Odpovědný marketing

Snažíme se zodpovědně vystupovat na všech trzích, kde působíme, všemi reklamními médii a všemi našimi produkty, zejména pokud jde o komunikaci s dětmi.

 

V Coca‑Cola HBC upravujeme marketingovou filozofii podle nejlepšího zájmu komunit, ve kterých působíme. Jsme přesvědčeni, že zodpovědný marketing je hlavní otázkou související s hospodářskými, environmentálními a sociálními dopady našeho podnikání- umožňuje nám posílit důvěru komunity a přizpůsobit naše produkty tomu, čemu spotřebitelé dávají přednost.

Naše marketingové programy plně vyhovují zákonům, normám a dobrovolným předpisům v oblasti marketingové komunikace - zahrnují reklamu, propagaci a sponzorství.

Dbáme na to, abychom se na trhu chovali zodpovědně a podporovali zdravý a aktivní životní styl.

Ctění práv rodičů a opatrovatelů je základním kamenem našich zodpovědných marketingových pravidel. Respektujeme roli rodičů a opatrovatelů, a proto nemíříme přímé marketingové aktivity na děti mladší 12 let. K dodržování tohoto závazku spolupracujeme i s třetími stranami.

Náš závazek k zodpovědnému marketingu také zahrnuje pomoc při vytváření průmyslových kodexů, jako jsou závazky Unie evropských sdružení nealkoholických nápojů (UNESDA).

Abychom maximalizovali transparentnost a odpovědnost, sledujeme naše aktivity prostřednictvím auditů třetích stran, které potvrzují dodržování našich závazků (mezi 90 a 100 procenty). Naše úsilí přináší mnoho hmatatelných výsledků, které nás povzbuzují v těchto aktivitách vytrvat.Náš vztah ke společnosti The Coca‑Cola Company