Projekt To dáš! si klade za cíl zprostředkovat práci či pracovní zkušenost znevýhodněným mladým lidem a vytváří podmínky, které jsou nezbytně nutné pro úspěšné hledání pracovního místa a udržení si zaměstnání.

Projekt funguje na principu sociální personální agentury, kdy odborníci pečlivě vybírají, na základě profesní diagnostiky, vhodné kandidáty na vybrané pracovní pozice, propojují je s danými zaměstnavateli a doprovází je v celém procesu adaptace do nového firemního prostředí. Rovněž usnadňují počáteční komunikaci se zaměstnavatelem. Projekt To dáš! vznikl v rámci mezinárodní strategie Youth Empowered, kterou do České republiky ve spolupráci se strategickým partnerem Nadací Terezy Maxové dětem, přináší společnost Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. Odborným partnerem projektu pro metodiku a zároveň i poradcem pro řízení projektu je společnost Accenture. Právním partnerem poskytujícím bezplatné právní služby a související odborné konzultace je advokátní kancelář Bříza & Trubač.

Z pohledu zaměstnavatelů

Projekt To dáš! nabízí zaměstnavatelům příležitost obsadit volnou pozici a současně podpořit mladé lidi z dětských domovů a z domovů na půl cesty při vstupu na trh práce. Projekt je otevřen pomoci v získávání pracovních příležitostí i maminkám z azylových domů. Kompletní servis zahrnující výběr uchazeče, jeho představení zaměstnavateli a následnou péči v zaměstnání – to vše je v rámci projektu poskytováno zdarma. Očekává se však, že na straně zaměstnavatele bude vyčleněna osoba „patron“ či „průvodce“, která v prvních měsících usnadní našemu kandidátovi začlenění do nového pracovního prostředí, což je pro udržení místa zásadní.j

Petr Jonák a Tereza Maxová

Z pohledu klientů

Klienti projektu (mladí lidé opouštějící ústavní výchovu či využívající služeb domů na půli cesty a maminky z azylových domů) mohou v rámci tohoto projektu spolupracovat s odborníky, mentory a lektory, kteří je připraví na pohovor a posílí jejich pracovní návyky. Současně jsou vedeni a doprovázeni nejen při přijetí do zaměstnání, ale i v době aklimatizace.

PŘÍBĚH

Petra (18 let)

Petře je 18 let a žije v dětském domově. Studuje střední grafickou školu a v létě nás oslovila s prosbou o pomoc při hledání brigády na administrativní pozici. Spolupracující advokátní kancelář Allen & Overy, která nabízí našim klientům krátkodobé brigády formou stáže, dala tuto příležitost i Petře. Tato zkušenost jí pomohla v hledání stálé brigády přes školní rok. CPI Hotels ji přijal na místo reception back office, kde stále působí.

 

CHCETE SE ZAPOJIT?

Budeme moc rádi, a pro možnosti spolupráce nás neváhejte kontaktovat:

 

Kateřina Švecová

Email: katerina.svecova@cchellenic.com

GSM: +420 602 664 216