fakultné nemocnice a ponúkli pomoc všetkým krajským nemocniciam. Zdravotnícka pomoc bola vďaka spolupráci s The Coca-Cola Foundation poskytnutá aj Červenému krížu vo forme finančného daru vo výške 450 000 dolárov. Zdravotnícky personál sme ďalej podporovali prostredníctvom našich zákazníkov, ktorí varili jedlá zdarma pre zložky integrovaného záchranného systému.   

Viac informácií o našej pomoci a projektoch v rámci boja proti Covid-19

CCK_nahled2 CCK_nahled2

rouskomathk rouskomathk

Tretia priorita, ktorú sme si stanovili, bola pomoc komunitám formou poskytnutia fliaš na dezinfekciu, readaptáciou nápojových automatov na tzv. rúškomaty, zásobovanie dobrovoľníckych aktivít alebo masívna podpora uzavretých lokácií Uničov, Litovel a ďalších. 

Viac informácií o našej pomoci a projektoch v rámci boja proti Covid-19

csr_line2 csr_line2

1 431 dobrovoľníckych hodín 

Naši zamestnanci sa aj v roku 2020 venovali dobrovoľníctvu. Pomáhali v rámci dobrovoľníckych spolkov, pri rozvoji mladých ľudí alebo pri trasovaní rizikových kontaktov v rámci projektu Chytrá karanténa.  

csr_large_icon2 csr_large_icon2

teribear teribear

Teribear hýbal nielen Prahou 

Už tradičný charitatívny beh Teribear hýbe Prahou sa tiež preniesol do virtuálneho priestoru a vďaka tomu do všetkých kútov sveta. Áno, behalo sa aj v zahraničí. Celkovo sa s našou tradičnou podporou nabehalo 1 milión km.  


Nápoje za 8 miliónov potravinovým bankám 

Dlhodobo spolupracujeme s potravinovými bankami v Česku aj na Slovensku. V roku 2020 sme tak doručili nápoje v hodnote takmer 308 tisíc eur tým, ktorí to potrebujú. 

csr_large_icon1 csr_large_icon1

svetluska svetluska

I my svietime pre Světlušku 

Sme tradičným partnerom Nadačného fondu Světluška Českého rozhlasu. Podieľame sa na Nočných behoch, dodávame nápoje Kaviarni POTMĚ alebo osviežujeme interpretov Benefičného koncertu. V roku 2020 sme podporovali online aktivity a ďalšie projekty fondu. 


Zamestnanecké granty čakajú na opätovné spustenie 

Radi motivujeme našich zamestnancov k zapájaniu sa do komunitného života vo všetkých kútoch Českej aj Slovenskej republiky. Za rok 2019 sme cez zamestnanecké granty podporili v oboch krajinách celkovo 133 akcií, ktorých sa zúčastnilo 33 982 osôb, a rozdali sme na nich nápoje za viac ako 18 000 eur. V roku 2020 sme boli s ohľadom na koronavírusové obmedzenia a nemožnosť usporadúvať hromadné akcie nútení program zastaviť, ale hneď, ako to bude možné, program opäť spustíme.

csr_ikona_1 csr_ikona_1