Vytváranie a zdieľanie hodnôt.

Dlhodobá udržateľnosť

Koncept dlhodobej udržateľnosti je integrovaný v každom aspekte nášho podnikania, v rámci ktorého sa usilujeme o vytváranie a zdieľanie hodnôt pre všetkých našich partnerov.

Otvoriť

Koncept dlhodobej udržateľnosti a jeho naplňovanie

Sústavne pracujeme na integráciu firemnej zodpovednosti a dlhodobej udržateľnosti do každého aspektu nášho podnikania.


Otvoriť

Predkladanie správ

Vypracovávame správy o našich výsledkoch v oblasti udržateľnosti a o našich pokrokoch pri plnení stanovených kritérií a záväzkov.


Otvoriť

Komunita

Našou snahou na českom a slovenskom trhu nie je len uspieť, ale tiež sa stať hýbateľom pozitívnych zmien vedúcich k rozvoju a obohacovanie života miestnych komunít.


Otvoriť

Zdravie a dobrá kondícia

Naše produkty môžu byť súčasťou aktívneho a zdravého životného štýlu, do ktorého patrí vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita.


Otvoriť

Životné prostredie

Zodpovedný prístup: chceme minimalizovať náš vplyv na životné prostredie.