Pomáháme mladým lidem uspět a růst... Projekt To dáš! si klade za cíl zajistit a poskytnout trénink mladým lidem, které čeká jejich zpravidla první zkušenost s pracovním trhem a dále pak zprostředkovat práci či pracovní zkušenost znevýhodněným mladým lidem. Vytváří podmínky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání.

Projekt funguje formou větších školení, či menších workshopů poskytovaných mladým lidem a dále na principu sociální personální agentury, kdy odborníci pečlivě vybírají, na základě profesní diagnostiky, vhodné kandidáty na vybrané pracovní pozice, propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Rovněž usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem. Projekt To dáš! vznikl v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered, kterou do České republiky ve spolupráci se strategickým partnerem Nadací Terezy Maxové dětem, přináší společnost Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. Odborným partnerem projektu pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu je společnost Accenture. Právním partnerem poskytujícím bezplatné právní služby a související odborné konzultace je advokátní kancelář Bříza & Trubač.

Více info na cocacolatodas.com

Z pohledu zaměstnavatelů

Projekt To dáš! nabízí zaměstnavatelům příležitost obsadit volnou pozici a současně podpořit mladé lidi z dětských domovů a z domovů na půl cesty při vstupu na trh práce. Projekt je otevřen pomoci v získávání pracovních příležitostí i maminkám z azylových domů. Kompletní servis zahrnující výběr uchazeče, jeho představení zaměstnavateli a následnou péči v zaměstnání – to vše je v rámci projektu poskytováno zdarma. Očekává se však, že na straně zaměstnavatele bude vyčleněna osoba „patron“ či „průvodce“, která v prvních měsících usnadní našemu kandidátovi začlenění do nového pracovního prostředí, což je pro udržení místa zásadní.

Petr Jonák a Tereza Maxová

Z pohledu klientů

Klienti projektu (mladí lidé opouštějící ústavní výchovu či využívající služeb domů na půli cesty a maminky z azylových domů) mohou v rámci tohoto projektu spolupracovat s odborníky, mentory a lektory, kteří je připraví na pohovor a posílí jejich pracovní návyky. Současně jsou vedeni a doprovázeni nejen při přijetí do zaměstnání, ale i v době aklimatizace.

Právní minimum

Díky našemu partnerovi advokátní kanceláři Bříza & Trubač vznikla přehledná příručka - právní minimum, do které můžete nahlédnout níže. Příručka je příjemným pomocníkem v nepříjemných životních situacích, do kterých se mladí lidé mohou dostat ve chvíli, kdy vstupují na pracovní trh.

Je mi 18 let a žiji v dětském domově. V současnosti studuji střední grafickou školu a v létě jsem sebrala odvahu a oslovila Nadaci Terezy Maxové o pomoc při hledání brigády na administrativní pozici. Spolupracující advokátní kancelář Allen & Overy mi nabídla krátkodobou brigádu, která pro mě byla skvělou příležitostí. Zkušenost mi pomohla v hledání další brigády, kterou jsem si pak sehnala i přes školní rok jako reception back office v CPI Hotels. Petra (18 let)

CHCETE SE ZAPOJIT?

Budeme moc rádi, a pro možnosti spolupráce nás neváhejte kontaktovat:

Jan Václav Kašpar
Email: jan.vaclav.kaspar@cchellenic.com
GSM: +420 603 404 831

Více info na cocacolatodas.com