Správa o udržateľnom rozvoji 2020csr_ikona_6 csr_ikona_6

Do nášho rozvoja a inovácií sme v rokoch 2017 – 2020 investovali takmer 77 miliónov eur 

csr_ikona_11 csr_ikona_11

Hrdinov boja s koronavírusom a blízke komunity sme podporili nápojmi v hodnote viac ako 1 milión eur a ďalej investíciou 450-tisíc dolárov. csr_ikona_9 csr_ikona_9

Oproti roku 2018 sme znížili uhlíkovú stopu prepočítanú na liter vyrobeného nápoja na polovicu. 

csr_ikona_3 csr_ikona_3

Vymenili sme servisné vozidlá za modely na CNG pohon. 

csr_ikona_1 csr_ikona_1

Pomohli sme rásť start-upom riešiacim klimatickú zmenu. 

csr_ikona_2 csr_ikona_2

Znížili sme spotrebu vody na 1,61 l/liter vyrobeného nápoja. 

csr_ikona_4 csr_ikona_4

V Prahe 14 a na Broumovsku sa staráme o vodu v krajine. 


csr_ikona_5 csr_ikona_5

Na výrobu našich fliaš používame až 100 % recyklovaných zložiek. 

csr_ikona_7 csr_ikona_7

Naše plastové obaly sú 100 % recyklovateľné. 

csr_ikona_8 csr_ikona_8

Odľahčením fliaš ušetríme zhruba 650 ton plastového odpadu ročne. 


Naše piliere udržateľného rozvoja


csr_cil_2 csr_cil_2

Znižujeme uhlíkovú stopu v celom výrobnom reťazci, využívame obnoviteľnú energiu, podporujeme projekty klimatickej zodpovednosti

csr_cil_1 csr_cil_1

Znižujeme spotrebu vody vo výrobnom procese, staráme sa o vodné zdroje a chránime ich vo všetkých lokalitách, kde pôsobíme 

csr_cil_4 csr_cil_4

Dodávame na trh 100 % recyklovateľné obaly, zvyšujeme v nich podiel recyklovanej zložky a odľahčujeme ich hmotnosť, podporujeme aktivity správneho nakladania s odpadmi

csr_cil_3 csr_cil_3

Spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí zdieľajú naše hodnoty, postoj k ochrane životného prostredia, dodržiavanie ľudských práv a zodpovedný prístup

csr_cil_5 csr_cil_5

Inovujeme portfólio, aby zodpovedalo najnovším trendom a potrebám spotrebiteľov; zvyšujeme podiel nekalorických produktov a na každej fľaši transparentne uvádzame výživové hodnoty

csr_cil_6 csr_cil_6

Dbáme na diverzitný a inkluzívny prístup v rozvoji našej spoločnosti, staráme sa o zdravie a pohodu našich zamestnancov

csr_cil_7 csr_cil_7

Vzdelávame mladých a znevýhodnených, podporujeme komunity okolo nás, dbáme na dobré susedské vzťahy v lokalitách, kde pôsobíme


Úvodné slovo

 

Rok 2020 bol výzvou pre nás všetkých, aj napriek tomu sme však kládli dôraz na udržateľnosť"

Dan Timotin, generálny riaditeľ